Mens sana 3008

Za krst časni i slobodu zlatnu živjeti i mrijeti!

Za krst časni i slobodu zlatnu živjeti i mrijeti!
Domagoj Vida sa sinom na slavlju u rodnom Donjem Miholjcu / VLADO KOS_CROPIX

Robert Schuman (premijer Francuske), Konard Adenauer (kancelar Njemačke), Alcide De Gasperi (premijer Italije) i Jacque Delores (ministar financija u vladi Francuske, kasnije predsjednik Europske komisije) utemeljitelji su Europske Unije. 

Njihovi životi i političke karijere, svjedoče nam da se radi o istinskim i praktičnim kršćanima, vjernicima katolicima. Za dvojicu od njih u tijeku je postupak beatifikacije: za Roberta Schumana od 1991. godine, a za Alcide de Gasperija od 1993. godine. Svim umom, srcem i dušom odnosno cjelokupnim svojim bićem, zalagali su se ostvarenje istinskog i pravednog kršćanskog poretka među kršćanskim narodima Europe. Drugim riječima, izvorna zamisao inicijatora utemeljitelja Europske Unije - Konarda Adenauera, Roberta Schumana, Alcide de Gasperija i Jacque Delors bijaše u istinu demokratska, jer su željeli ugraditi u njezine temelje kršćanske korijene. 

Ključne zasade kršćanskog svjetonazora o zemaljskim stvarnostima trebale su garantirati uvažavanje nacionalnog i kulturnog identiteta svake pojedine nacije. Ono što im je bilo imanentno je duboki kršćanski humanizam koji bi vodio njihove društveno-političke aktivnosti u stvaranju pravednih društveno-političkih struktura koje bi spajale europske kršćanske narode. Bilo im je potpuno jasno da se samo Europa utemeljenja na svojim kršćanskim korijenima uistinu može nadati renesansi i zajedništvu koje bi moglo preživjeti neizbježne napetosti modernizma. 

Schumam je čak jednom napisao da bi bez vjere kao temelja te zajednice, ona u konačnici odbacila kršćanstvo te postala "karikatura koja završava u anarhiji ili tiraniji". Nadalje, Schuman je i sam imao sumnje hoće li europsko jedinstvo ispasti dobro. Bio je uvjeren da Crkva kao institucija mora u potpunosti "predvoditi igru", jer ako ona izostane, institucije će se okrenuti protiv kršćanstva i Crkve i pretvoriti se u ant-kršćanske ustanove: svojevrsnu noću moru. Dana 9. svibnja 1950., koji se smatra danom rođenja Europske Unije, predstavljena je čuvena Schumanova deklaracija: "Europa će biti kršćanska, ili je neće biti!"

Nažalost, krajem dvadesetog stoljeća, to se i dogodilo, jer je prevladala masonska ideja o Europi kao velikom tržištu bez granica, s nastojanjem brisanja, ne samo granica između država, nego i svih sastavnica nacionalnih identiteta pa i samih nacija. Riječ je o monstruoznom pokušaju osnivanja tzv. Ujedinjenih Europskih Država, kao supernacionalne tvorevine. Protiv ovih ideja se treba boriti putem isticanja zajedničkih etičko-kulturnih posebnosti koje dijele sve države članice uz nesmiljeno ustrajavanje na obrani nacionalnog identiteta i suvereniteta. 

Nosioci novog svjetskog poretka putem sekularizacije u duhu diktature relativizma, žele imati potpunu kontrolu i vlast u svim segmentima društveno-političkog i vjerskog života u Europi i u ostatku svijeta. Da bi u tome uspjeli moraju mijenjati naravni zakon kojeg je Bog upisao u ljudsku narav. Nitko nema pravo mijenjati naravni zakon koji je nadnaravan odnosno vječan, jer je utemeljen u Bogu. Riječ je o zakonu koji je stoljećima tvorio temelj društveno-političkom i vjerskom ustrojstvu Europe barem do Francuske revolucije, zaključuje Roberto de Mattei u svojoj knjizi: (Diktatura relativizma str. 21). 

Na žalost u tome su donekle uspjeli, jer vječne vrednote koje Bog daje svijetu, ne nalaze više u potpunosti plodno tlo u modernističkom društveno-političkom i vjerskom životu "kršćanske" Europe. Nažalost zahvaljujući hrvatskim pseudo-političarima, naša mlada država i domovina Hrvatska svakodnevno je izložena neviđenom političkom pritisku od strane "svjetskih centara moći". Pod pritiskom međunarodnih čimbenika, Hrvatski državni sabor je - unatoč protivljenju većine stanovnika Lijepe naše, i razboritih saborskih zastupnika koji su duboko u svom srcu osjetili bilo hrvatskog naroda, poput blaženog kardinala Alojza Stepinac - 13. travnja 2018. ratificirao Istanbulsku konvenciju.

