Mens sana 3742

Do Isusa po Mariji

Do Isusa po Mariji
Freska Uznesenja Marijina na nebo na splitskom Pojišanu / CROPIX

Mnoge katedrale u svijetu posvećene su Bogu pod Marijinim imenom. Nema crkve u katoličkom i kršćanskom svijetu bez oltara u njezinu čast. Nadalje, u svijetu je mnogo zajednica, bratovština i kongregacija ustanovljenih u Marijinu čast. Majka Marija je zaslužila da u našem Hrvatskom katoličkom i kršćanskom napaćenom narodu bude na dostojan način hvaljenja, štovana i ljubljena.

Marija je našem Hrvatskom narodu kao i svim narodima u svijetu donijela (darovala) Spasitelja i Otkupitelja Krista Gospodina. Zahvaljujući Mariji što je kroz 13. stoljetnu povijest štitila i branila naš Hrvatski narod, u njezinu čast u Hrvatskoj je izgrađeno oko 8.000 njezinih crkava i kapelica, i oko 230 hrvatskih Marijinih svetišta. Po Mariji je započelo i po njoj će se i dovršiti spasenje svijeta. Drugim riječima, Bog Otac htio je svoja najveća djela započeti i dovršiti po Djevici Mariji.

Krist Gospodin, Sin Božji se po Duhu Svetomu utjelovio u krilu Blažene Djevice Marije, i po njoj neznatnoj službenici Božjoj došao na svijet (usp. Lk 1, 34-35). Marija je po Kristovim zaslugama unaprijed otkupljenja i posvećena Kristovom Krvlju, i na taj način sačuvana od ljage istočnog grijeha. Majka Sina Božjega, ni u jednom trenutku nije smjela biti pod vlašću sotone. Djevica srcem, dušom i tijelom, čista kao sunce, neokaljana kao snijeg, sjajna kao ljiljan.

Djevičanstvo je prožimalo cijelo Marijino biće, koje je sjalo u njenim očima, obasjavalo lice i čelo. Svojim djevičanstvom pripravila je put Kristu Gospodinu, u svoje majčinsko srce i krilo. Drugim riječima, donijela (darovala) je svijetu Otkupitelja i Spasitelja. Kad se Majka Božja ukazala u Francuskoj (Lurd 1858.) i Portugalu (Fatima 1917.), njezina je haljina bila bijela poput snijega, a u savršenom skladu s djevičanskom bjelinom njene duše i bezgrješnog srca.

Tijekom svog zemaljskog života živjela je skromno, ponizno i samozatajno odnosno skrovito. Ništa je na zemlji nije toliko privlačilo nego da bude jedino poznata Bogu Ocu. Kršćanski sveci i blaženici nazivaju je "riznicom Gospodnjom" i njezinim se obiljem odnosno bogatstvom kršćani vjernici bogate svim Božjim milostima. Njihova pobožnost prema Mariji, nije ih udaljavala od Gospodina, nego ih je još više približavala k njemu. Gospodin uvijek je s Marijom, a Marija sa svojim Sinom, jer njegovo je Tijelo Marijino Tijelo, i njegova Krv je Marijina Krv.

Mariju Majku Božju ne možemo zamisliti bez Krista Gospodina, jer on u njoj živi i kraljuje. Nadalje, Isus je po Mariji došao u svijet, i na taj način ušao našu ljudsku povijest odnosno u život, i mi ćemo kao kršćani vjernici najlakše po Mariji doći do Isusa. Majka Božja u povijesti spasenja obavlja (vrši) svoju pomoćničku spasiteljsku ulogu, kao suotkupiteljica ljudskog roda. Stoga, sam sv. Mihael, po riječima sv. Augustina, najvjernije joj iskazuje svakovrsnu čast i uvijek spremno očekuje Marijinu zapovijed.

