Mens sana 3889

U duhovni boj protiv abortusa

U duhovni boj protiv abortusa
Molitva ispred splitskog rodilišta

"Časna braćo ljubljeni sinovi i svi ljudi dobre volje! Veliko je djelo odgoja, napretka i ljubavi na koje pozivamo, na temelju crkvenog naučavanja koje nasljednik sv. Petra, zajedno sa svojom braćom biskupima čuva i naučava. Doista je tako veliko djelo, u to smo duboko uvjereni, kako za svijet tako i za Crkvu: čovjek naime može naći istinsku sreću - za kojom teži svim svojim bićem - osim poštujući zakone što ih je Bog upisao u njegovu narav i koje on mudro i s ljubavlju mora opsluživati. Na taj rad, kao i na sve vas, a posebno bračne drugove, zazivamo preobilnu Božju milost svetosti i milosrđa a kao zalog za njih udjeljujemo vam svoj blagoslov" (Papa Pavao VI. HUMANE VITAE, Enciklika o ispravnoj regulaciji poroda, br. 31.).

Najveći problem (kriza) s kojim se susreće današnja "moderna" Europa a i cijeli svijet, kao i naša mlada domovina (država) Hrvatska, riječ je o pobačaju (abortusu), odnosno o ubijanju nedužne djece, koja imaju naravno pravo na život od začeća do prirodne smrti. Nažalost hrvatski mediji, kao i europski i svjetski o tom zločinu nad nedužnom dječicom ne stvaraju objektivnu sliku u javnosti. Drugim riječima, pozivajući se na "demokratsko pravo" odnosno "slobodu izbora" nesretnih žena i djevojaka koje su mnoge od njih nažalost još maloljetnice, nastoje koliko je to uopće moguće taj genocid (abortus) ublažiti u javnosti. Na žalost savke godine od abortusa odnosno pobačaja u svijetu umire između 40 do 50 milijuna djece. Hrvatska se ubraja među vodeće europske i svjetske države što se tiče abortusa. Prema nekoj slobodnoj procjeni svake se godine u Hrvatskoj kroz abortus ubije između 20 000 do 30 000 nedužne dječice.

Svjetska ekumenska molitvena pro-life inicijativa "40 dana za život" stoga je pokrenuta kao adekvatan molitveno-duhovni odgovor, u svezi rješenja spomenute krize koja se odnosi na abortus. Inicijativa "40 dana za život" potiče i okuplja širom svijeta kršćane svih denominacija u "duhovnu kršćansku vojsku", s jednim ciljem kako bi se udruženim snagama zajednički angažirali prvenstveno kroz molitvu i post, zauzimajući se za očuvanje života od začeća do prirodne smrti.

U svojim nesebičnim molitvama uključuju sve žene i djevojke koje su se pod prisilom ili dobrovoljno opredijele za taj nerazumni čin pobačaja. Nadalje, u svoje molitve uključuju i sve zdravstvene djelatnike koji vrše pobačaje u svezi njihova obraćenja, kao i sve one političare i aktiviste koji na ovaj ili onaj način potiču abortus. Molitva i post, miroljubivo bdijenje, duhovno osvješćivanje lokalne zajednice, svjetsku molitvenu pro-life inicijativu "40 dana za život", čine prepoznatljivom i jednostavnom, odnosno duhovno jakom i djelotvornom u borbi za zaštitu nerođene djece u cijelom svijetu.

Svjetska molitvena pro-life inicijativa "40 dana za život" započinje i ovog proljeća u srijedu (Pepelnica) 1. ožujka 2017. ispred splitskog novog rodilišta. Pozivam lokalne političko-društvene zajednice da se odvažno i hrabro odazovu pozivu molitvene inicijative "40. dana za život", podržavajući ih u njihovoj plemenitoj duhovnoj kampanji za zaštitu nerođene djece. Nužno je potrebno da se i mjesna splitska Crkva kao duhovna institucija na adekvatan način uključi u spomenutu kampanju za zaštitu i spas nerođene djece. Ne kao do sada manje više deklarativno nego konkretno svakodnevno sudjelujući u molitvenom bdijenju ispred splitskog rodilišta.

Drugim riječima, bilo bi lijepo i ohrabrujuće vidjeti što veći broj svećenika, redovnika i redovnica kako mole ispred spomenutog rodilišta. Također, apeliram na laičke katoličke molitvene zajednice i karitativne udruge splitske Crkve da se bez straha u što većem broju uključe u molitvenom bdijenju. Kao kršćani vjernici moramo se odgovorno odnositi hrabro i odvažno suočiti s krizom svjetskih razmjera u svezi abortusa. Ne možemo biti samo nijemi promatrači nego aktivni sudionici u molitvenoj kampanji za spas i zaštitu nerođene djece. Udruženim snagama kao "duhovna kršćanska vojska "zbijmo svoje redove, i uhvatimo se u koštac s gorućim svjetskim problemom (krizom) u svezi abortusa (genocida) nad nedužnom dječicom, i putem molitve i posta ublažimo zastrašujući problem koji se tiče abortusa, odnosno prolijevanja nedužne krvi poput Abelove koja vapi do NEBA!

Don Tomislav Topčić