Meritokracija ili vladari s malim IQ, a velikim egom

Meritokracija ili vladari s malim IQ, a velikim egom

Čujem često kako je lako kritizirati, a teško dati rješenje problema. Kroz ovaj tekst ponuđeno je rješenje problema, sustava vladavine, društvenoga poretka, korumpiranih vođa, nemoralnih postupanja i krivo nasađenih ljudi.Moj sinko, kaže djed unuku, ako sjekiru ili motiku na krivo nasadiš, nema rađe...