Svjetlo riječi 2002

Veliki poticaj širenju Gospine krunice dali su Pape

Veliki poticaj širenju Gospine krunice dali su Pape
Sveti Ivan Pavao II., marijanski papa, molitvi je krunice dodao pet otajstava svjetla

Molitva krunice razvila se je postupno tijekom srednjega vijeka i to ponajprije unutar samostanskih zidova, kao molitva za monahe i redovnike koji nisu znali čitati te nisu mogli sudjelovati u molitvi božanskog časoslova. Kao zamjenu za 150 psalama, za nepismene monahe i redovnike preporučivao se je Gospin psalterij, tj. molitva 150 „Zdravo Marija“. 

U to vrijeme, od 12. do 15. st., molio se je samo prvi dio današnje molitve „Zdravo Marijo“, a njoj se je u drugoj polovini 15. st. pridodao i drugi dio, „Sveta Marijo“. Veliki poticaj širenju Gospine krunice dali su Pape, od pape Pia V. pa do pape sv. Ivana Pavla II. Papa Pio V. pozvao je sav kršćanski svijet na molitvu krunice uoči bitke na Lepantu (1571.), a potom je, poslije čudesne pobjede, ustanovio i liturgijski blagdan kao sjećanje na tu pobjedu. 

Njegov je nasljednik, papa Grgur XIII., ustanovio blagdan svete krunice, tj. Gospe od krunice te odredio da se slavi u prvu nedjelju u listopadu. Papa Pio IX. pozvao je sav kršćanski puk da svakodnevno moli krunicu, a papu Lava XIII. može se s pravom nazvati „papom krunice“, jer je temi krunice posveti 12 enciklika i dva apostolska pisma. U njegovo je vrijeme nastala praksa da se molitvi krunice posveti mjesec listopad.

Spomenimo i papu Pia XII. koji je krunici posvetio encikliku i osam pisama, a o krunici je govorio u bezbroj svojih govora. Za njega je krunica sažetak svega evanđelja, molitva obitelji, sažetak kršćanskog života, zalog sigurnosti u nebesku pomoć itd. Papa Ivan XXIII. je krunici posvetio više dokumenata te je izjavio kako je krunica bitni dio njegove osobne duhovnosti. 

Blaženi, uskoro sveti papa Pavao VI. također je u više dokumenata progovorio o molitvi krunice, a osobito ju je razradio u svojoj apostolskoj pobudnici „Marialis cultus“ (1974.). Sveti Ivan Pavao II., marijanski papa, molitvi je krunice dodao pet otajstava svjetla („Rosarium Viriginis Mariae“, 2002.).