Rodna revolucija 1703

Preokretanje biblijske slike o Bogu, čovjeku i svijetu

Preokretanje biblijske slike o Bogu, čovjeku i svijetu
ILUSTRACIJA

U izvrsnoj i vrlo preglednoj knjizi Rodna revolucija autorica Marguerite A. Peeters vodi čitatelja do samoga izvora rodne teorije za koju je papa Franjo rekao da je jedan od elemenata ideološke kolonizacije kojoj je podvrgnuto suvremeno društvo. Autorica u knjizi pokazuje kako je do pojma rod (gender) uopće došlo, što on sve znači i koje su posljedice prihvaćanja takva načina mišljenja u konkretnomu životu pojedinca i čitava društva. Na jednostavan i otvoren način autorica upozorava na opasnosti kojima rodna teorija prijeti čitavoj civilizaciji više ili manje neprimjetno namećući vlastite norme u svim slojevima našega društva i kulture.

Jednostavna i koncizna, studiozno pripremljena, ova će knjiga biti važno sredstvo u razlučivanju suvremenih ideja te snažan poticaj da se pažljivo analiziraju podrijetlo i posljedice teorija koje se žele nametnuti kao nove globalne norme.

Kada i kako se pojavio pojam gender i njegov ideološki razvitak na Zapadu
Rodna perspektiva kao globalna politička norma
Globalna kultura rodne ravnopravnosti
Kritička analiza
Praktična razmišljanja i perspektive nade – postoji li izlaz?!

"Pitam se: nije li takozvana rodna teorija izraz frustracije i rezignacije koja ima za cilj izbrisati seksualnu razliku jer se ne zna s njom suočiti? U opasnosti smo da napravimo korak unatrag. Uklanjanje razlike, naime, problem je, nije rješenje", istaknuo je na ovu temu papa Franjo

Popratna riječ hrvatskomu izdanju

Rodna revolucija Marguerite A. Peeters opisuje i analizira nastanak, razvoj i globalizaciju rodne ideologije. Rodna se revolucija događa bez prolijevanja krvi, bez oružja i fizičkoga nasilja, ali joj je krajnji cilj prevrat shvaćanja čovjeka, mijenjanje društva, kulture i politike. Revolucija se događa pred našim očima, ulazi u
sve pore društva i tiče se naših svakodnevnih odnosa, uvjerenja, razumijevanja samih sebe i načina organiziranja zajedničkoga života. Sve dosadašnje strukture društva, obitelji i odnosa muškaraca i žena ova ideologija promatra kao društvene konstrukcije koje valja dekonstruirati.

To znači da ih treba najprije raščlaniti, oslabjeti i rastočiti, a potom preoblikovati u nove ili konstruirati sasvim drukčije strukture. Ova se ideologija ne usvaja većinskim odlukama nekoga naroda ili referendumima. Ona se nameće lobiranjem, unošenjem promjena u zakone, nametanjem tema kroz medije, neprimjetnim ulaskom u sustave obrazovanja, jezikom koji, s jedne strane, nameće drukčiji pogled na zbilju, a, s druge, skriva posljedice koje su samo implicitno prisutne u rečenome. Rodna se revolucija događa posvuda i svakodnevno, a ipak velikomu dijelu ljudi nedostaje potreban vodič za njezino razumijevanje.

Autorica ovom knjigom želi širokoj čitalačkoj publici pružiti vodič i sredstvo kojim će biti u stanju prepoznavati strategije rodne revolucije, razlučivati ključne pojmove i moći odgovoriti na izazove pred koje nas dovodi ova globalna revolucija. Tko se s rodnom ideologijom susreće iz židovsko-kršćanskoga shvaćanja čovjeka, lako opaža kako je ona usmjerena na preokretanje biblijske slike o Bogu, čovjeku i svijetu. Početak Biblije opisuje odnos Boga i stvorenja. Bog je moćan, stvara sve svojom riječju, oblikuje ljudsko tijelo od zemaljskoga praha i udahnjuje mu svoj dah. Čovjeka potom Bog postavlja u vrt i daje mu zadatak da ga obrađuje i čuva. Tako mu otvara prostor za suradnju na održanju i rastu stvorenoga.

Ostavlja mu da sve stvoreno imenuje i na koncu mu stvara pomoć kao što je on. Čovjek je, temeljna je poruka ovoga biblijskog izvještaja o stvaranju, stvoren na sliku Božju. To znači da je sposoban za riječ, odnose i ljubav. Ili kako su to oci govorili: čovjek ima razum, volju i pamćenje u kojima se zrcali njegova sličnost s Bogom. Rodna ideologija ovo preokreće naglavačke. Ne počinje od onoga što je čovjeku dano: tijelo, spol, vrijeme, jezik, nadarenosti i sposobnosti. Ona počinje rastakanjem shvaćanja čovjeka kao stvorenoga, rastvaranjem njegovih temeljnih odnosa kako bi nakon toga konstruirala drugo biće koje ne će biti određeno ničim, ali će biti pred obvezom da sebe i svoj identitet sam odabere i izgradi. Rodna je ideologija nošena idejom novoga stvaranja čovjeka koji će biti  slobodniji, posve odriješen od Stvoritelja i određen samo svojim izborima.

