Teze i sinteze 1785

Zaključane ljubavi i skok u smrt

Zaključane ljubavi i skok u smrt
ILUSTRACIJA

Taman je padao mrak. Sunce se skrilo iza Petke i otputovalo grijati neke druge kontinente. Sunce nikada ne zalazi. Ono samo odlazi drugima. Zastajem na Boninovu. To je čuvena, po dobru, ali i po zlu čuvena gradska četvrt u Dubrovniku.

Primjećujem ogradu s bezbroj lokota koji simboliziraju zaključane ljubavi. Gledam ih. Mnogi ključevi bačeni su u more pa se neki lokoti više ne mogu otključati. Neke bi trebalo otključati jer ne vrijede više. Vlasnici lokota i bačenoga ključa više se ne vole. Hrđa je pojela lokote, a sebičnost nagrizla ljubavi.

Promatram te lokote i onda bacam pogled niz liticu gdje su mnogi skončali svoj život. Tužno. Bacili su se u more poput ključeva od lokota. Neki su tako na čuvenome Boninovu otišli u savez ljubavi, a drugi u zemaljski kraj. Možda su neki baš skakali u smrt želeći pronaći ključ da se otključa davno zaključana ljubav. Ljubav koja to nikada i nije bila ljubav.

U šutnji, a slušajući valove mora koji završavaju u liticama napuštam to mjesto novovjekoga pomodarstva. Razmišljam o mladima koji traže jamce vjernosti. Lokot je kao jamac da će se vječno ostati skupa. Nažalost to tako ne biva. Kad imamo sve veći broj onih kojima i izgovorena riječ pred oltarom malo znači, teško da se više može vjerovati lokotima.

I tako spuštajući se u drevni Grad susreo sam brojne koji se drže za ruke i upućuju poljupce. Tada mi dođe u misao mladić s kojim sam nekoliko dana prije bio na piću i razgovoru. Tada mi je on ovako govorio. Mene, kaže on, nije bilo stid niti mi je neugodno bilo pitati moju moguću djevojku je li ide na misu i je li se moli. Također mi je bilo važno znati iz kakve je obitelji i je li odgajana kršćanski i ljudski. Za početak veze, osim ljubavi, to mi je najvažnije. Uz to je još nadodao da uvijek kad je s djevojkom skupa mole.

Zapitao me je što ja mislim da je, između ostaloga, važno imati na pameti kad se dogodi ljubav. Kazao sam mu da je važno znati da se nitko ne bi trebao isključivo ženiti samo zbog sebe, nego valja imati na pamet da mi ženimo buduću majku svoje djece. Mislim da će puno bolje ljubav čuvati molitva i ovakva pomisao, nego lokoti koje hrđa izjeda i strast nadjačava.

Dobro reče stari mudrac: „Kad se ženiš znaj da nitko tebe ne smije ženiti niti utjecati na to koga ćeš oženiti. Iako te drugi ne smiju ženiti, ti ne zaboravi da se ne ženiš samo sebi. I drugima se ženiš“.

fra Mario Knezović