Mens sana 3203

Prepoznaše ga u lomljenju kruha

Prepoznaše ga u lomljenju kruha
ILUSTRACIJA

Daruj nam novo srce i novim duhom udahni nas. Obdari nas s čvrstom i postojanom vjerom kako bi postali autentični svjedoci uskrslog Gospodina. Daruj nam duhovne jake pastire, koji će u duhu Dobrog Pastira svijeno i odgovorno duhovno skrbiti o spasu duša. Gospodin je trs, a mi loze koje su čvrsto vezane uz trs, želimo li donositi obilati duhovni plod. Uskrsli Gospodin daje nam zapovijed da se međusobno istinski ljubimo. Kao kršćani vjernici budimo novi kvasac za novi kruh i hranu cijelog svijeta.

2. vazmena nedjelja (Iv 20,19,31) (B) 2018. Mir vama!
Apostoli su se od straha zbog Židova zatvorili u svoju sobu. Bili su uplašeni, puni straha i neizvjesnosti u iščekivanju budućih događanja. U jednom trenutku dođe Isus među njih govoreći im: "Mir vama!" (Iv 20,19). Vidjevši njegove probodene ruke i bok, učenici prepoznaše Isusa. U njihovim očima više nije bilo straha, i obuze ih velika radost. Nakon što su bili ispunjeni nepresušnim izvorom istinskog mira, apostoli su bili spremni naviještati Radosnu vijest o uskrslom Gospodinu svim ljudima dobre volje.

"Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." (Iv 20,21). Međutim, s obzirom na njihovu ljudsku slabost odnosno krhkost, Isus nad njih dahne govoreći: "Primite Duha Svetoga." (Iv 20,22). Svojim učenicima dao si punomoć praštanja. Zamolimo Gospodina da stupi u našu životnu svakodnevnicu odnosno u naše obitelji, u naš hrvatski narod, u domovinu Hrvatsku. Otvorimo mu se bez straha kako bi i u našim srcima i duhu odzvanjao njegov pozdrav: "Mir vama!" Daruj mir svoj Gospodine svim uplašenim srcima, koji osjećaju da su im srca ispunjena mržnjom, ogorčenjem, tjeskobom, strahom i neizvjesnošću pred životnim izazovima. Daruj nam Duha Svetoga, koji će nas ispuniti Duhom ljubavi, mira i praštanja.

Gospodine udahni ga i u nas kao što si udahnuo u svoje učenike, kao bi postali novi ljudi rođeni u Duhu Svetomu. Daruj nam novo srce i novu duh, kako bi postali istinski nositelji novosti tvoga uskrsnuća. "Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću vas!" (Ez 36,26). Jedan od apostola zvani Toma Blizanac, nije bio među apostolima u trenutku kad ih je Isus posjetio. Sumnjao je u istinitost njihovih riječi. Nakon drugog posjeta Isus ga je zatekao među svojim učenicima i ukorio ga je: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku svoju i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." (Iv 20,27). Ne osuđujmo Tomu, jer i našem životu ima trenutaka dok nešto ne vidimo, ne vjerujemo. Bog je u našem životu mnogo puta učinio dobra, ali unatoč tome više puta posumnjamo u njegovu ljubav i dobrotu. Stoga, ne budimo nevjerni nego vjerni Bogu.

3. vazmena nedjelja (Lk 24, 35-48) (B) 2018. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih
Njegovi učenici pripovijedali su što im se dogodio na putu i kao su ga prepoznali u lomljenju kruha. Dok su međusobno razgovarali o toj nesvakidašnjoj temi iznenada Isus stade medu njih. Misleći da vide duha odnosno utvaru bijahu prestrašeni. Vidjevši da su prestrašeni i zbunjeni Isus ih je počeo tješiti. Nema razloga da me se bojite, i da vam sumnje obuzme srce. Dobro me pogledajte i vidjeti će te da su to moje ruke i noge. Možete me opipati i vidjeti da imam kosti i meso, i da nisam duh odnosno utvara. Nakon toga pokaza im ruke i noge. Ispunjeni radošću što ga vide, ali još ne povjerovaše, nego se čudom čudili, Isus od njih zatraži da nešto pojede. Pružiše mu komad kruha i ribe koje pred njima pojede (usp. Lk 24, 36-43).

Nato im reče: "To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni pisano." (Lk 24, 44). Slušajući Gospodina, otvori im se pamet i razumješe Pisama. Krist Gospodin je morao trpjeti i umrijeti i treći dan uskrsnuti odnosno ustati od mrtvih. Počevši od Jeruzalema među svim narodima u njegovo ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha. Vi će te mi biti svjedoci.

