Tragom vjere 899

Čuj vruću molbu puka svog... O Gospe od Zdravlja, moli za nas!

Čuj vruću molbu puka svog... O Gospe od Zdravlja, moli za nas!
Procesija Gospe od zdravlja u župi Vlaka odvija se u neretvanskim trupicama / Denis Jerković_CROPIX

Blagdan Gospe od Zdravlja, kojoj su u krajevima negdašnje Mletačke Republike bile podignute brojne crkve i kapele, vezan je uz pojavu kuge, koja se ondje pojavila 1630. godine. U samoj Veneciji kuga je pokosila više od 80 tisuća života. U bezizlaznoj situaciji mletački se Senat obratio Gospi za pomoć.

Učinjen je zavjet na dan 21. studenoga 1631., da će Mariji u čast, ako prestane kuga, podići crkvu. Kuga je prestala, a zavjet je ispunjen. Godine 1687. završena je gradnja veličanstvene crkve „Madonna della Salute“ (Gospa od zdravlja) na Velikom venecijanskom kanalu, koju i danas svaki posjetitelj Venecije može razgledati.

Osim u Veneciji i u našoj domovini podignute su veće ili manje crkve i kapele u čast Gospi od Zdravlja. Najpoznatija je sigurno ona velebna crkva u gradu Splitu, a jedna od manjih i skladnih nalazi se u Zagrebu u Domu za starije i nemoćne u Domu sv. Josipa.

Marija je uvijek: bilo u Novom zavjetu, a tako i u životu kršćana zauzela posebno mjesto: prvo kao Isusova Majka, a potom i kao posrednica između svoga Sina Isusa i ljudi. Sjetimo se samo Kane Galilejske kako svojim zauzimanjem kod Isusa spašava od propasti i sramote siromašne zaručnike koji nisu pripremili dovoljno vina za pristigle goste na svoju svadbu. 

Marija je u tom času izrekla jednu rečenicu, koju nam prenosi evanđelist Ivan, a koja može odzvanjati u ušima svakog čovjeka, koji na momente gubi životno pouzdanje i nalazi se u nekoj u tom trenutku bezizlaznoj situaciji: „Što god vam rekne, učinite“. Svojom zamolbom naznačila je put kako doći do uslišanja: slušati, poslušati i s vjerom prihvatiti i čudo neće izostati, jer bitno je vjerovati. 

Na sličan način i evanđeoski ulomak što ga zapisuje evanđelist Matej, a uzima se za blagdan Prikazanja Marijina, prenosi Zgodu o Isusovu boravku u dragom mu mjestu Kafarnaumu u kojem je učinio mnoga čuda. Isus je zauzet, propovijeda, liječi, mnoštvo se tiska oko njega ne bi li ga čulo, a njegova rodbina i majka Marija dolaze iz Nazareta i traže ga. 

A Isus odgovara: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«
Isusova riječ doista je ohrabrujuća i utješna, jer On sa svojim učenicima želi biti  duhovna obitelj, kojoj je jedini izvor nebeski Otac. 

Stoga na tragu novozavjetnih riječi i po Marijinu zagovoru podario nam Gospodin dobro zdravlje duše i tijela, a osobito našim bolesnicima za koje predanije molimo. Velika nam je milost biti Isusovim učenicima, njegovom braćom i sestrama, slušati njegov glas i vršiti volju Oca Nebeskoga.

Čuj vruću molbu puka svog,
o Majko naša,
koju t’ iz srca svog
danas prinaša.

U hramu tvom te pozdravlja
sav puk u jedan glas:
O Gospe od Zdravlja,
moli za nas.

Piše fra Tomislav Glavnik