Teze i sinteze 1403

Ako je Herceg Bosna zločinačka onda je i cijela BiH

Ako je Herceg Bosna zločinačka onda je i cijela BiH

Stravična je činjenica da je sud u Haagu Bosnu i Hercegovinu proglasio takvom da je nastala na temelju nekakva udruženoga zločinačkoga poduhvata. Da. Dobro ste pročitali.

Ovo je presuda BiH, a ne samo Herceg Bosni. Naime, logika je jasna, svima je poznato da su Hrvati prvi branili BiH od srpske i JNA agresije te da su pomagali i naoružavali Bošnjake da brane BiH.

Dakle, ako je Herceg Bosna zločinačka onda je i cijela BiH jer su je, prema sudcima, Hrvati “zločinci” stvarali i za njenu samostalnost na referendumu glasovali. Kakav apsurd i kakva pravna lakrdija u zamjeni teza.

Fra Mario Knezović