Mens sana 4165

Sotona postoji unatoč pseudo-teologa

Sotona postoji unatoč pseudo-teologa

Otac Pellegrino Erneti, u svojoj poznatoj knjizi: Kateheza Sotone, u trećem poglavlju: Đavao u Novom zavjetu spomenut oko 300 puta (str. 25-32)., osvrnuo se na gorući problem opstojnosti Sotone. Drugim riječima, je li Sotona kao osoba uopće postoji, ako postoji kako se ponaša u Novom zavjetu.

Otac Pellegrino Erneti, izvrsni poznavatelj starozavjetne demonologije skreće nam pažnju na knjigu Otkrivenja, u kojoj čitamo: "Veliki zmaj, to jest stara zmija, koja se zove đavao i Sotona, i zavodnik je svijeta" (0tk 12,9). Riječ je o velikom zavodniku svijeta koji želi razoriti velika dijela Božje ljubavi u Povijesti spasenja ljudskog roda.

Sveti Ivan Evanđelist, Apostol ljubavi, govori nam o cilju i razlogu Krstova utjelovljenja tj. dolaska u svijet: "Isus, Sin Božji, došao je da razori djela đavolska" (1 Iv 3,8). Drugim riječima, Krist Gospodin došao je na zemlju: "uništiti djela đavolska". Gospodinov cilj dolaska na zemlju potvrđen je od samog Sotone: "Što hoćeš od nas Isuse iz Nazareta? Jesi li možda došao uništiti nas? Ja znam tko si ti: Ti si Svetac poslan od Boga" (Mk 1,24).

Krist je dolaskom na zemlju svojim otkupiteljskim djelovanjem pobjedo Sotonu, kako bi njegovo kraljevstvo zamjeno sa svojim kraljevstvom spasenja. Na početku svog javnog djelovanja Isus dopušta da bude napastovan od Sotone, ne samo da bi nas naučio da je Pobjednik, nego i pokazao svojim primjerom kako se i mi moramo boriti i pobijediti Sotonu (Mt 4, 1-11; Mk 1,13; Lk 4, 1-13).

Apostolima je dao vlast u borbi protiv Sotone da se i one neprestano bore protiv ljutog neprijatelja Boga i čovjeka. Po Božjem dopuštenju, đavao će uvijek nesmetano ometati Gospodinove sljedbenike, ali ih nikada neće moći pobijediti, zbog toga što će živjeti u vjeri konačne Kristove pobjede nad Sotonom. Apostol Petra nas poziva na životnu budnost: "Braćo, budite umjereni, bdijete. Vaš neprijatelj, đavao, kao ričući lav obilazi, tražeći koga da proždre. Oprite mu se čvrsti u vjeri" (1 Pt 5,89). Čitajući pažljivo Novi zavjet vidjeti ćemo kao se Sotona spominje oko 300 puta. Međutim, moramo se strogo zaustaviti na pet posebnih događaja u Novom zavjetu, zaključuje Pellegrino Erneti.

Sveti Marko u svom evanđelju piše kako je Isus jedne subotu u Kafarnaumu, naučavao narod u sinagogi. Slušajući pažljivo Isusa, svi su bili oduševljeni, jer ih je poučavao kao jedan koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. Među mnoštvom naroda našao se jedan opsjednuti čovjek tj. s nečistim duhom (đavlom), koji je u jednom trenutku počeo jakim glasom vikati na Krista: "Što je između nas i tebe, Isuse Nazarećanine? Došao si danas pogubiš? Znam tko si, Svetac Božji!" Gospodin mu u jednom trenutku jakim glasom zaprijeti: "Šuti i iziđi iz njega!" Đavao vičući, savijajući i valjajući opsjednutog čovjeka po podu iziđe iz njega. Svi prisutni bili su zbunjeni i prestrašeni pitajući se među sobom: "Tko je ovaj? Novi nauk, jer zapovijeda s potpunom vlašću nečistim duhovima, koji mu se pokoravaju, i izlaze iz opsjednutog čovjeka" ( Mk 1,21-27; Lk 4,31-37).

Sva tri evanđelista (Matej Marko, Luka) govore o opsjednutom iz Gadare. Otac Pellegrino Erneti navodi Markov izvještaj o opsjednutom čovjeku. Isus je uz pratnju apostola došao na drugu obalu mora, u predio Gerazenaca. Čim su izišli iz lađe, dođoše im u susret iz grobova jedan čovjek s nečistim duhom. Boravio je u grobovima, i nitko ga nije mogao vezatii sa lancima, jer zbog zastrašujuće snage odmah ih je kidao, i nitko nije mogao ukrotiti. Danju i noću je vikao i udarao se kamenjem. Ugledavši Isusa, potrči mu u susret i prostre se pred njim vičući jakim glasom: "Što je između mene i tebe, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti!" Isus mu odam odgovori: "Iziđi iz čovjeka, nečisti duše!" Potom ga upita: "Kako je tvoje ime?" Nečisti duh mu odgovori: "Moje ime je Legija, jer nas je mnogo".

