Rodna revolucija 2476

Globalna strategija mijenjanja društva, kulture i politike

Globalna strategija mijenjanja društva, kulture i politike
ILUSTRACIJA

U izvrsnoj i vrlo preglednoj knjizi Rodna revolucija autorica Marguerite A. Peeters vodi čitatelja do samoga izvora rodne teorije za koju je papa Franjo rekao da je jedan od elemenata ideološke kolonizacije kojoj je podvrgnuto suvremeno društvo. Autorica u knjizi pokazuje kako je do pojma rod (gender) uopće došlo, što on sve znači i koje su posljedice prihvaćanja takva načina mišljenja u konkretnomu životu pojedinca i čitava društva. Na jednostavan i otvoren način autorica upozorava na opasnosti kojima rodna teorija prijeti čitavoj civilizaciji više ili manje neprimjetno namećući vlastite norme u svim slojevima našega društva i kulture.

U uvodu knjige Rodna revolucija autorica Marguerite A. Peeters ističe da bez obzira na mjesto boravka, životnu dob i zanimanje, čovjek se danas teško može izmaknuti utjecaju globalne političke i kulturološke norme “rodne jednakosti”. Svaki kontinent, svaka vlada, svaki narod u svojoj sredini primjećuje sociološke promjene vezane uz rodnu perspektivu, uz gender. Te promjene nisu “neutralne” niti bez posljedica na kulturu, identitet, budućnost. One nas tjeraju na izbor.

Cjelovit društveni i osobni razvoj žene komplementarne s muškarcem, jednake u dostojanstvu, supruge i majke bogate sebi svojstvenim antropološkim darovima, nesumnjivo je velika dobrobit za čovječanstvo koja je na poseban način povjerena našemu vremenu. Ona obećava civilizaciju koja je otvorenija za ljubav i čije ostvarivanje zahtijeva naš puni angažman. Onima koji ne znaju odakle dolaze i kamo vode “rodna jednakost” i “rodna perspektiva” može se pričiniti da upravo one promiču takav razvitak. No analiza tih pojmova i njihove konkretne primjene – kao i globalnih norma koje su s njima povezane – otkriva da njihov sadržaj nije sam po sebi razumljiv.

Mnogi koji koriste te izraze osjećaju nejasnu nelagodu, čak i kada nisu svjesni ideoloških izazova koje oni prikrivaju. Znanstvena literatura o rodu, napose u anglosaksonskomu svijetu, posljednjih je desetljeća više nego obilna. Ona podrazumijeva djela rodnih teoretičara i još brojnije radove agenata društvene transformacije koji primjenjuju njihove ideje. Ova je tema prouzročila znatiželju i zabrinutost ljudi koji su postali svjesni kulturoloških i političkih posljedica do kojih vodi primjenjivanje rodne norme. Puno se govori o rodu. Kada se ne stavlja u službu ideologije, taj je govor dobronamjeran, no on prečesto ulazi u zamku sterilnih intelektualnih rasprava bez ikakve praktične koristi. Nije svladao ni analizirao opsežan, raznolik i intelektualno vrlo sofisticiran materijal koji proizvode promicatelji roda pa zato katkada nije ni dovoljno zahtjevan ni dovoljno ozbiljan.

Osim toga, način na koji protivnici roda odgovaraju na nove izazove pokazuje pogubne razlike u njihovim strateškim i antropološkim stajalištima. Iz toga bi mogla proizići opća zbunjenost dok svijet očekuje jasne odgovore na hitne i nezaobilazne izazove. Iako smo evoluciju nove kulture na razini globalnoga upravljanja pratili još od Kairske konferencije 1994., iako smo analizirali stotine dokumenata i na tu temu intervjuirali brojne stručnjake, ne smatramo da smo u tomu pitanju “eksperti” (što je, uostalom, prilično sumnjiv pojam). Osim toga, to nije naša perspektiva. Vjerujemo da svaki čovjek posjeduje slobodu i sposobnost razlučivanja. Cilj je ovoga rada vrlo praktičan: svima koji žele izići iz nezdrave dvosmislenosti nove kulture želimo ponuditi sredstvo razlučivanja da bi mogli slobodno odabrati.

Želimo da to razlučivanje dovede do konkretne i hrabre odluke: da se prekine sa svim kompromisima i odlučno krene putem koji je u posvemašnjemu skladu s općim dobrom muškarca i žene, koji vodi prema njihovu jedinstvu, njihovoj ljudskoj, duhovnoj i društvenoj plodnosti, njihovu razvitku, rastu i sreći, kao i razvitku onoga najboljeg što postoji u njihovim kulturama. Primjećujemo, osim toga, da su razvojne agencije, odgajatelji, roditelji, akademici, mladi profesionalci, političari, pravnici, redovnici, dušobrižnici i donositelji odluka često u zabludi i neznanju o tome što rodna ideologija i rodni aktivizam zapravo dovode u pitanje. Mnogi su i nesvjesno već upali u tu ideološku zamku. Valja im pomoći u obrazovanju i dati im pedagoške materijale.

