Urbi et orbi 348

Papin tweet: Kršćanin nikad ne može biti pesimist!

Papin tweet: Kršćanin nikad ne može biti pesimist!
Papa s vjernicima na Trgu svetog Petra

Kršćanin nikad ne može biti pesimist! – poručio je papa Franjo u svojem današnjem tweetu. Tim je riječima Papa potaknuo i Brazilce u video-poruci povodom 300. godišnjice pronalaska ikone Gospe od Aparecide.

Pozvao ih je da budu radosni i zahvalni te napomenuo da se radost, koja izvire iz njihovih srca, može preliti i doprijeti do svakog kutka Brazila, naročito do zemljopisnih, društvenih i egzistencijalnih periferija. Jednostavni Marijin osmijeh koji možemo vidjeti na toj ikoni, neka bude izvor osmijeha svakog od vas pred životnim nedaćama – istaknuo je tom prilikom Sveti Otac.

Papa je nedugo nakon svog izbora u ožujku 2013. godine, primio kardinale koji su sudjelovali u konklavama te im je među ostalim uputio i sljedeće riječi: „Ne popuštajmo pesimizmu, gorčini koju đavao nudi svaki dan, ne popuštajmo pesimizmu i malodušju: čvrsto vjerujemo da Duh Sveti svojom snagom dariva Crkvi hrabrost ustrajnosti i potiče ju da traži nove načine evangeliziranja, da nosi Evanđelje sve do na kraj zemlje“.

Govoreći pak mladima za vrijeme svoga pohoda sardinijskom gradu Cagliariju, 22. rujna 2013. godine, papa Franjo im je rekao kako se u mladosti zna dogoditi da doživimo neuspjehe i osjećaj nezadovoljstva, te je riječ o iskustvu koje obeshrabruje. Što nam je tada učiniti? – upitao je Sveti Otac te nastavio:

– Prije svega, ne dopustiti da nas svlada pesimizam, jer vidjeti mladu osobu bez radosti, vrlo je zabrinjavajuće. A ponajviše, ne valja tražiti utjehu kod trgovaca smrti. Naprotiv, valja hrabro izići iz sebe, bez jadanja, i povjeriti se Isusu, kao što je učinio Petar na Galilejskom jezeru kada je rekao: Na tvoju riječ bacit ću mreže – kazao je Papa te dodao: Teškoće vas ne trebaju prestrašiti, nego potaknuti da idete naprijed.

I papa emeritus Benedikt XVI. istaknuo je 12. rujna 2012. godine za vrijeme opće audijencije srijedom da kršćanin nikad ne smije biti pesimist. Pitajući se kako sve više napredovati u kršćanskom čitanju stvarnosti, predšasnik pape Franje je objasnio da nam Knjiga otkrivenja kaže da molitva u svakom od nas i u našim zajednicama njeguje viziju svjetla i duboke nade: poziva nas da ne dopustimo da nas svlada zlo, već da zlo pobjeđujemo dobrom, da svoj pogled upiremo u Krista Raspetoga i Uskrslog koji nas pridružuje svojoj pobjedi.

Crkva živi u povijesti – nastavio je papa Benedikt XVI. – ne zatvara se u sebe samu, već hrabro kroči usred teškoća i trpljenja, snažno poručujući kako zlo ne pobjeđuje dobro, da tama ne može potamniti i zasjeniti Božje svjetlo.

Ovo je važno također za nas; kao kršćani, naime, ne smijemo nikada biti pesimisti; znamo dobro da na putu našega života često susrećemo nasilje, laž, mržnju, progon, ali to nas ne obeshrabruje. Nadasve nas molitva uči da uočimo Božje znakove, njegovu prisutnost i djelovanje, štoviše da mi sami budemo svjetla dobra, koja šire nadu i pokazuju da je pobjeda u Božjim rukama – rekao je tom prilikom papa emeritus.

misija / radio vatikan