Mens sana 5757

Kristova nas ljubav ozdravlja

Kristova nas ljubav ozdravlja
Gospodin svojom prisutnošću postaje središte našeg duhovnog življenja

Duboko u srcu zahvaljujmo Gospodinu što u nama živi i djeluje. Zahvaljujući njegovom življenju i djelovanju u našem životu, mi se u Gospodinu duhovno rađamo i ozdravljamo. Njegova ozdravljujuća ljubav oplemenjuje nam dušu, srce i razum, i zacjeljuje nam duševne i tjelesne rane.

Ozdravljeni u Gospodinu i duhovno preporođeni lakše nam se nositi s životnim kušnjama i poteškoćama. Gospodin svojom prisutnošću postaje središte našeg duhovnog življenja u zajedništvu s njim, koji nas ispunja svojim nepresušnim božanskim mirom, i obdaruje nas očinskom ljubavlju. Darujemo se Božjoj darovanoj ljubavi, koja nas oslobađa straha pred smrću, i ispunja nas djetinjskom vjernošću na putu potpunog predanja u njegov vječni zagrljaj.

Njegova ljubav nas oslobađa od naše navezanosti na ovozemaljsku životnu prolaznost, koja nas veže i zarobljava u našoj tjelesnosti, i sputava naš duhovni rast u njemu. Ne zaboravimo da smo samo prolaznici na ovoj zemlji, koji hodočašće prema vječnoj domovini na nebesima. Njegova ljubav nas vodi i štiti, i daje nam snagu da se možemo oduprijeti, i otrgnuti od duha svjetovno-materijalne navezanosti i vremenite prolaznosti ovog svijeta.

U Božjoj ljubavi vidimo samu nježnost, dobrotu i milosrđe. Po našoj, bolesti, patnji i trpljenju zdušno se združimo u punini srca i duha s njegovoj ljubavi. U čistoći srca i duše otvorimo se darovanoj ljubavi koja se izljeva u našu dušu i ispunja je ljubavlju. Ljubav koja nas potiče na svakodnevno razapinjanje s Kristom, i otkriva nam svu mudrost i bogatstvo Kristova križa, po kojem smo otkupljeni i spašeni.

Nadalje, spomenuta ljubav sakuplja nas podno Spasiteljeva križa, kako bi mogli donekle osjetiti i doživjeti svu Spasonosnu Otkupiteljsku patnju i gorčinu njegova kaleža. Darovana ljubav u dimenziji križa, govori nam o Kristu kao jedinom nepresušnom izvoru čiste i žive vode. Operimo i očistimo sve svoje rane na duši, srcu i tijelu u toj živoj vodi. U Kristovim svetim ranama, častimo i slavimo svu darovanu ljubav koja nas ozdravlja i zacjeljuje.

Njegova nam se ljubav daruje u svetosti i istinitosti pravednog života i življenja u Bogu. Sjedinjuje nas u zajedništvu s Bogom Stvoriteljem, Sinom Otkupiteljem i Duhom Svetim Prosvjetiteljem. Ispunja nas s milošću Božjom, koja obiluje u nama i osposobljuje nas u življenju na slavu Presvetog Imena Isusova. Ispunjeni s milošću Božjom postajemo svjesni i odgovorni kršćani i vjernici, uvijek spremni dijeliti kršćansku ljubav i odgovornost kroz solidarnost u zajedništvu s drugim vjernicima i ljudima dobre volje.

Nošeni njegovom ljubavlju, možemo što potpunije djelovati u predanju i služenju i slavi njegova Imena. Svojim autentičnim kršćanskim životom i življenjem s nebeskim Ocem, svjedočimo o njegovoj neizmjernoj darovanoj ljubavi i milosrđu s kojim želi darovati svijet i čovječanstvo. Ozdravljeni u duši, srcu i u tijelu, osjećamo u sebi strujanje novog i vječnog života u zajedništvu s Gospodinom.

Ljubav Božja je vječna, i svi oni koji žive i djeluju u toj ljubavi živjeti će vječno u Bogu. Darovana ljubav Božja koja se besplatno dariva i daje, a za uzvrat samo traži našu iskrenost i živu vjeru, kako bi plodonosno djelovala u našem kršćanskom i vjerskom životu i življenju u zajedništvu s Kristom Gospodinom.

Don Tomislav Topčić