Mens sana 3048

Dođi Gospodine Isuse!

Dođi Gospodine Isuse!
Ivan Krstitelj bio je dubok svjestan Gospodnjeg dolaska u svijet

Liturgijska čitanja prve nedjelje došašća pozivaju nas na duhovnu budnost, jer ne znamo ni dana ni časa Gospodnjeg dolaska. Liturgijska čitanja druge nedjelje došašća pozivaju nas da poput Ivana Krstitelja budemo preteče Gospodnje, koji će svojim kršćanskim životom poravnati i pripravit put Gospodinu do mnogih ljudskih srdaca.

Liturgijska čitanja treće nedjelje došašća potiču nas da hrabro i neustrašivo svojim kršćanskim vjerničkim življenjem svjedočimo o Isusovu spasiteljskom i otkupiteljskom dolasku u svijet. Liturgijska čitanja četvrte nedjelje došašća govore nam o Djevici Mariji, kao divnom primjeru potpunog predanja i služenja Bogu.


1. nedjelja došašća (Mk 13,33-37) 2017. Budni iščekujmo Spasitelja
Gospodin upozorava svoje učenike na životnu budnost: "Pazite i bdijte, jer ne znate kada je čas" (Mk 13,33). Vrijeme je njegova dolaska blizu, bliže nego što mislimo. Stoga, ne smijemo darovano nam vrijeme od Boga uzaludno potrošiti.

Svoj ponovni slavni dolazak na koncu vremena uspoređuje s čovjekom domaćinom koji odlazi na daleki put, i svoju kuću ostavlja na čuvanje svojim slugama. Prije odlaska na put svakome od njih daje zaduženje odnosno dužnost koju će obavljati kroz to vrijeme. Na poseban način upozorava vratara kuće na budnost i pripravnost. Drugim riječima, moraju savjesno i odgovorno obavljati svoje dužnosti i poslove u kući svoga gospodara. Ni u jednom trenutku ne smiju se opustiti i zanemariti svoje kućne zadatke. Moraju biti vrijedni ukućani koji će je u svakom trenutku biti spremni, u bilo koja doba dana ili noći budi dočekati svojeg gospodara. Stoga, bdijte: "da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe" (Mk 13,36).

Kršćani Kristov prvi dolazak moraju gledati kroz njegov drugi slavni dolazak na koncu vremena. Bogoslužje u prvom dijelu došašća tj. od samog počeka do 16. prosinca naglašava potrebu budnog iščekivanja Gospodnjeg drugog slavnog dolaska, a u drugom dijelu došašća od 17. do 24. prosinca, bogoslužje ističe duhovnu pripravu kršćana vjernika za božićne svečane blagdane. Njegovim dolaskom u našu povijest približilo se naše otkupljenje i spasenje. Ne smijemo strahovati pred ti velikim povijesnim događajem, nego svim svojim bićem duboko čeznuti za otkupljenjem i spasenjem.

Život kršćana vjernika možemo usporediti s prispodobom o deset djevica, odnosno o pet mudrih i pet ludih djevica koje su iščekivale svoga zaručnika. Oko ponoći nasta uzbuna i vika jer je zaručnik iznenada došao. Mudre djevice koje su imale dovoljno ulja (vjere) u svojim svjetiljkama dočekaše bude zaručnika, a lude djevice koje nisu imale dovoljno ulja (vjere) dočekale su pozaspale zaručnika.

Pet mudrih djevica ušle su sa svojim zaručnikom u svadbenu dvoranu (vječnu sreću), a drugih pet pozaspalih ludih djevica našle su se van svadbene dvorane (vječnom prokletstvu) (usp. Mt 25,1-13). Kršćani vjernici moraju biti aktivni djelatnici u svom kršćanskom životu, a ne pasivni promatrači. Bog nas je bez naše volje stvorio i darovao nam život, ali bez naše aktivne životne suradnje neće nas spasiti. Drugim riječima, moramo aktivno sudjelovati na polju spasenja. Stoga moramo biti budni i pripravni za Kristov dolazak: "Bdijte, dakle, jer ne znate dana ni časa!" (Mt 25,13).

