Urbi et orbi 881

Sveti Otac: Živa Crkva može pogledati u svoju povijest i priznati veliki dio muške autoritarnosti

Sveti Otac: Živa Crkva može pogledati u svoju povijest i priznati veliki dio muške autoritarnosti
Papa s mladima u Loretu / REUTERS

Apostolska pobudnica: „Christus vivit“ – „Krist živi”, upućena mladima i cijelom Božjem puku, koju je papa Franjo potpisao 25. ožujka u talijanskom nacionalnom marijanskom svetištu u Loretu, predstavljena je u utorak 2. travnja u Vatikanu.

Dokument, plod XV. redovne opće skupštine Biskupske sinode o mladima održane od 3. do 28. listopada 2018. godine u Vatikanu o temi „Mladi, vjera i razlučivanje znanja“, podijeljena je u 9 poglavlja i 299 članaka. Dokument na 60 stranica analizira mladenačku stvarnost i poziva mlade da svoju mladost doživljavaju pomoću Kristova prijateljstva.

„Bog vas ljubi. Vi ste potrebni Crkvi“, ističe Papa i priznaje da je napisao dokument nadahnut bogatstvom razmišljanja i dijaloga na sinodi o mladima te da je naslov pobudnice „Krist živi” sinteza tih razmišljanja i pozitivna poruka kojom apostolska pobudnica želi potaknuti i ohrabriti mlade da postanu svjesni da je Krist naša nada i najljepša mladost ovog svijeta.

„Prvim riječima pobudnice želim poručiti svim mladim kršćanima da Krist živi i da želi živoga”, istaknuo je Papa. U prvom poglavlju pojašnjava što Božja riječ govori mladima, a drugom navodi da je Krist uvijek mlad, a Crkva je mlada dok se ponaša prema Kristovoj zamisli te analizira mladenačke osjećaje prema Crkvi. U trećem poglavlju pobudnice Papa tvrdi da mladi predstavljaju ne samo Božju budućnost, već i sadašnjost. Zbog toga ih valja slušati i izbjegavati uobičajene odgovore i recepte, gledajući u njima pozitivne stranu, jer su sposobni pronaći puteve, gdje drugi vide samo prepreke.

Osvrćući se na ideološku kolonizaciju seksualnosti, Papa navodi kako se na taj način želi siromašnim zemljama nametnuti zapadni način života u zamjenu gospodarske pomoći, nanoseći na taj način velike štete mladima te upozorava na opasnosti digitalne mreže.

Posebnom pozornošću treba pratiti mlade doseljenike. Papa se u pobudnici suočava i sa zlostavljanjem maloljetnika i potrebom obnove Crkve. U četvrtom poglavlju iznosi pak tri velike istine: Bog te ljubi, Krist te spašava i Krist živi, a u petom poziva mlade da ne popuste pred nemirima i žudnjama, jer se najljepši snovi ostvaruju nadom, strpljenjem i nastojanjima bez žurbe. Potrebno je uvijek biti povezan s Kristom i biti otvoren prema drugima. 

U šestom poglavlju navodi kako mladi moraju ostati povezani s prethodnim naraštajima, a u sedmom se osvrće na potrebu prikladnog dušobrižništva, koje mora biti popraćeno poštovanjem njihove slobode. Na kraju su poglavlja o zvanjima te o potrebi razlučivanja.

"Živa Crkva može pogledati u svoju povijest i priznati veliki dio muške autoritarnosti, dominacije, razne oblike porobljavanja, zlostavljanja i seksističkog nasilja", napisao je Sveti Otac u dokumentu "Christus vivit" (Isus živi).

"Svjesna toga, Crkva se može pridružiti pozivima na poštivanje ljudskih prava i ponuditi veći reciprocitet između muškaraca i žena, iako se neće složiti sa svime što neke feminističke skupine predlažu".

Ovo potonje, piše Reuters, očita je referenca na zahtjeve da se žene postanu svećenice.

Prošli mjesec je svo žensko osoblje vatikanskog mjesečnika posvećenog pitanjima žena podnijelo ostavke, rekavši da im novi muški urednik želi ograničiti autonomiju i staviti ih pod "svoju mušku kontrolu".

Časopis je prethodno objavio niz priča o tome kako su svećenici seksualno zlostavljali redovnice i tretirali ih kao sluškinje.

Papa u dokumentu priznaje da Crkva mora ponovo 'osvojiti' mlade ljude koju je smatraju nevažnom u svojim životima. S obzirom na skandale koji su je pogodili, Papa priznaje da to nezadovoljstvo nije bez razloga.

Mladima je poručio da je golema većina svećenika ostala vjerna svojem pozivu. A njima je rekao da mlade mogu privući bolje objašnjavajući crkvenu doktrinu i prestati se opsesivno baviti malim brojem tema.

"Crkva koja je uvijek u defenzivi, koja je izgubila poniznost i prestala slušati druge, koja ne dopušta pitanja, takva Crkva gubi svoju mladost i pretvara se u muzej", poručio je.

misija / ika / hina