Urbi et orbi 914

Pater Raniero Cantalamessa Papi i Rimskoj kuriji: Bog je nježni Otac

Pater Raniero Cantalamessa Papi i Rimskoj kuriji: Bog je nježni Otac
Adventske propovijedi održavaju se u kapeli Redemptoris Mater u Apostolskoj palači / AFP

Mir vam dajem, mir kao Božji dar u Isusu Kristu – naslov je prve adventske propovjedi koje drži Propovjednik papinskoga doma, kapucin Raniero Cantalamessa, u nizu nagovora Papi i Rimskoj kuriji u došašću kroz tri petka prije Božića, u kapeli Redemptoris Mater u Apostolskoj palači. Ovogodišnje adventske propovijedi imaju za temu Mir ljudima, miljenicima Božjim.

Kada govorimo o miru, gotovo uvijek pomišljamo na vodoravni mir: među narodima, rasama, društvenim klasama, religijama. Riječ Božja uči nas da je prvi i bitni mir onaj okomiti, između neba i zemlje, između Boga i čovječanstva. O njemu ovise svi drugi oblici mira, istaknuo je otac Cantalamessa.

Počevši od čovjekove potrebe za mirom nakon izvornoga grijeha, Bog je kroz privremene zavjete pripremao novi i vječni zavjet mira, koji će se protegnuti sa Siona i iz Jeruzalema na sve ljude. Ispunjenje Božjeg obećanja mira je Krist – podsjetio je propovjednik.

Mir primamo po opravdanju, a opravdanje dolazi po Kristovoj žrtvi na križu. Mir je sami sadržaj opravdanja – ne samo oduzimanje grijeha, već i darivanje Duha Svetoga i s njim, milosti i mira, objasnio je otac Cantalamessa. Isusova žrtva drukčija je od ostalih religijskih žrtvi, u kojima ljudi pokušavaju prinosima umiriti gnjevnoga Boga. U Isusovom slučaju, radi se o Bogu koji djeluje ne bi li čovjek odustao od svojega neprijateljstva prema njemu.

Mir koji je Isus stekao svojom smrću na križu postaje u nama djelatan po Duhu Svetom – nastavio je Propovjednik papinskoga doma. Za razliku od starih politeističkih religija koje gotovo uvijek govore o trajnom stanju neprijateljstva među božanstvima, u kršćanstvu je konačni izvor mira samo Trojstvo. Isus svojim učenicima predaje nešto od toga mira Božjega, koji mi primamo u krštenju.

Jedan od uzroka otuđenja suvremenog čovjeka od religije i vjere njegova je iskrivljena slika Boga, nastavio je otac Cantalomessa. A to je i uzrok potrošenog kršćanstva, koje se živi više kao dužnost nego kao dar. Općenito, Boga se vidi kao Vrhovno biće koje se nameće izvana. Prekršaj njegova zakona uvodi nered koji traži odštetu, koja je onda povod božanskome sudu. Takva slika vodi poimanju pogodbenog odnosa s Bogom: njegova velikodušnost i ljubav ovise o ljubavi i oproštenju koje ja iskazujem drugima.

Govor o prikupljanju zasluga da se zadobije raj i pridavanje velike važnosti naporima da se stvari učine, misama da se slave, svijećama da se upale, devetnicama da se obave – rekao je Otac Cantalamessa – premda se sve to mora poštivati i ne smije odbaciti, može svejedno dati povod upadanju u utilitarističku religiju.

Duh Sveti nas pak uči da gledamo na Boga novim očima, kao na Boga zakona, zasigurno, ali prije svega, kao na Boga ljubavi i milosrđa, u kojem otkrivamo nadasve nježnoga Oca, drži Propovjednik papinskoga doma i preporučuje da se pitamo: Kakvo je poimanje Boga Oca u mojem srcu?

misija / radio vatikan