Stoga, ostanite u Jeruzalemu, dok ne primite Silu (Duha Svetoga) odozgor (usp. Lk 24, 45-49). Gospodine i mi smo poput tvojih učenika više puta u životu zbunjeni i preplašeni. Kriste Gospodine umnoži i učvrsti nam vjeru. Sve sumnje koje nas muče u svezi tajne tvoga uskrsnuća otkloni od nas. Daruj nam čvrstu i postojanu vjeru kako bi hrabro i odvažno bili spremni, u svakodnevnom životu svjedočiti za tebe uskrsli Gospodine. Daruj nam Duha Svetoga koji će nam otvoriti odnosno prosvijetliti um i srce kako bi mogli razumjeti Pisma, koja nas upućuju na tvoju spasonosnu muku i smrti sve do tvog slavnog uskrsnuća od mrtvih.

4. vazmena nedjelja (Iv 10, 11-18) (B) 2018. Ja sam pastir dobri
Isus se predstavlja kao Dobri Pastir koji je u svakom trenutku spreman svoj život položiti za svoje ovce. Najamnik nije istinski pastir, jer u trenutku kad vidi da vuk napada ovce on od straha bježi pred vukom ostavljajući ovce na milost i nemilost vuku koji ih razgoni. Drugim riječima, Najamniku odnosno lažnom pastiru nije stalo do ovaca i njihova života. Dobri Pastir poznaje svoje ovce i one poznaju njega. Isto tako moj Otac poznaje mene i ja poznajem njega i u svakom trenutku sam spreman položiti svoj život za svoje ovce (usp. Iv 10, 11-15).

Nadalje, Isus govori svojim apostolima da ima još mnogo ovaca koji nisu iz ovčinjaka i njih treba potražiti i dovesti u ovčinjak. Oni će čuti njegov glas i odazvati će se i postati će jedno stado i jedan pastir. Stoga, njegov Otca ga ljubi što polaže svoj život za sve njih. Nitko mu ne može život oduzeti, jer ga on sam od sebe polaže za druge (usp. Iv 10, 16-18). Dobri Pastir bezuvjetno polaže svoj život za svoje ovce, jer mu je stalo do njihova života: "Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga." (Iv 10, 18).

Dobri Pastir sprema da žrtvuje svoj život ne samo za cijelo stado, nego ako je potrebno samo za jednu izgubljenu ovcu. Zauzima se za njih na taj način što samog sebe izlaže životnoj opasnosti. Na žalost među istinskim pastirima ima i najamnika kojima nije stalo do ovaca i njihova života. Njima je više stalo do osobnom uspjeha i nemoralne dobiti nego do spasa duša, stoga svoj život ne izlažu nikakvoj životnoj opasnosti.

Gospodine obdari svoju Crkvu istinskim pastirima kojima je stalo do spasa duša. Obdari ih nebeskom mudrošću i apostolskom hrabrošću, da u duhu Dobrog Pastira hrabro i odvažno duhovno skrbe, odnosno bdijući nad povjerenom im narodom. Uvijek im budi blizu kako bi im olakšao veliko breme njihove brige i odgovornosti za spas duša. Nemoj svoju Crkvu nikada ostaviti bez autentičnih duhovnih zvanja odnosno svećenika, redovnika i redovnica.

5. vazmena nedjelja (Iv 15, 1-8) (B) 2018. Ja sam istinski trs
Isus je učenicima o sebi govorio kao o istinskom trsu, a svog Oca naziva vinogradarom. Loze koje ne donose roda on siječe, a loze koje donose roda čisti kako bi više donijela roda. Svoje učenika smatra očišćenima po riječima koje im je zborio. Gospodin želi da njegovi učenici ostanu u njemu kao bi i on mogao ostati u njima. Drugim riječima, nijedna loza ne može sama od sebe donijeti ploda, ako nije vezana uz sam trs, stoga vi morate ostati na trsu, jer ja sam trs,vi loze (usp. Iv 15, 1-5). Stoga,onaj tko bude ostajao uz mene, taj će donositi obilati plod. Nadalje, govorio je svojim učenicima da bez njega ne mogu ništa učiniti. Zato svi oni koji ne ostanu uz mene, kao lozu izbaciti će je da usahne. Suhe se loze skupe i bacaju u oganja da izgore.

