Urbi et orbi 675

Papin Angelus: Neka nas Gospa podrži da prihvatimo Božji nacrt

Papin Angelus: Neka nas Gospa podrži da prihvatimo Božji nacrt
FOTO REUTERS / Max Rossi

Papa Franjo predvodio je 5. kolovoza molitvu Angelusa s hodočasnicima okupljenima na Trgu Sv. Petra u Vatikanu. U nedjeljnom nagovoru spomenuo je kako su nam Evanđelja posljednjih tjedana donosila svjedočanstva o nježnoj Isusovoj karitativnoj djelatnosti, počevši od susreta s masama ljudi i njihovih potreba.

Isus prema današnjem odlomku Ivanova evanđelja mijenja perspektivu, jer mu nije stalo toliko da ga nahranjena masa i dalje traži, već želi da ga ljudi upoznaju, da ga traže i da dolaze na susret s njime kako bi nadmašili želju za neposrednim materijalnim satisfakcijama.

Isus je nam je donio nešto više. Otvorio je našem postojanju šire obzore u odnosu na svakodnevne brige da se nahranimo, oblačimo, postignemo karijeru i slično. Masama je rekao - vi ne tražite jer ste vidjeli znakove, već što ste jeli kruha i nasitili se. Tako ih je potaknuo da se pitaju o značenju čuda, a ne samo da iskoriste priliku za jelo. Umnožavanje kruha i ribe znak je velikog Očeva dara čovječanstvu. Isus, stvarni kruh i vino, želi nahraniti ne samo tijelo, već i duše, dajući im duhovnu hranu, koja može zadovoljiti i najveću glad i zbog toga poziva svijet da sluša Gospodina.

Ali ljudi nisu shvatili te su, kao što često čine i danas, pitali što im je napraviti da bi činili djela Božja. Isus im je za to dao smjernice, pozivajući ih da se ne brinu toliko o nabavci hrane koja ne traje, već ono što služi vječnom životu, a to je hrana, koju nam Isus daje svakodnevno: Njegova Riječ, Njegovo tijelo i Njegova krv, rekao je Papa.

Oni su, pak, i dalje mislili da ih poziva da poštuju propise kako bi postigli i druge vrste čudesa. To je, upozorio je Papa, opća napast. Svi nastoje svesti vjeru na prakticiranje zakona, usmjerujući naš odnos s Bogom prema slikama odnosa slugu s vlasnicima. Sluge moraju provoditi naredbe gospodara, ako žele postići njegovu naklonost.

I zbog toga pitaju Isusa što im je činiti da bi ugodili Bogu. Isus međutim daje neočekivani odgovor: Vjerujte u Njegova poslanika. Te riječi upućuje danas i nama; Božje se djelo ne sastoji toliko u „činjenju" stvari, već u vjerovanju u Onoga kojega je Bog poslao ili bolje, primijetio je Papa, vjera u Isusa nam omogućava da vršimo djela Božja. Ako se uspijemo uklopiti u takvu vrstu odnosa ljubavi i povjerenja s Isusom, bit ćemo u stanju vršiti dobra djela koja odišu Evanđeljem i za potrebe braće, istaknuo je Papa.

Gospodin nas poziva da ne zaboravimo da je, premda je potrebno brinuti se za materijalni kruh, još važnije gajiti odnos s Bogom, ojačati vjeru u Onoga koji je došao nahraniti nas koji gladujemo za istinom, pravdom i ljubavlju, zaključio je papa Franjo.

Spomenuo je kako Crkva danas slavi svetkovinu posvećenja rimske bazilike Svete Marije Velike u kojoj se čuva slika Spasiteljice rimskog naroda, kojoj je Papa posebno odan, zazvavši je da nas podrži u vjerskom hodu i pomogne da s radošću prihvatimo Božji nacrt našeg života.

Na kraju je Papa spomenuo kako je prije 40 godina njegov predšasnik blaženi Pavao VI. proživljavao svoje posljednje dane ovozemaljskog života. Umro je navečer 6. kolovoza 1978. Pozvao je vjernike da ga se sjete sa štovanjem i zahvalnošću, očekujući njegovu kanonizaciju 14. listopada u nadi da će posredovati pred Bogom za Crkvu i mir u svijetu.

misija / ika