Mens sana 2480

Životna jednostavnost i mudrost vode nas Božićnom Djetetu

Životna jednostavnost i mudrost vode nas Božićnom Djetetu
ILUSTRACIJA

Ne samo Izraelski narod, nego skoro svi ondašnji narodi starog svijeta, poput Rimljana, Grka, Perzijanaca i Kineza silno su očekivali Mesiju. Židovski narod uspio je o Mesiji sačuvati čistu i neokrnjenu objavu, dok se kod poganskih naroda ta objava o njegovu dolasku na svijet tijekom vremena iskrivila. 

Kroz Stari zavjet Bog je u Izraelskom narodu podizao velike duhovne muževe odnosno proroke, koji su hrabro, odvažno i neustrašivo riječju i perom navješćivali njegov dolazak na svijet. Dvije tisuće godina prije Isusova rođenja, Bog se je obratio Abrahamu praocu naše vjere govoreći mu da napusti zemlju svoju, zavičaj i dom očinski. Nadalje, obećao mu je pokazati nove i krajeve, i kako će od njega učiniti veliki narod. Drugim riječima, Abrahamovo potomstvo umnožiti će kao zvijezde na nebu i kao pijesak na obali morskoj. Stoga, jer je poslušao glas Božji, u njegovu potomstvu biti će blagoslovljeni svi narodi na zemlji (usp Post 12-50). 

Bog je i Mojsiju obećao kako će iz njegove sredine, od njegove braće, podignuti Proroka slična njemu. Svoje riječi Bog će staviti u njegova usta, kako bi zapovjedio svom narodu Izraelu (usp. Pnz. 18, 15-18). Izaija proriče da će Djevica začeti i roditi sina, i nadjenuti će mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. Njegovo će kraljevstvo biti vječno, a mir beskonačan (usp Iz 7,14; 9,6). Mihej u svom proroštvu spominje Betlehem kao mjesto u kojem će se roditi Spasitelj svijeta (usp. Mih 5, 2-5). Jeremija plače i jadikuje nad nesretnom sudbinom Izraela. Međutim, tješi se da će Bog iz Davidove loze podići pravedni izdanak. Riječ je o kralju koji će uspostaviti pravednost i mir među narodima (usp. Jr 23, 5-6). 

Zahvaljujući Danijelovom proroštvu Izrael je bio u potpunosti upućen što se tiče ne samo poslanja Mesije, nego i o točnom roku njegova dolaska na svijet. Na žalost mnogi u Izraelu nisu prepoznali trenutak njegova utjelovljenja i rođena. Stoga, Božansko Dijete Knez mira, kojega je navijestio prorok Izajija, koji je radi nas i našeg spasenja postao čovjekom, nama sličan u svemu osim u grijehu, nažalost nije dobro primljen među sinovima Izraelovim. "K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše" (Iv 1,11).

Betlehemska siromašna štalica širom je otvorila vrata svetim putnicima Josipu, Mariji i Isusu. Tihu svetu Betlehemsku noć koja bijaše hladna, u jednom svetom trenutku obasja nepoznato nebesko svjetlo. Siromašni pastiri koji su na betlehemskim pašnjacima čuvali svoja stada, grijući se uz vatru bili su prestrašeni i zbunjeni nesvakidašnjim noćnim prizorom. 

Anđeo Gospodnji utješi ih riječima: " Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sva narod! Danas vas se u gradu Davidovu rodio se Spasitelj Svijeta, Krist Gospodin" (Lk 2, 10-11). Pastiri pohodiše štalicu u kojoj nađoše Josipa, Mariju i Božićno Dijete. Nakon što se pokloniše i ostaviše svoje darove, radosno se vratiše svojem stadu. U Božićnom Djetetu vidješe sliku Boga nevidljivog, i njegovu najsavršeniju objavu. Drugim riječima, Božićno Dijete Knez mira je ljubljeni Jedinorođeni Sin, koji nam objavljuje Boga i njegovu slavu. 

Tri kralja s Istoka krenuli su na daleki put tražeći novorođenog Mesiju. Na njihovom hodočasničkom putu prema cilju pratila ih je Jakovljeva zvijezda. Došavši u Jeruzalem misleći da će ga pronaći u Herodovu dvoru, ali pronašli su ga u Betlehemu gradu Davidovu, gdje leži u siromašnoj štalici. Prigodom Isusova dolaska na svijet pokloniše mu se jednostavni betlehemski pastiri i tri mudra čovjeka s Istoka. Dakle, životna jednostavnost i mudrost vode nas Božićnom Djetetu. 

Božićno betlehemsko svjetlo koje razgoni tminu svijeta, neka nas obasja, i pokaže nam put do siromašne betlehemske štalice kojim su prije nas hodočastili betlehemski pastiri, i tri mudra čovjeka s Istoka. Božićno Dijete, Knez mira svojim utjelovljenjem i rođenjem cijelom svijetu donosi i daruje istinski božićni mir. "A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo Ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne ni od volje muževlje, nego - od Boga" (Iv 1, 12-13).

U kojoj je mjeri današnji "moderni" svijet spreman prihvatiti radosnu vijest o Isusovu utjelovljenju i rođenju Bogočovjeka, koji je došao otkupiti i spasiti sve ljude od grijeha i jarma smrti. Božićno Dijete Knez mira je istinski Otkupitelj i Spasitelj svijeta, odnosno dokaz i očitovanje ljubavi Božje prema nama ljudima. 

Stanovnici Betlehema nisu baš bili srdačni i gostoljubivi prema Josipu i Mariji, koja je u svoj blaženoj i svetoj utrobi nosila Mesiju. Neka u našim srcima plane i rasplamsa se Božićno svjetlo koje će nam obasjati put, koji vodi prema betlehemskim siromašnim jaslicama. Naša će srca postati žive jaslice u kojima će Josip, Marija i Isus naći sigurno utočište. 

Dopustimo da se Isus rodi u našim srcima: "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine" (Iv 1,14). Stoga naši domovi biti će puni Božjeg blagoslova, a srca puna božićne utjehe i nade. Zato, hvalu i slavu dajmo Bogu: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" (Lk 2,14). 

Božićno svjetlo spasenja neka plane i rasplamsa naše kršćanske obitelji, odnosno domove u kojima kao kršćani vjernici obitavamo. Nadalje, nosimo ga u našim srcima i podijelimo ga s onima koji još nisu pronašli svoje spasenje i otkupljenje u Kristu Gospodinu. Svojim svakodnevnim kršćanskim življenjem izgrađujmo među kršćanskim narodima Europe i svijeta kršćansku kulturu života, nasuprot globalnoj kulturi smrti koja želi izbrisati svaku pomisao na Boga. 

Božićno Dijete Knez mira donosi nam i daruje Božji mir, bez kojeg je nezamisliv istinski suživot među narodima diljem Europe i svijeta. Bog je temelj našeg života, odnosno garancija naše budućnosti. Drugim riječima, bez Boga nezamisliv je naš život, a kamo li budućnost. Božićno Dijete Knez mira svojim utjelovljenjem i rođenjem, očituje najintimniju povezanost Boga i čovjeka.

Piše Don Tomislav Topčić