Učenici koji čvrsto ostanu uz mene, i moje će riječi ostati u njima, sve što žele i ište biti će im (usp. Iv 15, 6-7). Ukoliko želite biti moji učenici moj se Otca mora kroz vaš svakodnevni život proslavljati: "Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici." (Iv 15,8). Jedino plodovi Božje ljubavi, a koje će Duh Sveti umnožiti, mogu duhovno preobraziti ljude u istinsku braću u Bogu, a svijet u kojem žive učiniti ga duhovno ljepšim odnosno ugodnijim, u življenju s Bogom. Budimo zahvaćeni plamenom Božje ljubavi, kako bi bili ispunjeni puninom života. Kad bismo bili lišeni dragocjenog dara Božje ljubavi, u nam ne bi bili života. Bez Boga u životu ne možemo ništa učiniti!

6. vazmena nedjelja (Iv 15, 9-17) (B) 2018. Ljubite jedni druge
Isus je govorio učenicima kao što je Otac ljubio mene tako i ja vas o ljubim, i zato ostanite u mojoj ljubavi. Ukoliko žele ostati u Isusovoj ljubavi, učenici moraju čuvati njegove zapovijedi; kao što je i Isus čuvao Božje zapovijedi, i ostao u Očevoj ljubavi. Jedini razlog zbog čega im je Isus sve ovo govorio je kako bi njegova radost ostala u njima, kako bi njihova radost ostala potpuna (usp. Iv 15, 9-11). Stvoreni smo na sliku Božju, i zbog toga smo otvoreni njegovoj ljubavi: "Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!" (Iv 15,12).

Nitko nema veće ljubavi od ovo, nego da svoj život položi za svoje prijatelje. Uvjet da budemo njegovi prijatelji jest u tome da vršimo njegove zapovijedi. Učenike više ne naziva slugama, jer sluge ne znaju što njihov gospodar radi; nego ih naziva prijateljima zbog toga što im je sve priopći što je čuo od Oca svoga. Učenici nisu izabrali Isusa nego je on izabrao sam svoje učenike. Izabrao ih je da budu navjestitelji Radosne vijesti o njegovom uskrsnuću od mrtvih (usp. Iv 15, 13-16). Krist u svojoj ljubavi ide do kraja, sve do smrti na križu drvu života. To isto traži od svojih učenika kao od nas svojih vjernika: "Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge." (Iv 15, 17).

Gospodin želi svu našu ljubav, bez obzira na našu ljudsku slabost i nevjernost. Zamolimo ga neka trajno ostane u našoj nesavršenoj ljubavi, kako bi smo i mi mogli ostati u njegovoj neizmjernoj savršenoj ljubavi. Isus je za sve nas dao život, jer nas je njegovo neizrecivo srce do kraja ljubilo u dimenziji križa. Drugim riječima, kao što je on za nas dao svoj život, predajmo i mi naše živote u njegove božanske ruke; želimo li živjeti kroz svu vječnost u zajedništvu s Bogom.

7. vazmena nedjelja (Iv 17, 11-19) (B) 2018. Isusova svećenička molitva

Podižući oči prema nebu Isus se pomoli za svoje učenike. Moli svog Oca da ih sačuva u svom imenu kako bi bili jedno kao on i Otac nebeski. U vremenu dok je boravio sa svojim učenicima Isus ih je čuvao bdijući nad njima. Štito ih je na ne propadnu osim sina propasti, kao bi se Pismo ispunilo. Napuštajući svijet želi ih sačuvati od svijeta kakao bi imali puninu njegove radosti u sebi. Svijet ih mrzi jer nisu od svijeta odnosno svijet ih ne prihvaća kao što nije ni Isusa prihvatio. Isus ne moli Oca da ih uzme od svijeta nego da ih sačuva od Zloga. I ako žive i svijetu oni ne pripadaju svijetu odnosno kraljevstvu sotone, nego pripadaju Gospodinu i njegovom kraljevstvu koje nije od ovog svijeta. (usp. Iv 17, 11-16).

Živeći u svijetu Isus je živio u potpunoj poslušnosti Ocu, i nije dozvolio da mentalitet svijeta uguši u njegovom srcu ljubav perma Ocu, i poslanje koje je imao u svijetu. Drugim riječima, u potpunosti je živio volju svog Oca. Kao što je trebao svoje učenike u svijetu, tako i nas kršćane vjernike treba da živimo i djelujemo u svijetu, ne želeći da nas zarobi mentalitet zla svijeta. I ako živimo u svijetu, ne želimo biti od ovoga svijeta koji se udaljio od Boga. Kao kršćani vjernici želimo biti u službi Božjeg novoga svijeta, nove zemlje i novog neba. Udahni u nas novi Duh, i daruj nam novo srce (usp. Ez 36, 1-14).

"Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budi posvećeni u istini." (Iv 17, 18-19). Ispunjeni Duhom Svetim u svemu želimo biti djelatni kršćani vjernici postajući novi kvasac za novi kruh i hranu cijelog svijeta.

Don Tomislav Topčić