2. nedjelja došašća (Mk 1,1-8) (B) 2017. Preteče Gospodnje
Kao i u vrijeme Ivana Krstitelja Gospodin i u naše vrijeme treba istinske preteče, koji će pripraviti put za Gospodinov dolazak. Krist Gospodin je spasitelj čitavog svijeta, i nitko se ne može bez njega spasiti. U Izaiji proroku je pisano: "Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze" (Mk 1,2-3).

Život Ivana Krstitelja bio je u službi Božjeg poslanja: "Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha" (Mk 1,4). Krstitelj je bio Božji glas koji viče u pustinji. Mnogi su u Izraelu u njemu prepoznali autentični Božji glas koji ih poziva na obraćenje. Neustrašivo je propovijedao: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim" (Mk 1,7-8).

Ivan živeći u pustinji čudno se odijevao i hranio (usp. Mk 1,6). Krstiteljev govor je bio za mnoge tvrd, beskompromisan, jer se nije dao nadjačati od mentaliteta ondašnjeg svijeta koji nije razumio preteču Gospodnjeg. Mnogi su njegovi sunarodnjaci bili duhovno gluhi i slijepi, jer u svom srcu nisu bili iskreni i otvoreni, odnosno duhovno pripravni za Kristov dolazak. Kršćani vjernici moraju u svom srcu biti iskreni i otvoreni, kako bi bili duhovno pripravni za njegov dolazak u njihov život.

Ivan Krstitelj bio je dubok svjestan Gospodnjeg dolaska u svijet. Budimo i mi kršćani vjernici svjesni značenja njegova dolaska u svijet u kojemu živimo. Slušajući glas koji viče u pustinji, susrećemo u Krstitelju istinskog Božjeg čovjeka, proroka i glasnika. Budimo i mi kršćani poput Ivana Krstitelja istinske preteče, koji će pripraviti put i poravnati staze Gospodinu do mnogih ljudskih srdaca.

3. nedjelja došašća ( Iv 1, 6-8. 19-28) (B) 2017. Svjedoci Kristovi
Ivan Krstitelj svojim je životom hrabro i neustrašivo svjedočio o Kristovu spasiteljskom i otkupiteljskom dolasku u svijet. U Evanđelju po Ivanu čitamo kako je čovjek po imenu Ivan poslan od Boga. Riječ je o istinskom Božjem svjedoku, koji je svojim životom posvjedočio za Svjetlo po kojem će svi vjerovat.

Ivan ne bijaše Svjetlo, nego da svojim životom posvjedoči za Svjetlo (usp. Iv 1,6-8). Svjedočanstvo Ivanovo bijaše istinsko. Ljudi ondašnjeg vremena iz svih krajeva Izraela hrlili su za Ivanom Krstiteljem. Mnogi među njima sumnjali su u istinitost njegova svjedočenja. Zbog svoje sumnje Židovi su iz Jeruzalema poslali k Ivanu svećenike i levite kako bi se uvjerili u istinitost njegova svjedočenja. Kad su se susreli s njim upitaju ga: "Tko si ti?" On odgovori: "Ja nisam Krist." Na to ga upitaše: "Jesi li Ilija?" "Jesi li Prorok?" Ivan odgovori: "Ne." (usp. Iv 1,19-21).

Rekoše mu na to da im odgovori tko je u biti on, i kakvo je njegovo poslanje kao bi mogli odgovoriti onima koji su ih poslali? Ivan i na to odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji. Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija" (Iv 1, 23). Među izaslanicima bijahu i farizeji, koji bijahu zbunjeni jer Ivan kristi vodom i ako nije ni Krist, ni Ilija, ni Prorok?