Nadalje zamolio ga je da ga ne baci u ponor (pakao) nego da ga pošalje u obližnje krdo svinja koje je paslo u blizini: "Ako nas izbacuješ, pošalji nas u svinje, da u njih uđemo". Nakon što im je Isus nečisti dusi iziđoše iz opsjednutog čovjeka i uđoše u svinje i krdo se baci naglavačke umore i podavi se. Čuvari koji su čuvali svinje pobjegoše i ispričaše događaj u gradu i okolnim selima. Nakon toga dođoše k Isus i primijete opsjednutog kao sjedi kod Isusovih nogu, obučen i zdrave pameti. Zamoliše Isusa da napusti njihov kraj. Gospodin se sa apostolima vrati natrag u lađu. Čovjek koji je bio opsjednut zamoli Isusa da pođe s Njime. Međutim, nije mu dopustio govoreći mu: "Idi k svojoj kući k svojima i prenesi im sve što je Gospodin učinio za tebe i da ti se je smilovao" (Mk 5, 1-20).

Kćerka kananejske žene: Nakon toga Isus odlazi u tirski i sidonski kraj. Ušao je u neku kuću kako bi se odmorio. Htio je da nitko ne zna za njegov dolazak u spomenute krajeve i ulazak u tu kuću. Međutim, jedna žena Kananejka čija je kćer bila opsjednuta čula je za Isusa da je došao. Odmah ga je potražila, i kad ga je naša pala mu je pod noge moleći ga: "Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćer mi vrlo muči zli duh." Isus joj na to ništa ne odgovori.

Na to ga zamole učenici: "Udovolji joj, jer viče za nama." Isus joj odgovori: "Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Ona nadalje ustrajno moli Isusa za pomoć. Krist joj odgovori: "Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima." "Jest, Gospodine! - nadoda ona- ali psići jedu mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara." Isus joj odgovori: "O ženo, velika je tvoja vjera; hajde, izišao je zli duh iz tvoje kćeri." (usp. Mk 7,24-30; Mt 15,21-28).

Opsjednuti dječak: Silan narod i književnici su se prepirali s Isusovim učenicima. Kad opaze Isusa dođoše k njemu i pozdrave ga. Nakon kratkog susreta i pozdrava Isusa ih upita zbog čega su se prepirali s njegovim učenicima. Odgovori mu otac od opsjednutog kako njegovi učenici nisu mogli iz dječaka istjerati nečistog duha (đavla). Gospodin ukori nevjerni i pokvareni naraštaj, jer nije više mogao podnositi zbog njihove nevjere. Zatim naredi da dječaka odmah dovedu k njemu. Odmah su ga doveli i čim ugleda Isusa zao duh strese dječaka, i baci ga na pod te dječak se počne valjati i pjeniti. Na Isusovo pitanje od kada se to dječaku događa, njegovom otac odgovori da mu se takve stvari događaju već od djetinjstva.

Nadalje, u razgovoru s Isusom dječakov otac govorio je kako ga zna cesto bacati u vatru i vodu. Zamolio je Isusa ako može da pomogne njegovom djetetu. Sve je moguće onome koji vjeruje odgovori mu Isus. Vidjevši da sumnja zamoli Isusa da pomogne njegovoj vjeri. Nakon toga Isus zaprijeti nečistom duhu da iziđe iz dječaka i da se više nikad ne vrati. Nečisti duh strese dječaka i baci ga na pod i svu su mislili da je dječak mrtva. Međutim, Isus ga uhvati za ruku i podigne. Vrativši se natrag uz kuću u kojoj su ga čekali njegovi učenici, te i njih ukori ih zbog njihove nevjere (usp. Mk 9,14-29: Mt 17,14-21).

Isus i Beelzebul: Dovedoše Isusu opsjednuta čovjeka potpuno slijepa i nijema. Nakon što ga je Gospodin ozdravio čovjek je odmah progledao i progovorio. Svi prisutni bili su zadivljeni pitajući se nije li ovo Sin Davidov? Prisutni farizeju prigovoriše Isus da on izgoni đavle pomoću Beelzebula, poglavice zlih duhova.

