Teze i sinteze 3270

Isus u raljama političkih i vjerskih vođa

Isus u raljama političkih i vjerskih vođa
Fra Mario Knezović