Vidjevši zbunjenost u njihovim očima hrabro im je odgovorio bez obzira što on krsti vodom, da među njima stoji netko koga oni do duše ne poznaju. Riječ je o Mesiji koji za njim dolazi i kome on nije dostojan odriješiti remenje na obući. Sve se to dogodilo u Betaniji s onu stranu rijeke Jordana, gdje je Ivan Krstio mnoge u Izraelu (usp. Iv 1,25-28).

Neshvatljiva je duhovna zaslijepljenost među vjerskim vođama Izraelskog naroda. Ivan Krstitelj je mnogima pomogao da duhovno progledaju, prepoznavši u Isusu iz Nazareta Mesiju. Nakon susreta s Krstiteljem doživjeli su duboko istinsko obraćenje koje ih je dovelo do susreta sa Spasiteljem čitavog svijeta. Na žalost među njima bilo je mnogo onih, koji su dalje tvrdoglavo odbijali svjedočanstvo Ivanovo koje ih je upućivalo prema Mesiji iz Nazareta.

Zahvaljujući duhovnoj zaslijepljenosti doživjeli su životni brodolom. Kao i u vrijeme Ivana Krstitelja, i u našem vremenu ima mnogo ljudi koji ne prihvaćaju Boga u svom životu. Riječ je o ljudima koji svakodnevno doživljavaju životni brodolom. Mi kršćani vjernici pozvani smo da poput Ivana Krstitelja svojim životom svjedočimo za Svjetlo po kojem će svi vjerovati i spasiti se. Drugim riječima, poravnati staze i pripraviti put Isusu do mnogih ljudskih srdaca. Nema drugog imena dana ljudima pod nebom, osim imena Isusa Krista Nazarećanina po kojem se čitav svijet spašava (usp. Dj 4,10-12).


4. nedjelja došašća (Lk 1,26-38) (B) 2017. Neka mi bude po riječi tvojoj

Posla Bog anđela Gabriela da pohodi u Nazaret Djevicu Mariju koja je bila zaručena s mužem Josipom iz doma Davidova. Anđeo je pozdravi s riječima: " Zdravo, milosti puna! Gospodin tobom!" (Lk 1,28). Marija je bila zbunjena razmišljajući kakav bi to bio pozdrav. Anđeo je odgovorio da neka se ne boji, jer je našla veliku milost kod Boga.

Nadalje, reče joj da će začeti i roditi sina kojem će dati ime Isus. Riječ je velikom Sinu Svevišnjega, kojem će Bog dati u ruke prijestolje njegova oca Davida, koji će kraljevati nad domom Jakovljevim kroz svu vječnost, i čijemu kraljevstvu neće biti kraja (usp. Lk 1,29-33). Mariji je bilo neshvatljivo kako može začeti, i roditi sina ako još nije upoznala muža? Anđeo je ohrabri riječima da se ne boji, jer će Duh Sveti sići na nju i sila svevišnjega će je osjeniti. Njeno čedo će biti sveto, jer je Sin Božji.

Nakon toga skrenuo joj je pozornost na njenu rođakinju Elizabetu koja u svoj starosti zače i rodi sina, jer Bogu ništa nije nemoguće. Marija službenica Gospodnja u potpuno se pokori volji Božjoj. Stoga, u Mariji vidimo divan primjer potpunog predanja i služenja Bogu. Nakon toga anđeo Gabriel otiđe od nje (usp. Lk 1,34-38).

Za svoje djelo spasenja Bog se poslužio s Djevicom iz Nazareta. Drugim riječima, Gospodin za svoja djela spasenja treba ljudsku slobodu i suradnju. Djevica iz Nazareta koja je bila zaručena s mužem koji se zvao Josip iz plemena Davidova, svoj život u potpunosti je preusmjerila u volju Božju.

Kršćani vjernici i svoj život moraju u potpunosti preusmjeriti u volju Božju. Marija nam donosi i daruje najveći blagoslovljen i svet božićni dar tj. Isusa. Želimo li dan nam Božić bude blagoslovljen i svet, neka nas Isus ispuni božićnom radošću i mirom.

Don Tomislav Topčić