Urbi et orbi 477

Kanonizacija pape Pavla VI. i nadbiskupa Romera u Rimu 14. listopada

Kanonizacija pape Pavla VI. i nadbiskupa Romera u Rimu 14. listopada
Tiskovni ured priopćio je kako će Papa proglasiti svetima papu Montinija i nadbiskupa Romera

Tiskovni ured Svete Stolice priopćio je kako će Papa 14. listopada proglasiti svetima papu Montinija i nadbiskupa Romera.

Uz papu Pavla VI. i salvadorskog nadbiskupa Oscara Arnulfa Romera Galdámeza svetima će biti proglašeni i Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia od Svete Terezije od Isusa, Nunzio Sulprizio. Svečanost proglašenja svetima sedmero blaženika održat će se na 28. nedjelju kroz godinu 14. listopada u 10.15 sati na prostoru ispred bazilike Sv. Petra u Vatikanu.

U Vatikanu se od 3. do 28. listopada održava redovna opća Biskupska sinoda na temu »Mladi, vjera i razlučivanje zvanja«. Neposredno prije početka Sinode, 1. listopada, objavljena je Uputa o slavljenju sinodskih skupština i radu Glavnog tajništva Biskupske sinode.

Dokument se sastoji od dva dijela od kojih svaki ima po četiri poglavlja.
Prvo poglavlje ima dva paragrafa koji se odnose na vlast Rimskog biskupa gdje se prvom određuje da Rimski biskup, kojemu je izravno podvrgnuta Biskupska sinoda, ima pravo: 1º sazvati biskupsku sinodu kad god smatra prikladnim i odrediti mjesto gdje će održavati skupštine; 2º pravodobno odrediti temu ili teme kojima se treba baviti, pribjegavajući i savjetovanju sa biskupima na način koji smatra najprikladnijim; 3º potvrđivati izbor članova i imenovanje drugih; 4° osobno n ili preko predstavnika predsjedati sinodskim skupštinama; 5°odlučivati o završnom dokumentu; 6° ratificirati i eventualno proglasiti Završni dokument kada je, u određenim slučajevima, omogućio Sinodi donošenje odluka; 7º zaključiti, posuvremeniti, preseliti, ukinuti i raspustiti Sinodu.

Drugi paragraf govori da u slučaju upražnjenja ili spriječene Apostolske Stolice nakon sazivanja Sinodske skupštine ili tijekom njene proslave, ona biva odmah ukinuta do odluke novog rimskog biskupa.

Drugo poglavlje ima sedam članaka koji se po redu bave članovima ili sinodskim ocima. Sinoda se sastoji od redovitih članova Glavne skupštine; izvanrednih članova Glavne skupštine; članova posebne skupštine; članova drugih oblika Skupštine; članova imenovanih od pape u svim skupštinama. Na kraju se progovara o načinu izboru članova prema sposobnosti i drugim kriterijima te o određivanju njihovog broja.

Treće poglavlje se bavi Glavnom skupštinom u 4 poglavlja od 8. do 11. članka. U njemu se govori o određivanju, imenovanju te zadacima glavnog tajnika Sinode, podtajnika, redovnog vijeća Glavnog tajništva te drugih vijeća Glavnog tajništva.

Četvrto poglavlje u 9 članaka objašnjava i određuje tijela i zaduženja tijekom sinodske skupštine. Među njih se ubrajaju predsjednik delegat, glavni moderator, posebni tajnik, povjerenstvo za informiranje, povjerenstvo za izradu konačnog dokumenta, stručna povjerenstva, ustanovljenje i zadaće povjerenstva za nesuglasnosti. U poglavlju se govori i o biranju članova svih tih tijela, zadaci i tijela posebne skupštine i drugih vrsta skupština.

Drugi dio dokumenta se bavi procedurama u četiri poglavlja.
Prvo poglavlje je posvećeno liturgijskim slavljima, ruhu koje se koristi tijekom skupštine, pravima prvenstva, službenom jeziku, obavezi prijavljivanja odsutnosti, obavezi čuvanja tajne, glasanju o proceduri i načinu glasovanja.

Drugo poglavlje drugog dijela, u člancima od 29 do 32, tiče se načina rasprave o temama: rasprave o temama na Generalnim kongregacijama i rasprave o temama u manjim radnim skupinama, te progovara o moderatoru, predsjedniku i tajniku radnih skupina, glasovanju u malim radnim skupinama i izvješću u Auli.

Treće poglavlje, u člancima 33 do 35, se bavi izradom završnog dokumenta koji nalazi. Prije svega se govori o predstavljanju i izradi nacrta Završnog dokumenta; rasprave o nacrtu Završnog dokumenta; te izradi, predstavljanju i glasovanju o Završnom dokumentu.

Četvrto poglavlje govori o završnoj obavezi pripreme izvješća o radu sinode.
Dokument o radu Sinode je objavilo Glavno tajništvo Biskupske sinode 1. listopada 2018. s potpisima glavnog tajnika Sinode, kardinala Lorenza Baldisserija i podtajnika, biskupa Fabija Fabenea.

misija / ika