Mens sana 3562

Neoprezne duše padaju u đavoljsku mrežu

Neoprezne duše padaju u đavoljsku mrežu
ILUSTRACIJA

Apostolski centar "Sav tvoj" - Mistična svjedočanstva br. 3. (str. 5-29) objavio je sadržaj razgovora tri mladića (sveučilištarca), koji su obavili kraći intervju sa svećenikom i egzorcistom ocem Giuseppem Tomasellijem. Prije susreta i razgovora pročitali su njegovu vrlo aktualnu knjižicu, objavljenu pod naslovom "La grande bestia e inteligenet!" "Đavao, velika inteligentna zvijer!" Riječ je o knjižici u kojoj otac Giuseppe Tomaselli sadržajno i jasno u obliku intervjua opisuje svoje doživljaje kao svećenik i dugogodišnji egzorcist, u svezi problema o opstojnosti đavla, i njegova djelovanja i utjecaja u svijetu.

Tri mlada studenta slušajući propovjedi o đavlu, došli su do uvjerenja da demoni kao osobe uopće ne postoje, nego je to samo izlika za predodžbu zla u svijetu. Nadalje, da bi tu svoju tvrdnju donekle opravdali, pozivaju se i na neke svoje profesore sa sveučilišta koji ih u tome podržavaju. Međutim, svi oni koji tvrde da demoni kao osobe ne postoje, nažalost nikada nisu čitali Sveto Pismo Staroga i Novoga saveza, a kamoli da su Sveto Pismo temeljito i studiozno proučavali. U njemu se stotine puta spominje đavao kao osoba, koja razmišlja i sniva kako da uništi ljude udaljavajući ih od Boga odnosno od vječnog spasenja. 

Čitajući pažljivo Evanđelje vidjeti ćemo gdje Krist Gospodin, Bogočovjek spominje: Sotona se nikada ne bori protiv Sotone, jer u protivnom njegovo kraljevstvo i vlast neće moći opstati. Vrlo su zanimljivi razgovori između Isusa i demona koji su se nastanili u tijela opsjednutih ljudi. Riječ o legijama koje opsjedaju mnoge ljude nastanjujući ih. Svaki kršćanin koji vjeruje u Boga, vjeruje i da postoje demoni kao osobe. Drugim riječima, nijekati sve ono što Sveto Pismo konstantno tvrdi u svezi postojanja demona kao osoba, teška je zabluda (hereza), zaključuje otac Giuseppe Tomaselli. Na kraju im daje jedan savjet u svezi redovitog i studioznog odnosno temeljitog čitanja i proučavanja Svetog Pisma: "Čitajte Evanđelje, vi i vaši profesori!"

U daljnjem razgovoru studenti su problem u svezi postojanja demona kao osobe htjeli malo temeljitije upoznati. Stoga, su zamolili oca Giuseppea Tomasellija da im iznesi neke svoje osobne doživljaje s đavlom. Da bi im potkrijepio svoja osobna iskustva, poslužio se sa svojim izdanjima. "Imam publikacije o toj temi, među njima: 'Pobunjeni anđeli', 'Pakao postoji', 'Sotona u svijetu' i 'Praznovjerje'. Kad je prva knjiga 'Pobunjeni anđeli' tiskana, đavao koji se pokazao u ljudskoj osobi razbjesnio se na spomenutu knjigu, prolistajući nekoliko listova i pretvorivši ih u ugalj". 

Nakon što je tu knjigu pokazao studentima da se uvjere u istinitost nevjerojatne priče, odmah su je snimili da bi imali vidljivi i opipljivi dokaz. Riječ o knjižici kao povijesnom dokumentu, koji je poznat mjerodavnom crkvenom autoritetu. Druga publikacija "Pakao postoji" je vjersko-povijesni dokaz o postojanju vječne kazne za sve one koji na svršetku ovog života bez iskrenog i skrušenog kajanja umiru. Drugim riječima, samo postojanje demona kao osoba potvrđuje postojanje pakla odnosno vječne smrti. Treća publikacija "Sotona u svijetu" je povijest jednog nesretnog Kalabrežana, koji je punih osam godina bio opsjednut od strane sotone i molitvom egzorcizma uz nazočnost jednog biskupa konačno bio oslobođen. Njegova četvrta knjižica (publikacija) "Praznovjerje" temeljito obrađuje vrlo zanimljivu kršćansko-vjersku ranu praznovjerja svijeta s đavolskim utjecajem.

