Mens sana 2381

Bog će po Mariji dovršiti djelo spasenja

Bog će po Mariji dovršiti djelo spasenja
ILUSTRACIJA / Foto Ante Čizmić_Cropix

"Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikad nije čulo da si ti ikoga zapustila tko se tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem ohrabren utječem se i ja k tebi, Djevice djevica; k tebi, Majko dolazim; pred tobom kukavan grešnik stojim i uzdišem. Nemoj, Majko Vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen." (Sv. Bernard).

Živimo u apokaliptičkim vremenima u kojima "Crveni Zmaj" tj. Sotona ratuje protiv Boga i njegove hodočasničke Crkve na zemlji. Svjedoci smo kako paklene đavolske postrojbe svakodnevno nemilosrdno razaraju i uništavaju kršćanske vjerničke obitelji. Uništavajući obitelji oni s time uništavaju i kršćanske narode diljem Europe i svijeta. One obitelji koje svoj život grade i temelje na naravnom zakonu koji je nadnaravan i vječan, jer je utemeljen u Bogu, postaju smetnja novom globalističkom poretku u svijetu. Pobornici i nosioci globalističkog poretka kulture smrti nastoji u sve pore društveno-političkog i vjerskog života, nametnuti diktaturu relativizma koja odbacuje objektivnu istinu odnosno samog Boga. 

Godine 1917. u Fatimi u Portugalu, Sveta Bogorodica izrekla je strašno proročanstvo: "Mnogi će narodi u svijetu izumrijeti i nestati s lica zemlje". Na žalost bez kršćansko-vjerničke odgovornosti i nacionalne svijesti mnogi će narodi naprosto nestati s lica zemlje. Stoga moramo ustati u obranu svakog ljudskog bića, koje prema naravnom zakonu ima pravo na život od začeća do prirodne smrti. "Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite!" (Post 1,23).

Krist Gospodin nam je darovao svoju Majku Mariju za Majku: "Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: 'Ženo evo ti sina!' Zatim reče učeniku: 'Evo ti majke!' I od tog časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26). Marija Majka Isusova je i naša Majka, stoga poput Ivana bez straha uzmimo Mariju Majku u svoj kršćanski i vjernički život. Drugim riječima, kroz osobnu i zajedničku posvetnu molitvu, u potpunosti se predajmo u Marijine prečiste ruke, i u sigurno utočište Marijinog Bezgrješnog Srca. 

Bog je po Mariji započeo svoje djelo spasenja i po Mariji će ga dovršiti. Marijino mjesto u povijesti spasenja neprekidno traje kako nas uči Drugi vatikanski koncil. "I to Marijino materinstvo u ekonomiji milosti neprekidno traje, od časa pristanka, koji je vjerno dala kod navještenja i koji je nepokolebljivo održala pod križem, sve do trajnog proslavljena svih odabranih. Jer, nakon uznesenja na nebo nije napustila tu spasonosnu ulogu, nego nam mnogovrsnim svojim zagovorom i dalje pripravljala milosti vječnoga spasenja. 

Materinskom ljubavlju brine se za braću svog Sina koji još putuju i nalaze se u pogiblima i tjeskobama, dok ne budu dovedeni u sretnu domovinu. Zato se Blažena Djevica u Crkvi zaziva imenom Odvjetnica, Pomoćnica, Pomagačica, Posrednica. Ipak se to tako shvaća da ništa ne oduzima niti dodaje dostojanstvu i moći Krista, jedinog Posrednika". (Dogmatska konstitucija o Crkvi "Svjetlo naroda", br. 62). 

Sveta Bogorodica pomoći će nam da njen Sin Krist Gospodin, našim kršćanskim i vjerničkim življenjem u svijetu bude što više upoznat, čašćen, voljen i ljubljen od strane svih ljudi dobre volje. Marija Majka naša je suputnica i supatnica na našem hodočasničkom križnom putu koji nas vodi u vječnost, u nebo. 

Piše don Tomislav Topčić