Urbi et orbi 500

Papa Frane: Zaštita djece u digitalnom svijetu svjetski je prioritet

Papa Frane: Zaštita djece u digitalnom svijetu svjetski je prioritet
Papa daruje krunicu sinu litvanskog premijera / REUTERS

'Rimska deklaracija', koju su potvrdili sudionici Konferencije o dostojanstvu djeteta, snažan je apel na savjest današnjeg ljudskog društva, a u korist zaštite djece, u digitalnim medijima.

"U ovom vremenu Interneta, kako bi zaštitio prava i dostojanstvo djece – kao i samu djecu od zlostavljanja i iskorištavanja – svijet se suočava s izazovima bez presedana. Ti izazovi – smatra Sveti Otac – "zahtijevaju novi način razmišljanja i nove pristupe te podizanje razine globalne svijesti te nadahnuto vodstvo". 'Rimska deklaracija' stoga "apelira na sve, da se svatko zauzme u obrani dostojanstva djece".

Kroz 13 članaka, Deklaracija poziva najprije "svjetske vlasti, da poduzmu globalne kampanje podizanja svijesti o ovom problemu, kako bi ljude diljem svijeta informirale i educirale o težini i opsegu zlostavljanja i iskorištavanja djece te da ih potaknu da poduzmu potrebne korake kod svojih nacionalnih vođa." Jednako se tako snažno apelira i na "vođe velikih religija svijeta, da informiraju, mobiliziraju svoje članove da se pridruže globalnom pokretu za zaštitu djece u svijetu".

Rimska deklaracija zatim traži: od „parlamenata diljem svijeta”, da poduzmu mjere za poboljšanje „zakona za djelotvorniju zaštitu maloljetnika, kao i da povedu računa o onima koji se drže odgovornima za zlostavljanje i iskorištavanje djece”. Od temeljne je važnosti i to da se "voditelji tehnoloških tvrtki" založe za razvoj i primjenu novih alata i tehnologija kako bi se spriječilo širenje sadržaja spolnog zlostavljanja na Internetu i sprječavanje širenja slika maloljetnih osoba koje su identificirane kao žrtve.

Dokument poduzimanje napora u obrani maloljetnika traži i od nevladinih organizacija, medicinskih ustanova, svih komponenti civilnog društva. Od „redarstvene snaga u svijetu”, a posebno od sudionika Konferencije o dječjem dostojanstvu, traži se povećanje „lokalne i globalne suradnje, s ciljem poboljšanja razmjene istražnih informacija te poboljšanje suradnje u pogledu kaznenih djela protiv maloljetnika koji prelaze državne granice."

U posljednja dva članka Rimske deklaracije, pozivaju se vlade, privatne industrije te vjerske institucije, da pokrenu "globalne kampanje senzibiliziranja svijesti kod djece i mladih, radi oblikovanja i pružanja potrebnih alata za sigurnu i odgovornu uporabu Interneta te da se ne povrijede toliki njihovi vršnjaci."

"Ovo je problem koji ne može riješiti jedna nacija, tvrtka ili religija; problem je globalan i zahtijeva globalna rješenja". Odatle i potreba za "širenjem svijesti" radi mobiliziranja "djelovanja svih vlada, religija, poduzeća i institucija" – zaključuje se u Dokumentu.

Papa Franjo se danas obratio sudionicima međunarodnoga simpozija o „Dostojanstvu maloljetnika u digitalnom svijetu“ koji se održava na Papinskom sveučilištu Gregoriana. U svojem je govoru Papa pozvao na zauzetu i odlučnu suradnju na temelju načelâ izraženih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Deklaraciji o pravima djeteta kao i u drugim dokumentima. Djeci je potrebno naše poštovanje, ali i naša skrb i ljubav kako bi mogla odrasti i postići svoj puni potencijal – kazao je Sveti Otac.

Podsjetio je da Sveto pismo svjedoči da je Bog stvorio muškarca i ženu na svoju sliku i priliku, i teško je pronaći snažniju izjavu o ljudskom dostojanstvu. Nadalje, Evanđeljâ svjedoče o Isusovu odnosu prema djeci, kako ih je uzimao u ruke i blagoslivljao, a isto tako da je za one koji su ih sablažnjavali imao najoštrije riječi. Trebamo raditi na zaštiti dostojanstva maloljetnika – kazao je Papa – suprotstavljajući se svom svojom snagom kulturi odbacivanja koja ugrožava naročito slabe i najranjivije poput maloljetnika.