Drugi vatikanski koncil (1962.-1965.) Marijino mjesto u povijesti spasenja opisuje ovim riječima: "I to Marijino materinstvo u ekonomiji milosti neprekidno traje, od časa pristanka, koji je vjerno dala kod navještenja i koji je nepokolebljivo održala pod križem, sve do trajnog proslavljena svih odabranih. Jer, nakon uznesenja na nebo nije napustila tu spasonosnu ulogu, nego nam mnogostrukim svojim zagovorom i dalje pribavlja milosti vječnoga spasenja.

Materinskom ljubavlju brine se za braću svoga Sina koji još putuju i nalaze se u pogiblima i tjeskobama, dok ne budu dovedeni u sretnu domovinu. Zato se Blažena Djevica u Crkvi zaziva imenom Odvjetnica, Pomoćnica, Pomagačica, Posrednica. Ipak se to tako shvaća da ništa ne oduzima niti dodaje dostojanstvu i moći Krista, jedinoga Posrednika." (Dogmatska uredba (konstitucija) o Crkvi "Svjetlo naroda", br. 62).

Završivši tijek zemaljskog života, Marija je dušom i tijelom bila uznesena na nebo. Međutim, nikada nije napustila svoju spasonosnu ulogu u zagovorničkom zauzimanju za vjerni kršćanski Božji narod. Zbog toga kršćani vjernici su kroz povijest Majku Božju duboko u svom srcu častili. Stoga, u dubini svog srca trudili su se da Majka Marija u njihovim životima bude što poznatija, ljubljena i čašćena, kao i što dolikuje Majci Božjoj. Marija je u njihovim životima zasjala poput jutarnje zore ili zvijezde Danice koja im otkriva Krista Gospodina, a koji ih kao Sunce obasjava na njihovom životu putu.

Nadalje, doživljavali su je kao svoju životnu suputnicu i supatnicu, koja ih vodi i podupire na njihovom hodočasničkom životnom križnom putu u služenju i predanju Kristu Gospodinu, a koji ih vodi i uvodi u Nebo. U plamen svoje majčinske ljubavi koja je gorjela u njenom Bezgrješnom Srcu, stavljala ih je kao svoju djecu, i štitila ih je od sotonskih paklenih sila na zemlji. Drugim riječima, štitila ih je od svakog zla duše i tijela.

Marijanska svetišta su ih privlačila, a posebno za vrijeme Marijinih blagdana. Na Dan Marijine slave (Velika Gospa), rijeke hodočasnika kršćanskog vjerničkog puka hrlilo je u Marijina svetišta, štujući Majku Božju u molitvi, pjesmi i u djelima iskrene pobožnosti. Svetkovinu Marijina uznesenja na nebu duboko u svom srcu su doživljavali (proživljavali), kao krunu Marijina istinskog bogomajčinstva, vječnog djevičanstva, i bezgrješnog začeća.

Našem današnjem kršćanskom vjerničkom naraštaju ništa drugo ne preostaje, nego da se u potpunosti predamo u Božje ruke i njegovu svetu božansku volju. Naše životno vjerničko predanje Nebeskom Ocu mora se temeljiti iz ljubavi, i po snazi njegova Duha Svetoga koji nas u svemu tome potiče. Naše predanje Bogu biti će potpuno i sigurno, jedino u trenutku našeg predanja po Bezgrješnom Srcu Djevice Majke Marije, po njenim prečistim rukama i njenom moćnom i milosrdnom majčinskom zagovoru.

Darujmo zauvijek svoj život Bogu, na oltar Bezgrješnog Srca Djevice Majke Marije, u sigurno utočište njenog Bezgrješnog majčinskog Srca. Neka Majka Marija zasja u našem kršćanskom vjerničkom životu svojim majčinskim milosrđem, i svojom zagovorničkom (posredničkom) moći, kako bi nas mogla ohrabriti, i poticati u nesebičnom predanju i služenju Kristu Gospodinu.

Don Tomislav Topčić