Što je sporno u Istanbulskoj konvenciji? Sporna je Rodna ideologija. Roberto de Mattei se vrlo jasno izražava o tom problemu pišući: "Po kategoriji 'roda' misao postmodernog marksističkog strukturalizma niječe postojanje u sebi trajne i nepromjenjive ljudske naravi. 'Rod' je društveno-kulturna kategorija različita od biološkog spola. Budući da se čovjeka shvaća kao materijalnu 'strukturu', ucjepljenju sa svoje strane u mrežu struktura u evoluciji, razlika između muškoga i ženskoga spola ne proizlazi iz naravi, nego iz prevladavajuće kulture koja stvara i pridaje 'uloge' muškarca i žene. Riječ je o preustrojstvu društva, o dokidanju uloga koje je staro društvo dodjeljivalo muškarcu i ženi te o dokidanju braka, majčinstva i obitelji." (Diktatura relativizma, str. 24). 

Nadalje, poziva se na govor papa Benedikta XVI. u kojem se zalaže za moralna načela odnosno vrjednote s kojima nema nikakve trgovine: život, obitelj, odgoj. "U svome govoru predstavnicima Europske pučke stranke, 30. ožujka 2006., Benedikt XVI. je podsjetio na postojanje načela s kojima se ne trguje, ukazujući na njih sljedećim riječima: 'Zaštita života, u svim njegovim razdobljima, od trenutka začeća do naravne smrti; priznanje i promicanje naravnoga ustrojstva obitelji, kao sjedinjenje između muškarca i žene koje je utemeljeno na ženidbi, te obrana obitelji pred pokušajima da je se zakonski izjednači s radikalno različitim oblicima sjedinjena koji u stvarnosti nanose štetu obitelji te doprinose njezinu slabljenju; zaštita prava roditelja na odgoj vlastite djece.' "Dakle: pravo na život, pravo na naravnu obitelj, pravo na odgoj vlastite djece." (Diktatura relativizma str. 17).

Hrvatski biskupi izrazili su negativno mišljenje u svezi Istanbulske konvencije i njezine interpretacije, jer nije u skladu s naravnim zakonom. "Hrvatski biskupi, vjerni Učiteljstvu Crkve, ne mogu prihvatiti Istanbulsku konvenciju i njezinu interpretaciju - istaknuo je zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, na otvaranju 56. plenarnog zasjedanja HBK koje se u Zagrebu održavalo od 10. do 12. travnja." Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo HAZU-a, u svome priopćenju hrvatskoj javnosti u svezi Istanbulske konvencije i njezine interpretacije također se je negativno izjasnilo. 

Rodna ideologija izostavlja spol muško i žensko, odnosno činjenicu da spol i rod nisu isto. Nadalje, vidljivo je da se dijelovi Konvencije temelje na rodnoj ideologiji, što za odgojno-obrazovani sustav Republike Hrvatske nije prihvatljivo, jer u nj ne treba unositi bilo kakve zasade partikularne ideologije, a posebno ne rodne; jer niječe naravno pravo roditelja da vlastitu djecu odgajaju u duhu hrvatskog-odgojnog obrazovanog sustava, koji se temelji na sredonjevropskoj obrazovanoj tradiciji. Što se pak tiče zaštite za sve žrtve naselja, a osobito nad ženama i djecom, što je tobože i glavni cilj toga dokumenta, dovoljni su nam i naši hrvatski zakoni za zaštitu nedužnih žrtava (HAZU, Zagreb, 11. prosinca 2017.). 

Nažalost i kurikularna reforma temelji se na Istanbulskoj konvenciji. Pomoćni biskup Salzburga u Austriji, mos. Andreas Laun, O.F.S. u Rodnoj ideologiji vide uništenje čovjeka: "Rodna ideologija, koja je danas toliko popularna u takozvanom visoko razvijenom svijetu, nije racionalna. Temeljna teza ovog bolesnog 'proizvoda razuma' je krajnji rezultat radikalnog feminizma, kojem se prilijepio i homoseksualni lobi. Oni tvrde da ne postoje samo muškarci i žene već i drugi 'rodovi'." 

Zatim Laun nastavlja:"Oni nas žele prisiliti da vjerujemo u ovu apsurdnu, novu rodnu bajku! Ali, postoji li doista 'samoizabrani rod'? Iskustvo ukazuje na jednostavan odgovor: NE..." Stoga, mons. Laun postavlja razumno pitanje: "Je li rodna teorija demonska?... Očito da je, nakon što smo svjedoci mnogih drakonskih zakona u korist nove rodne ideologije, onih koji jednostavno siluju našu Božansku narav, onih koji 'mijenjajući formu' čovjeka upućuju samo na jednu stvar: njihovi predlagatelji žele biti poput Boga, žele stvoriti novog, samooblikovanog čovjeka. 