I društvene odnose također valja ponovno urediti, zahtijeva rodna ideologija. To bi se trebalo dogoditi na temelju drukčijega shvaćanja moći i rodne ravnopravnosti, pri čemu se rod razlikuje od spola i odnosi se na društvene uloge nametnute pojedincima. Iza stereotipa, rodnih neravnopravnosti i tradicionalnih društvenih odnosa kriju se, zastupa rodna ideologija, nepravde koje treba ispraviti i uskladiti ih s novom slikom čovjeka koji oblikuje samoga sebe. Posebnu pozornost autorica posvećuje jeziku.

Jezik nije samo puko sredstvo komuniciranja i imenovanja. On ima performativnu snagu. Jezik je ljudska sposobnost oblikovanja zbilje i odnosa. Rodna se ideologija uvelike služi performativnim jezikom. Ni tijelo nam nije samo dano. Ono je mjesto samooblikovanja, identiteta i užitka. Tijelo je posjed i vlasništvo. Rodna se ideologija mogla razviti samo na pozadini filozofskih pretpostavki koje je uopće omogućuju. “Bog je mrtav” prema Nietzscheu, a prema Sartreu je čovjek jedino biće koje najprije postoji, a onda određuje što će biti.

Ako Boga nema, onda više nema ni mjesta na kojemu bi moglo nastati nešto kao ideja, bit ili narav čovjeka. Čovjek se više ne mjeri odnosom prema ideji koja bi mu prethodila, nego odlukama koje ga čine onim što jest. Čovjek je tako osuđen na slobodu da izabere i oblikuje samoga sebe. Osuđenost na slobodu znači da čovjek ne može izbjeći da bude samom sebi svoj autor. Tko je čovjek, više nije moguće pronaći u nekoj ideji u Stvoriteljevu umu niti iščitati iz tekstova za koje se vjeruje da dolaze iz Božjega nauma ili njegove ruke. Čovjek je jednostavno ono što sam od sebe napravi.

Tri se pitanja neprestano dodiruju tamo gdje se baštinjeni biblijski pogled na čovjeka sudara s rodnom ideologijom: moć, jezik, tijelo. Kršćani koji svijet promatraju kroz Krista opažaju kako je On Božja Riječ koja je uzela tijelo i koji za sebe kaže da mu je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Prema rodnoj ideologiji moć pripada pojedincu kao što mu pripada i njegovo tijelo, a jezik je moć dekonstruiranja odnosa i zbilje. Autorica pojašnjava kako je došlo do ove kulturne revolucije i kako je tekao njezin razvoj. Svraća pozornost na nastanak globalne političke norme, na promjene u jeziku, dvoznačnosti definicija. Opisuje strategije institucionalizacije i zavodljivost rodne ideologije. Ukazuje na nastanak nove obvezujuće etike.

Knjiga dolazi u hrvatski prostor u trenutku kada su netom splasnule užarene rasprave o nametanju rodno ideologijskoga modela odgoja i obrazovanja i kada se smanjuju napetosti oko referenduma za brak i obitelj. Još uvijek, međutim, treba očekivati kada će se zapaliti još nedovršene rasprave o navodnoj diskriminaciji koja sve ljude svrstava samo u dvije kategorije, mušku i žensku, i druge slične i s njima povezane teme. To je, između ostaloga, dobar razlog za objavljivanje ove knjige.

Knjiga pokazuje koji je zadnji cilj dekonstrukcije koju provodi rodna ideologija. Pokazuje zašto joj je kršćanska vizija svijeta i čovjeka smetnja. Ukazuje na jezik rodne ideologije i skrivene smislove ključnih riječi i izričaja. I nadasve, a to je možda i njezin najbolji dio, pokazuje kako je moguće ne ulaziti u sukobe s ideologijom koja se izvježbala da sve suparnike uvede u svoje polje i nametne im svoj jezik. U prvi plan izlazi ono što je prema biblijskoj slici svijeta stajalo u početku: ljubav, odnosi osoba, muškaraca i žena, njihova sposobnost za ljubav i stvaranje, za odnose iznad pravnih i ugovornih, sposobnost za gradnju odnosa s nebeskim dobrim Ocem koji ljubi svoju djecu.

Autorica svoj tekst naziva vodičem za razlučivanje. Tko se nespreman susretne s jezikom rodne ideologije, ostaje zatečen i nesposoban je reagirati. U tom je vjerojatno najveći uspjeh ove ideologije. S njom se nije moguće boriti bez dobre pripreme. Potrebno je razlučivati, razumjeti, prepoznavati skriveno, nerečeno, subverzivno. Ipak, autorica duboko vjeruje da je rodna ideologija nemoćna nad svakim tko ima otvorene oči i nije izgubio dodir sa zbiljom. Zbilja je temelj istine. Uz to, tko je iz svojega vjerničkog odnosa iskusio Očevu ljubav, lako opaža zamke rodne ideologije, zbrke u jeziku i manipulacije utjecajima i moću.

Ova bi knjiga mogla olakšati razumijevanje rodne ideologije, pomoći otkrivanju njezine prisutnosti u društvu, poboljšati sposobnosti prepoznavanja njezinih neizrečenih i skrivenih namjera. Podjednako bi mogla pomoći odmaku od nepotrebnih i suvišnih sukoba kao i dubljim raspravama o pitanjima koja se tiču nas samih, naših odnosa, razumijevanja naših identiteta i organiziranja zajedničkoga života, napisao je u popratnoj riječi prof. dr. sc. Ante Vučković.

(Knjiga Rodna revolucija je dostupna u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr)

 NASTAVLJA SE...