Urbi et orbi 1449

Papina homilija: Biti svet ne znači imati lice sa svetih sličica

Papina homilija: Biti svet ne znači imati lice sa svetih sličica
Papa propovijeda na misi u Domu svete Marte / Vatican Media

Nemojmo se u trenucima kušnje vraćati shemama svijeta koje oduzimaju slobodu. Umjesto toga potrebno je ostati na putu prema svetosti – istaknuo je papa Franjo na jutarnjoj misi slavljenoj u Domu svete Marte.

Polazišna točka Papina razmišljanja bilo je današnje prvo liturgijsko čitanje iz Prve Petrove poslanice, u kojem nas sveti Petar poziva da hodimo prema svetosti.

Poziv na svetost je poziv da živimo kao kršćani, odnosno živjeti kao kršćani isto je kao i „živjeti kao sveci“ – kazao je Sveti Otac i nastavio – Često o svetosti razmišljamo kao o nečemu izvanrednom, kao o imanju vizija ili uzvišene molitve. Neki misle da biti svet znači imati lice sa svetačkih sličica. Ne. Biti svet znači nešto drugo. Hoditi putom svetosti je ono što nam Gospodin kaže o svetosti. No što znači „hoditi putom svetosti“? Petar odgovara: „Savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista“ (1 Pet 1,13).

Prema tome, hoditi putom svetosti znači ići prema onoj milosti koja nam dolazi u susret, hoditi prema nadi. To je kao kad hodimo prema svjetlu: mnogo puta ne vidimo dobro cestu jer nas svjetlo zasljepljuje. No ne činimo grješke jer vidimo svjetlo i poznajemo put – kazao je Papa. S druge strane, kad hodimo sa svjetlom iza sebe, dobro vidimo cestu, no zapravo je ispred nas sjena, a ne svjetlo.

Kako bismo hodili prema svetosti, potrebno je biti slobodan i osjećati se slobodno. Papa Franjo je, međutim, upozorio da postoje mnoge stvari koje nas čine robovima. Iz tog nas razloga Petar potiče da se ne supriličujemo prijašnjim požudama iz doba neznanja (usp. 1 Pet 1,14). I apostol Pavao u Poslanici Rimljanima piše: „ne suobličujte se“, što znači „ne ulazite u sheme“.

To je ispravan prijevod tih savjeta: ne ulazi u sheme svijeta, u svjetski način razmišljanja, u način razmišljanja i suđenja koji nudi svijet jer ti to oduzima slobodu – napomenuo je Sveti Otac i nastavio – I za hoditi prema svetosti potrebno je biti slobodan: sloboda kako bismo hodili s pogledom usmjerenim prema svjetlu, da bismo išli naprijed. No kad se vratimo načinu življenja prije susreta s Isusom Kristom ili kad se vratimo shemama svijeta, gubimo slobodu – upozorio je Papa.

Zapravo, u Knjizi izlaska se vidi koliko puta narod Božji nije htio gledati prema naprijed, prema spasenju, nego se htio vratiti natrag. Žalili su se i zamišljali su dobar život koji su imali u Egiptu gdje su imali luka i mesa. U trenucima teškoća narod se vraća natrag, gubi svoju slobodu: istina je da su dobro jeli, ali za „stolom ropstva“ – kazao je papa Franjo.

U trenucima kušnje uvijek smo u napasti gledati prema natrag, sheme svijeta, sheme koje smo imali prije nego što smo krenuli putom spasenja: bez slobode. A bez slobode ne može se biti svet. Sloboda je uvjet kako bismo hodili s pogled prema svjetlu ispred nas. Nemojmo ući u sheme svjetovnosti, već idimo naprijed gledajući prema svjetlu koje je obećanje, u nadi; poput naroda Božjeg u pustinji: kad su gledali prema naprijed, sve je išlo dobro; no kad su bili sjetni jer nisu mogli jesti dobre stvari koje su im davali tamo, činili su grješke i zaboravljali da tamo nisu imali slobodu – rekao je Sveti Otac.

Prema tome, Gospodin nas svakodnevno poziva na svetost – istaknuo je papa Franjo. Pritom postoje dva kriterija po kojima možemo znati jesmo li na putu prema svetosti: prije svega, gledati prema Gospodinovu svjetlu u nadi da ćemo ga pronaći, a potom kad dođu kušnje, gledati prema naprijed i ne izgubiti slobodu tako što ćemo tražiti utočište u svjetovnim shemama koje nam obećavaju sve, a ne daju ništa. 

„Budite sveti jer sam ja svet“, Gospodinova je zapovijed na koju je Papa podsjetio kako bi nas potaknuo da molimo za milost kako bismo dobro shvatili što je put svetosti: put slobode, ali u napetoj nadi prema susretu s Isusom. A i kako bismo dobro shvatili što znači ići prema svjetovnim shemama koje smo svi mi imali prije susreta s Isusom – kazao je na kraju Sveti Otac.

misija / luka ilić / radio vatikan