Isus im na to ogovori: "Kako Sotona može izgoniti Sotonu? Svako će kraljevstvo, u sebi nesložno, propasti. Nijedan grad ili dom, ako je u sebi nesložan, neće opstati. Pa ako doista Sotona izgoni sotonu, on je u sebi podijeljen. Kako će dakle opstati njegovo kraljevstvo? Ako ja doista pomoću Beelzebula izgonim zle duhove, čijom ih pomoći izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci. Ako li ja uz pomoć Duha Božjeg izgonim zle duhove,znači da je došlo k vama kraljevstvo Božje...Tko nije sa mnom, taj je protiv mene; tko sa mnom ne sabire, taj prosipa" (Mt 12,22-30). Na kraju Otac Pellegrino Erneti spominje i slučaj Marije Magdalne iz koje je Isus istjerao ništa manje nego "sedam đavola"

Otac Pellegrino Erneti, naveo iz Evanđelja samo neke događaje o borbi između Krista pobjednika i pobijeđenog Sotone. Neshvatljivo mu je da pored toliko jasnih činjenica, još i dana nažalost postoje pseudo-teolozi ili tzv. teolozi, koji krivo umače Kristovu pobjedu nad Sotonom. Prema njihovu razmišljanju Gospodin se prevario i pogriješio. Drugim riječima oni problem đavla odnosno zlih duhova doživljavaju kao manje više fenomen ili psihijatrije ili pak parapsihologije: činjenice psihokineze, hipnotizma, telehipnoze itd. Stoga, ljude koji su u klasičnom smislu riječi opsjednuti doživljavaju ih kao psihopate, histerične i shizofrenične osobe.

S pravom se pita Erneti: Tko je tim pseudo-teolozima ili tzv. teolozima dao akademsku titulu doktora teologije? Možda današnje škole demitizacije, ili pak sekte demonologije i crne magije, kojima možda i pripadaju? Za takve određene teologe ili bolje rečeno za one koji se takvima drže treba mnogo moliti i posti, jer je riječ o istinskim suradnica đavla zaključuje O. Pellegrino E. Riječ je nazivi-teolozi koji bi morali ozbiljno početi razmišljati "Božju Riječ".

Evanđelisti (Mt, Mk, Lk, Iv) dobro su razlikovali bolesne i opsjednute, kao i bolesne koji su bili i opsjednuti: (usp. Mt 8,16; 10,1.8; Mk 1,34; 6,13;16,16-18; Dj8, 7-9; 19,12 itd.). Krist Gospodin dao je apostolima vlast da izgone zle duhove tj. đavle, i vlast ozdravljenja bolesnika. Dakle, riječ je o dvije potpuno različite vlasti, gdje su apostoli u Ime Isusovo izgonili zle duhove, i ozdravljali bolesne.

"Isus pozva svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone nečiste duhove, da liječe sve bolesti i sve boli" (Mt 10,1): "Ozdravljajte bolesnike, uskrisujte mrtve, liječite gubavce, tjerajte đavle" ( Mt 10,8); "Isus je ozdravio mnoge od onih koji su trpjeli različite bolesti i istjerao je mnoge đavle" (Mk 1,34); "Tjerali su mnoge đavle i liječili mnoge bolesnike mažući ih uljem" (Mk 6,13).

Svi izvrsni poznavatelji starozavjetne i novozavjetne demonologije (među koje spada otac Pellegrino Erneti), koji su se temeljito i studiozno bavili biblijskim i teološkim spisima, upozoravaju nas na stvarnu prisutnost Sotone u Povijesti spasenja ljudskog roda. Isus je svojim spasiteljskim djelovanjem razorio i uništio djela đavolska. Drugim riječima, đavolsko djelovanje protiv Boga i čovjeka moramo uokviriti u osloboditeljsko Kristovo djelovanje.

Stoga, cjelokupna povijest čovječanstva odnosno svijeta, jedino u slučaju ako su povezani s otkupiteljskim djelovanjem Krista Gospodina, imaju svoju vrijednost. Kristovo otkupiteljsko djelovanje je trijumf protiv Sotone i njegova kraljevstva ovdje na zemlji. Kao kršćani vjernici budimo vjerni Božjoj Riječi odnosno Svetim evanđeljima i Učiteljstvu Katoličke crkve.

Za sve moderne pseudo-teologe (tzv. teologe) koji niječu opstojnost Sotone, moramo neprestano moliti i postiti za njihovo obraćenje, i povratak Kristu Gospodinu koji je: "Put, Istina i Život"

Don Tomislav Topčić