Mens sana 3603

Duh Sveti Branitelj i Tješitelj

Duh Sveti Branitelj i Tješitelj
ILUSTRACIJA

Svi oni koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Vi, naime niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: "Aba –Oče!" Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi. Duh pritječe u pomoć našoj slabosti jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha; zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete. ( Rim 8, 14-17. 26-27)

Gospodin je obećao apostolima i svojoj Crkvi poslati svoga Duha Svetoga Branitelja kao svoju istinsku baštinu: "I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je" (Iv 14, 16-17). Riječ je o Duhu istine i ljubavi, Duhu Tješitelju, Duhu sigurnosti i mira. Svijet se opire Duhu istine, kojeg ne želi upoznati niti vidjeti i primiti. Apostoli su se osjećali nesigurnim u sredini u kojoj su živjeli i zato im je bila potrebna zaštita i pomoć od Duha Branitelja.

Stoga dahne u njih govoreći: "Primite Duha Svetoga"(Iv 20,22). Gospodin je svojim Svetim Duhom suzbio svaki strah, nesigurnost i tjeskobu iz njihovih srdaca. Osjećaju posredstvom Duha Branitelja svu neizmjernu Božju ljubav koja je u potpunosti preplavila i ispunila njihova bića. Drugim riječima, kod apostola prevladava osjećaj sigurnosti znajući da ih Duh Sveti Branitelj, štiti i tješi.

Na dan Pedesetnice, svi apostoli zajedno s Marijom Majkom Božjom bijahu na istom mjestu. U jednom trenutku iznenada se sa neba čuje šum u obliku silnog vjetra, koji je ispunio svu kuću. Neki kao ognjeni razdijeljeni jezici pokažu im se te siđu po jedan na svakoga od njih. U tom trenutku svi prisutni napuniše se Duha Svetoga i počeše govoriti nepoznatim jezicima, potaknuti Duhom Svetim. U Jeruzalemu boravili su ne samo Židovi, nego pobožni ljudi iz svakog naroda pod nebom.

U trenutku kad je nastala huka odnosno šum s neba, silno mnoštvo ljudi uokolo se strča i bili su zbunjeni slušajući ih kako govore svojim jezikom. Bili su izvan sebe i divili su se govoreći nisu li ovi ljudi Galilejci? Unatoč tome što govore svojim materinjim jezikom razglašujući veličanstvena djela Božja, mi ih u potpunosti razumijemo. Pitahu se međusobno što b to moglo biti? Nažalost među njima je i onih koji su se rugali apostolima govoreći da su se ponapili slatkog vina (usp. Dj 2,1-12). Da su bili upućeni u Knjige proroka Joela ne bi tako nerazborito rasuđivali i apostole osuđivali.

Prorok Joel govori kako će Bog na sluge i sluškinje svoje izlit Duha svojega. Vaši sinovi i kćeri će prorokovati, a starci snivati sne, a mladi ljudi će imati viđenja. U taj dan pokazati će se velika znamenja i čudesa i na nebu i zemlji, prije nego će svanuti velik i strašan Dan Gospodnji (usp. Jl 3,1-5, Vg 2,28-32). Nato se podiže Petar zajedno s Jedanaestoricom i glasno prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Nisu ovi pijani, kako vi mislite – ta istom je treća ura dana – nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu" (Dj 2,14-16). Drugim riječima, Petar svojim govorom potvrđuje sve ono što je prorokovao Joel da će Bog u posljednje dane izliti na svako tijelo Duha svoga. U tim danima prije nego svane Dan Gospodnji, biti će spašeni samo oni koji u iskrenosti duše i skrušenosti srca prizovu ime Gospodnje biti će spašeni (usp. Dj 2,17-21).

Svijet u kojemu danas živimo pun je mržnje, neprijateljstva i nepovjerenja među ljudima. Međuljudski odnosi u današnjem svijetu nikad nisu bili u gorem stanju. Ljudi današnjice osjećaju se nesigurnima u međusobnom življenju, i zbog toga su silno potrebni međusobne istinske zaštite i pomoći. Srca mnogih ljudi su ispunjena strahom i tjeskobom zbog neizvjesne, i nesigurne životne budućnosti. Međutim, duboko su svjesni činjenice da je Krist Gospodin obećao apostolima odnosno svim kršćanima vjernicima, da će biti među njima stalno prisutan po Duhu Svetom. Stoga, iz njihovih srdaca čuju se vapaji upućeni Gospodinu da im pošalje Duha Svetoga, Duha Branitelja, Duha Tješitelja, Duha istine i ljubavi. Stoga, žarko žele da Duh Božji u njihova srca unese onaj isti mir i ljubav, kako bi u sebi osjetili onu istu radost koju su osjetili apostoli kod prvih Duhova.

Drugim riječima, duboko u svom srcu žele da kod njih prevladava osjećaj životne sigurnosti, znajući da ih Duh Branitelj brani, štiti i tješi na njihovom životom hodočasničkom putu u nebo. Očekuju od Gospodina da ih ispuni Duhom istine i ljubavi, koji će ih svakodnevno upućivati u autentičnu Božju istinu i ljubav ispunjeni Duhom istine i ljubavi, žele biti ne samo nositelji nego, i promicatelji istine i ljubavi među ljudima u današnjem svijetu. Duh istine raspršiti će iz njihovih srdaca duha laži, a Duh ljubavi spaliti će u njihovim srcima svaku klicu mržnje, kako bi se prema svim ljudima ophodili u istini i ljubavi. Svojim kršćanskim vjerskim življenjem žele u svijet donijeti Božji mir, ljubav i istinu kako bi u svijetu u kojem žive nestalo osvetoljubivosti (mržnje), podjele (razdora), nesloge i netrpeljivosti među ljudima."Ja sam Put i Istina i Život, govori Gospodin; nitko ne dolazi Ocu osim po meni" (Iv 14,6).

Jedan je Duh a svi smo mi u jedno tijelo kršteni: Židovi, Grci, robovi, slobodni, svi smo mi jednim Božjim Duhom Svetim napojeni (usp. 1 Kor 12,3b-7. 12-13). Neka Duh Sveti izlije na sve ljude, u svim narodima svijeta rijeke svoje milosti, a posebno među svoje biskupe, svećenike, redovnike i redovnice. Raspali nas svojim neugasivim ognjem ljubavi i mira. Stvori nove Duhove u svojoj Crkvi.

Piše don Tomislav Topčić

Don Tomislav Topčić