Mens sana 3077

Božji pohod svijetu koji je duboko uronio u tminu

Božji pohod svijetu koji je duboko uronio u tminu
ILUSTRACIJA

Bog je nekoć po prorocima na razne načine govorio o Spasiteljevu dolasku u svijet, koji je bio očekivan ne samo od Izraela, nego od čitavog tadašnjeg svijeta. U Abrahamovu vremenu blagoslovljena su sva plemena na zemlji (Post. 12,2-3). Izaija nam govori o Djevici koja će začeti i roditi sina (Iz 7,14; 9,6-7). Mihej pozdravlja Betlehem kao mjesto rođenja (Mih 5,2-5). Jeremija u svojoj duši i srcu nosi radosnu nadu da će Bog Davidu podignuti pravedni izdanak, koji će biti kralj (Jer23, 5-6).

"Konačno, u ove naše dane, progovori nam u Sinu" (Heb 1,1-2). "A kada dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga: od žene bi rođen (Gal 4,4). Mariji zaručenoj s Josipom anđeo Gospodnji objavio je radosnu vijest da će postati Majkom Božjom (usp. Lk 1,26-38). Rimski car August naredi popis stanovništva diljem svoga carstva. Svi su morali ići na popis, svaki u svoj grad.

Stoga su, Josip i Marija koja je bila trudna krenuli u svoj zavičajni grad Betlehem, jer je Josip bio iz doma i loze Davidove. Unatoč mnogim poteškoćama na putu prema Betlehemu, Marija i Josip su sretno stigli u Davidov grad. Nažalost u gradu su naišli na nerazumijevanje i ravnodušnost od strane njegovih stanovnika, čija su srca bila zatvorena, tvrda i hladna prema njihovoj patnji i nevolji. Nikako nisu mogli načni topli kutak, u kojem će Marija moći poroditi Spasitelja svijeta.

Unatoč svim poteškoćama i nevoljama Josip i Marija sačuvali su mir u srcu. Napokon su se smjestili u jednoj spilji na periferiji Betlehema, u kojoj Mariji porodi svoga sina, prvorođenca, kojeg je položila u jasle (usp. Lk 2,1-7). Na obližnjim pašnjacima pod vedrim nebom siromašni pastiri čuvali su svoja stada, grijući se uz vatru jer je noć bila hladna. U jednom trenutku anđeo Gospodnji im pristupi i slava ih Gospodnja obasja. Pastiri su bili zbunjeni i uplašeni gledajući neobičnu svjetlosnu pojavu koja je obasjala Davidov grad Betlehm i okolicu.

Anđeo Gospodnji ih utješi. Govorio im je da se u Davidovu gradu rodio Spasitelj svijeta. Nadalje, uputio ih je u obližnju spilju u kojoj će naći novorođenče povijeno i koje leži u jaslama. Od jednom im se pridruži silna vojska (anđela) nebeska koja je hvalila i slavila Boga (usp. Lk 28-14). Siromašni pastiri pohitali su do siromašne betlehemske pastirske štalice, u kojoj se rodio Isus. Riječ je o jednostavnim ljudima čija su srca bila otvorena za Božićno Dijete. Nakon što su ušli u štalicu vidjeli su Josipa, Mariju i Dijete koje je ležalo u siromašnim jaslicama. Prizor im se činio nesvakidašnjim i veličanstven, kao da se samo nebo spustilo u siromašnu pastirsku štalicu, koja je zračila božanskom svjetlošću i toplinom.

Nažalost mnogi u Izraelu u ono vrijeme nisu upoznali: "Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet ga ne upozna" (Iv 1,9-10). Krist Gospodin svojim dolaskom u svijet uznemirio je duhove među "duhovnom" i "političkom" elitom Izraelskog naroda: "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođeni od Oca - pun milosti i istine" (Iv 1,14). Nisu u Isusu iz Nazareta prepoznali svoje spasenje.

"K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše" (Iv 1, 11). Na Isusa su gledali više kao političkog a ne duhovnog Mesiju. Drugim riječima, u Božićnom Djetetu nisu vidjeli istinskog Kneza mira o kojem govori prorok Izajija. Izabrani Božji narod nije imao dovoljno sluha za Boga. Vječne duhovne vrednote koje je Bog po starozavjetnim prorocima dao Izraelu, nažalost nisu našle plodno tlo u njegovom vjerskom i društveno-političkom životu. U tome i jest najveća nacionalna i politička tragedija Izraelskog naroda.

Betlehemsko svjetlo obasjalo je tminu ondašnjeg svijeta, koji je duboko bio uronio u mrklu noć samouništenja. Na žalost ni današnji "moderni" svijet nije ništa bolji od ondašnjeg svijeta. Bog i današnjem svijetu nudi vječne duhovne vrednote, a koje nažalost ne nailaze na plodno tlo u vjersko-društveno-političkom životu mnogih "kršćanskih" naroda. Hoćemo li kao i Izrael doživjeti nacionalnu i političku tragediju zbog toga?

Jesmo li uopće svjesni što za nas znači Isusov dolazak u naš svijet i život? Bog će i ove blažene, svete, tihe i hladne betlehemske noći pohoditi svijet koji je duboko uronio u tminu. Neka nam srca bude širom otvoreno poput siromašne betlehemske pastirske štalice, u kojem će Josip i Marija naći sigurno utočište. Svojim dolaskom u naše srce sveti betlehemski putnici ispuniti će ga nebeskim mirom i blagoslovom.

Marija hoće da u našim srca porodi Isusa Spasitelja. Svojim rođenjem Gospodin će nas obasjati betlehemskim svjetlom Božje ljubavi i topline. Božićno svjetlo spasenja neka plane i rasplamsa se u našim srca. Jednostavnost i mudrost vodi nas do betlehemske štalice.

Duh Božića uči nas da budemo maleni kao djeca, želimo li baštiniti kraljevstvo Božje. Svojim rođenjem Spasitelj ispunja nas nepresušnom radošću, onom istom radošću neba i zemlje kojom su bili ispunjeni anđeli i siromašni pastiri. Zagrij nas ljubavlju svoga srca Gospodine. Slaveći tvoj rođendan Isuse, mi slavimo blaženi i sveti trenutak svog novog rođenja.

Božićno Dijete, Knez mira je slika Boga nevidljivog, odnosno njegova najsavršenija objava čitavom svijetu, kako nas uči prorok Izajija. Mnogi u današnjem svijetu trpe zbog osamljenosti i hladnoće. Svojim rođenjem i dolaskom u naš svijet i život, privuci k svom srcu sve one koji trpe zbog osamljenosti i hladnoće. Svojom ljubavlju blagoslivljaš sve ljude, i donosiš mir u njihova srca: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim" (Lk 2,13-14). Božić je darivanje Boga čovjeku!

Don Tomislav Topčić