To je drugi praktičan cilj ove knjige koja ne pretendira ni na kakav monopol niti smatra da je do kraja obradila temu. Da bismo mogli razlučiti, moramo znati kako se na Zapadu razvijao pojam roda (gender). To bi znanje mnogima bilo doista potrebno. Pokazat ćemo kako se pedesetih godina rod stvarao u nekim laboratorijima društvenih znanosti koji su povezani sa zapadnjačkim postmodernim akademskim krugovima. Nakalemio se na feminističku, seksualnu i kulturnu revoluciju šezdesetih i sedamdesetih godina. Iskoristio je njihovu dinamiku i njihovu snagu za preobražavanje društva.

Krajem osamdesetih godina, kada je stigao do konceptualne zrelosti, gender je kristalizirao ciljeve zapadne kulturne revolucije. Zatim se nametnuo kao globalna politička norma: na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji UN-a o ženama (Peking, 1995.) rodna perspektiva postaje predmetom navodnoga globalnog konsenzusa. Rodna jednakost, konačni cilj rodne perspektive, brzo je postala operativni i efektivni prioritet globalnoga upravljanja: globalna strategija mijenjanja društva, kulture i politike jest odgojni cilj koji se učinkovito primjenjuje širom svijeta.

Analiza će pokazati da u ime građanskoga i sekularističkoga tumačenja jednakosti, shvaćene isključivo u smislu vlasti i prava, revolucionarni rodni proces u kulturološkomu, političkom i pravnom smislu napada samu srž identiteta muškarca i žene: njihov bračni identitet, predivnu komplementarnost i jedinstvo u ljubavi, specifično odgojno zvanje i ulogu, muškost i ženskost, očinstvo i majčinstvo, brak i obitelj, antropološku strukturu ljudske osobe koja je usmjerena na davanje, primanje i dijeljenje ljubavi. Ove antropološke stvarnosti oduvijek su bile općeprihvaćene kao nešto što je samo po sebi dobro i nedjeljivo od sreće koju svatko otkriva kada se daruje drugome i kada ljubi.

Rodna revolucija svodi tradicionalne strukture na društvene konstrukcije koje ne samo da same po sebi nisu dobre, nego su čak protivne ravnopravnosti i ljudskim pravima, dakle diskriminatorne. Iz toga proizlazi nova etika koja na prikriven način organizira njihovu dekonstrukciju uz pomoć obrazovanja i kulture. Nakon što je uništio antropološku strukturu muškarca i žene, revolucionarni proces prelazi s dekonstrukcije na “konstrukciju”. Koristeći ostatke ideologija iz prošlosti on izgrađuje zamjenskoga avatara: stvara građanina-pojedinca koji je “oslobođen” svega onoga što po naravi i po besplatnomu daru jest. On je bespolan, radikalno nediferenciran, ima pravo “odabrati” čak i svoju “spolnu orijentaciju” i “rodni identitet”.

Rodni aktivizam koristi razum i znanost da bi poricao postojeću stvarnost. Gender, koji je proizišao iz zapadnjačkoga sekularizma, sada se izvozi u sve kulture i doprinosi uništavanju njihove duše i njihova smisla za sveto. Iako djeluje unutar institucija i kultura na difuzan, dvosmislen i neuhvatljiv način, rodni aktivizam učinkovito radi na ostvarenju svojih subverzivnih ciljeva. Izazovi s kojima nas suočava krajnje su složeni jer su istodobno socioekonomski, politički, pravni, odgojno-obrazovni, kulturološki, antropološki i duhovni.

Moglo bi se dogoditi da nas obuzme osjećaj nemoći pred poplavom toga šarlatanstva koje se globalno nameće, tim više što se do sada nijedna institucija ni vlada nisu pokazale sposobnom učinkovito zaustaviti njegov proces uvlačenja u društveno tkivo. Nismo li suočeni s jednim od najvećih pokušaja društvene i kulturološke transformacije svih vremena? Neke strategije koje su se koristile u pokušaju suočavanja s tim izazovom propale su. Čini nam se da je to bilo djelomično zbog prevelike banalnosti, površnosti ili nedostatka preciznosti u analizi, a djelomično zbog ideoloških kompromisa i nedostatka čvrstoće i jasnoće.

“Flaster-rješenja” koja se primjenjuju kao prva pomoć pokazala su svoju neučinkovitost u tretiranju i liječenju te goleme civilizacijske rane. Moramo ići u dubinu i napasti korijen stabla tih zala koja su se već tako razgranala. To će otvoriti perspektive nade i konkretne smjerove djelovanja po kojima ćemo moći izići iz ideološkoga okvira u koji smo se često sami zatvorili da bismo pogledali u drugomu smjeru, prema putu koji vodi slobodi i sreći.

(Knjiga Rodna revolucija je dostupna u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr)

NASTAVLJA SE...