Sveti je Otac rekao da živimo u novom svijetu – digitalnom svijetu, a koji je u samo nekoliko desetljeća promijenio naš način življenja i komuniciranja, pa u određenom smislu i naš način razmišljanja i bivanja. Papa Franjo je napomenuo da to s jedne strane u nama izaziva divljenje jer nam se otvaraju novi obzori, a s druge zabrinutost zbog brzine razvoja te novih nepredviđenih problema kao i negativnih posljedica koje ti problemi sa sobom povlače.

Kao predstavnici različitih znanstvenih disciplina i područja digitalne komunikacije, prava i političkog života – nastavio je Papa – okupili ste se upravo jer shvaćate ozbiljnost ovih izazova povezanih sa znanstvenim i tehničkim napretkom. Usmjerili ste se na vjerojatno najvažniji izazov za budućnost ljudske obitelji: zaštitu dostojanstva maloljetnika, na njihov zdrav razvoj, njihovu radost i nadu.

Više od 800 milijuna maloljetnika ima pristup Internetu, no što mogu ondje pronaći? – upitao je papa Franjo. Mogu se susresti sa zabrinjavajućim fenomenima poput pornografije koja postaje sve ekstremnija, sextinga, virtualnog nasilja, seksualnog iznuđivanja, a da ne govorimo o još užasnijim zločinima kao što su online trgovina ljudima i prostitucija.

Sveti je Otac napomenuo da dostupnost Interneta čini nadzor i odgovarajuće upravljanje iznimno teškim, a starija generacija je ostavljena po strani, zbunjena, i time je otežan međugeneracijski dijalog te prenošenje pravila i mudrosti stečene dugogodišnjim životnim iskustvom.

No ne smijemo dopustiti da nas nadvlada strah koji je uvijek loš savjetnik, niti da nas paralizira osjećaj bespomoćnosti – istaknuo je Papa – nego smo pozvani udružiti snage, shvaćajući da smo potrebni jedni drugima kako bismo pronašli odgovarajuća sredstva i pristupe koji su potrebni za djelotvorne odgovore. Papa Franjo je ovdje upozorio na tri moguća kriva pristupa.

Prvi bi bio podcijeniti štetu koju ti fenomeni čine mladima, no napredak znanosti nam pokazuje koliko duboko nasilne i provokativne slike mogu utjecati na osjetljive umove djece i na njihovo psihološko zdravlje. Drugi bi pogrešan pristup bio smatrati da su tehnička rješenja, koja za cilj imaju prepoznati i spriječiti te slike, dovoljna za borbu protiv tih problema. Takve su mjere nužne, no postoji hitna potreba da svi uključeni prepoznaju i odgovore na etička pitanja koja tehnološki razvoj postavlja.

Konačno, treći bi krivi pristup bio ideološka i mitološka vizija Interneta kao područja neograničene slobode. I dok je Internet otvorio novi prostor za slobodno izražavanje te razmjenu idejâ i informacijâ, ponudio je i nove načine za činjenje odvratnih nezakonitih aktivnosti, uključujući zlostavljanje maloljetnika i prijestupe protiv njihova dostojanstva. To nema nikakve veze s uživanjem slobode, nego sa zločinima protiv kojih se treba boriti pametno i odlučno, putem šire suradnje među vladama i redarstvenim snagama na globalnoj razini.

Papa je govorio i o bolnim poukama koje je Crkva naučila iz nedavnog iskustva sa slučajevima spolnog zlostavljanja od strane svećenika, istaknuvši da je Crkva prepoznala vlastite neuspjehe u pružanju zaštite djeci. Na svjetlo su dana izašle iznimno ozbiljne činjenice za koje trebamo preuzeti odgovornost pred Bogom, pred žrtvama i pred javnim mnijenjem – naglasio je Sveti Otac.

Iz tog razloga, kao rezultat tih bolnih iskustava i umijećâ stečenih u procesu obraćenja i čišćenja, Crkva se danas na poseban način osjeća obvezanom da naporno i promišljeno radi na zaštiti maloljetnika i njihova dostojanstva, ne samo u svojim redovima, nego i u društvu u cjelini kao i širom svijeta – kazao je među ostalim papa Frane.

misija / radio vatikan