Otac Giuseppe Tomaselli se počeo baviti egzorcizmom davne 1934. godine Kroz sve te godine neumornog rada baveći se s tom velikom zvijeri bio je više puta fizički iscrpljen. Ima i onih koji govore ili pišu o đavlu iako ne raspolažu s materijalnim dokazima poput oca Giuseppea. Nažalost, svojim nestručnim pisanjem unose veliku pomutnju i nesigurnost među ljude. 

Malo je svećenika koji se bave molitvom egzorcizma, iako je danas velika potreba upravo za takvim svećenicima. Mnogi svećenici izbjegavaju službu egzorcizma zbog nedovoljnog iskustva s njihove strane. Upravo zbog toga trebali bi prisustvovati egzorcizmu radi stjecanja osobnog iskustva. Jednom dok je otac Tomaselli molio nad jednom opsjednutom ženskom osobom, tom obredu molitvenog egzorcizma prisustvovala su trojica svećenika, a jedan od njih od straha bio je bijel kao kreda. 

Đavao nema tijela, jer je riječ o duhovnom biću s inteligencijom i jakom voljom. Riječ je nadarenoj osobi koja nadmašuje našu ljudsku narav i inteligenciju. Za vrijeme kušnje zbog oholosti pobunio se protiv Boga, i strovaljen je u pakao. Lucifera je slijedilo silno mnoštvo čistih anđela koji su se nakon pobune pretvorili u demone, odnosno u pale anđele. Zbog mržnje prema Bogu i zavisti prema čovjeku, zli demoni napastuju i muče ljude navodeći ih protiv Boga. Međutim, njihova je sloboda ograničena, kao i vrijeme i prostor. 

Bez obzira što su demoni u stanju uznemirivati i mučiti čovjeka, ipak mu ne mogu oduzeti život, jer je Bog gospodar ljudskog života, zaključuje otac Giuseppe Tomaselli. U svom daljnjem izlaganju govori o jednom istinitom događaju koji se dogodio u Institutu u ulici Concordia, u Kataniji. Riječ je o vojnom institutu kojeg su demoni oko šest mjeseci napadali i opsjedali. Tijekom noći "vojni bataljun" izvodio je vojne strateške vježbe na terasi odnosno krovu Instituta. Otac Giuseppe dobio je zadaću da ispita taj neobičan slučaj, jer su obitelji iz okolnih kuća bile uznemirene. Nakon što je u Institutu bio postavljen Križni put odjednom sve je utihnulo. Poznato je da se đavao osvećuje svećenicima koji se bave molitvom egzorcizma, jer zbog njihovih molitava strašno trpe. Stoga, često ih fizički napada, zlostavljajući ih poput padra Pija i drugih.

U Svetom Pismu a posebno u Evanđelju čitamo kako je cijeli svijet pod utjecajem Zloga. Drugim riječima, knez ovog svijeta je Sotona koji želi zatrovati i uništiti ljudske duše za svu vječnost. Demon poput ričućeg lava obilazi tražeći plijen među ljudima da proždrije njihove duše. Đavao je inteligentan, jer posjeduje veliku moć i sposobnost da uništi čovjekovu dušu. Međutim, na ljudsku slobodu, na najveći od Boga darovani dar čovjeku, đavao ne može utjecati. 

Nadalje, da bi tri mlada studenta donekle mogla naslutiti sve ono što đavao radi u svijetu, otac Giuseppe Tomaselli u svom govoru iznio im je jedan upečatljiv primjer. U Talijanskom gradu Trapani, na podnožju brda Erice, smješten je morski zaljev Baia di Bonagia. Ribari dobro znaju da jednom godišnje kroz taj zaljev prolaze tune. Stoga, ribari pravovremeno duboko ispod vode postave svoje ribarske jake mreže. Kad jednom u mrežu zapadnu tune iz nje više ne mogu izići, jer su upale u tzv. "komoru smrti". Tune u njoj ostaju mjesecima kao da su slobodne, jer se mogu u vodi donekle kretati plivajući naokolo. 