U međuvremenu su biskupi Slovačke, Poljske, Hrvatske, Portugala, Italije i drugih zemalja podigli glas u znak protesta. Svi su ujedinjeni u svojoj poruci: Rodna ideologija je prijetnja samoj civilizaciji, pogotovo Crkvi. Rodni ideolozi su neka vrsta duhovnih 'talibana' i čak imaju svoje 'skupine spavača', spremne za djelovanje u bilo koje vrijeme!..." Stoga, zaključuje mons. Andreas Laun: "Da, rodna ideologija je uništenje čovjeka."

Iz ovog dosadašnjeg izlaganja može se iščitati kako se crni oblak netolerancije prema kršćanstvu nadvio nad Europom. Europa se mora ponovo ujediniti i obnoviti svoj "Savez s Bogom". Europa mora ustati u obrani prirodnog (naravnog) zakona koji je temelj i garancija nacionalnog identiteta i suvereniteta europskih kršćanskih naroda, bez kojeg nema istinske vjerske slobode i društveno-političku stabilnost. Nadalje, kršćanska Europa mora se u kršćanskom duhu suprotstaviti diktaturi relativizma koji narušava nacionalni i vjerski integritet i suverenitet njenih naroda koji se temelji na naravnom zakonu, jer je to njena moralna dužnost. 

Modernistički agresivni laicizam pun mržnje u duhu diktature relativizma svakodnevno i beskompromisno narušava kršćanske korijene u Europi. Drugim riječima, duh dekristijanizacije sve dublje ulazi u sve društveno-političke i vjerske strukture europskih kršćanskih naroda. Hrvatska kao sastavni dio Europske unije posredstvom svojih pseudo-političara svakodnevno sve dublje proživljava nacionalnu, društvenu i političku krizu. Hrvatskom kršćanskom narodu prijeti planirano izumiranje, jer njeni tzv. "političari" pod pritiskom UN-a i Europske unije podupiru "zakonsko dopuštenje" za tobožnjim "demokratskim pravom" na neograničeni zločin pobačaja nad nedužnom dječicom. 

"Hrvatski" modernistički sabor prisvaja sebi pravo da u ime liberalne pseudo-demokracije može slobodno donijeti tzv. "zakon" o pravu na pobačaj, isto tako može definirati tzv. "obitelj" kao zajedništvo dvoje muškaraca i dvije žene (istospolne brakove) što nije u skladu s naravnim Božjim zakonom: "Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih" (Post 1,27). 

Nažalost mogu roditeljima uskratiti njihovo zakonsko pravo koje je utemeljeno na naravnom zakonu u svezi odgoja vlastite djece u kršćanskom duhu. Hrvatski kršćanki katolički vjernički narod mora biti u potpunosti svjestan da bez rađanja djece: "Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite" (Post 1,28), i odgoja u kršćanskom vjerničkom duhu i ozračju, u slušanju i življenju Božje riječi: "Stoga, tko kod sluša ove moje riječi i izvršava ih, prispodobiti će se mudrom čovjeku koji sagradi kuću na stijeni" (Mt 7,24), Hrvatska nema budućnosti. 

Neka nam velike i proročke riječi Svetog Ivana Pavla II. što nam ih je uputio prilikom njegovog trećeg pastirskog pohoda Hrvatskoj (2003.) duboko u našim srcima odzvanja: "Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio"! Drugim riječima, Domovinu Hrvatsku moramo duboko u svom srcu nositi, voljeti i ljubiti, kako bi uistinu postala zemlja nade i budućnosti svih njenih stanovnika, i domoljuba bez obzira na nacionalnost i vjeru. Kao kršćanski katolički vjernički narod moramo se uistinu pridržavati Božjih zapovijedi koje proizlaze iz naravnog zakona, kako ne bi doživjeli prirodnu i nacionalnu katastrofu (usp. Pnz 28, 15-65). 

Bog nas svakodnevno poziva na obraćenje, jer ne želi našu smrt nego da u njemu živimo i duhovno rastemo i sazrijevamo (usp. Lk 13, 1-9). Kao vjernički narod preporučimo se zagovoru naše nebeske odvjetnice i zagovornice Svete Bogorodice Marije. Neka nas prekrije svojim majčinskim plaštem ljubavi, i čuva naše domove i obitelji od paklenih i sotonskih mračnih legija. Neka nam stihovi Marka Perkovića Tompsona budu poticaj i ohrabrenje: "Nema predaje sve do pobjede..."! Za krst časni i slobodu zlatnu živjeti i mrijeti...!

Piše Don Tomislav Topčić