Nakon nekog vremena na to mjesto dođu ribari, i mrežu izvuku na površinu tako da su tune bez nade, i izgubljene stradavaju od uboda ribarskih noževa. Tunolovci svoj ribarski posao rade spretno i profesionalno. Međutim, za razliku od njih demoni rade s mnogo većim umijećem u svijetu, loveći siromašne izgubljene ljudske duše. Riječ je o velikoj inteligentnoj zvijeri koja lovi na mutnome u morima ovoga svijeta, jer poznaje slabosti svakog pojedinca. Zvijer koja se zna vrlo dobro maskirati da je nitko ne može otkriti, znajući vrlo povoljno vrijeme za ribolov kad su u pitanju ljudske duše. 

Sotonska vojska raspolaže s nevidljivim mrežama bačenim u nemoralno more današnjeg svijeta, jer je ovo najpovoljnije "modernističko" vrijeme za bogati đavolski ribolov. Na žalost, najveće žrtve koje padaju u đavolsku mrežu su mnogi neoprezni svećenici, redovnici i redovnice, koji se prilagođavaju današnjem svijetu, pohlepne političke glave koje teže za neograničenom političkom vlašću i nepoštenim stečenim bogatstvom, kratkovidni pseudo-učenjaci koji gledaju sve što je stvoreno, a ne žele vidjeti Boga Stvoritelja, muževi i žene koji zemaljski život ne žive u čistoći srca, duše i tijela, poput istinskih supružnika na slavu Božju i svoje spasenje. Riječ je o dušama koje ne shvaćaju da žive u đavolskoj mreži, kao ni tune u ribarskoj mreži duboko pod morem. Međutim, dolazi dan smrti odnosno naš odlazak iz ovog svijeta u vječnost, gdje ćemo pred sudištem Božjim snositi odgovornost za naš život na zemlji.

U daljnjem razgovoru s ocem GiuseppeomTomasellijem studenti su se osvrnuli na gorući problem koji govori o čarobnjacima i vračevima. Kao što im je već spomenuo demoni obilaze svijetom, i u svojoj oholosti nastoje pridobiti ljude da ih štuju kao svoja božanstva. Riječ je o negativnom čašćenju koje Crkva naziva idolopoklonstvom. Nažalost neki od ljudi sklapaju savez s demonima kako bi im pomogli u životnoj karijeri, a oni za uzvrat na času smrti daju im svoje duše. Stoga, čarobnjaci i vračevi uz svrstanu suradnju i pomoć đavla, uz Božje dopuštenje, mogu predvidjeti i vidjeti bliže i daljnje događaje u svijetu. 

Đavao je otac laži koji čarobnjake ili vračare u njihovoj naivnosti zna navući na tanak led. Jedan policijski službenik poslužio se ovim sredstvom kako bi otkrio zločin, ali ništa nije postigao. Nesretni službenik počinio je grijeh tražeći pomoć od čarobnjaka ili vračeva, koji su bili u dosluhu s đavlom. Spiritizam je također jedna velika zamka đavolske mreže koja dolazi putem 'medija' u vezu s onostranim svijetom. Stoga, spiritističke seanse su đavolsko djelo protiv naivnih ljudskih duša, s jasnim ciljem da ih strovali u vječnu smrt. Katolička Crkva osuđuje djelovanje medija koji podupiru spiritističke seanse, i strogo zabranjuje kršćanima vjernicima da sudjeluju na zazivanju duhova. 

Bilo je slučajeva kad opsjednuta osoba kaže da je duša nekog pokojnika. Takvoj osobi ne smijemo vjerovati jer iz nje progovara demon, a ne duša nekog poznatog pokojnika ili kojeg doduše ne poznajemo. Nadalje, učenje o putovanju duše, i reinkarnaciji, najveća je od svih zabluda koju đavao danas sve više sije u svijetu. Učenje o reinkarnaciji nije u duhu kršćanske vjere, stoga ga Crkva odbacuje i osuđuje kao veliko zlo. 

Velika zvijer ne miruje, nego zavodljivim trikom potiče ljude da robuju svojim niskim tjelesnim strastima. Govoreći im neka se ne boje onoga što će im se dogoditi poslije ovozemaljskog života. Na koji se način možemo sačuvati od svih tih đavolskih zamki? Moramo uistinu živjeti u Božjoj svetoj prisutnosti, odnosno častiti Presvetu Bogorodicu, svece, i svog anđela čuvara. Nadalje, živjeti sakramentalni život, čitajući Sveto Pismo, i poučno duhovno štivo, te postiti i moliti u poniznosti duha i srca, zaključuje otac Giuseppe Tomaselli.

Piše Don Tomislav Topčić