Mens sana 3303

Uskrsli Gospodin raspršio je tminu svijeta

Uskrsli Gospodin raspršio je tminu svijeta
Čuvari Kristova grova u Vodicama / EPH

Kristov grob je ostao prazan, jer nije mogao u sebi zadržati začetnika novog života koji je prošao kroz vlastito iskustvo umiranja i smrti, i koji je svoj život darovao iz ljubavi. Srca apostola bila su više puta prazna i duboko razočarana u ljude i svijet. Usprkos svemu tome Krist Gospodin je njihova srca ispunio mirom, radošću i srećom. Apostoli su po Kristovu uskrsnuću započeli jednim novim životom živjeti u Bogu. U dubini svoga srca osjetili su svu snagu Kristova uskrsnuća. Krist Gospodin je uskrsnuo u njihovim srcima.

U srcima mnogih ljudi a među ima i dosta "kršćana vjernika", u čijim je srcima zakopana svaka nada i vjera u vječni život. Njihova su srca postala zatvoreni grobovi. Ne očekuju više ništa od života i budućnosti, i misle da bi im bilo bolje da ih više nema, i da uopće nisu živi. Kod tih ljudi vidi se jedno duboko razočarenje u život i ljude, kao da su im sve životne lađe potopljene. Što reći ti ljudima i kako ih ohrabriti i povratiti vjeru u život i ljude s kojima se svakodnevno susreću u svome životu? Svojom smrću i uskrsnućem Krist Gospodin pobijedio i našu smrt, grijeh, mržnju, zlo i tamu koja se sručila na svijet. Slaveći Kristovo uskrsnuće duboko u svom srcu, doživjeti ćemo jedan istinski prijelaz iz prividnog života, u svjetliju budućnost jednog istinskog novog života u uskrslom Gospodinu. U tom trenutku u našim srcima zablista će uskrsna radost, koja pobjeđuje strah pred smrću, nada koja pobjeđuje svaki očaj, mir koji nadilazi nemir.

Marija Magdalena, Ivana, i Marija Jakovljeva našle su otkotrljan kamen od groba. Bile su zbunjene i uplašene jer nisu našle Gospodina u njemu, nego dva čovjeka (anđela) u blistavoj odjeći kao sjede. Govoraše im kako nema potrebe tražiti živoga među mrtvima, jer je uskrsnuo onaj koga traže. Nadalje, prisjetili su ih njegovih riječi dok je još bio u Galileji kao Sin Božji mora biti predan u ruke grešnika, biti raspet i umrijeti na križu, ali da će treći dan uskrsnuti od mrtvih. Niko im od apostola nije htio vjerovati, smatrajući njihove riječi kao obično tlapnja (usp. Lk 24, 1-12). Uplakanoj Mariji Magdaleni koja je stajala van pored praznog groba ukaza se sam Gospodin. Marija ga u prvom trenutku nije prepoznala misleći da se radi o vrtlaru kojeg je zamolila da joj vrati Gospodina, misleći da ga je ukrao i negdje sakrio. Nakon kratkog razgovora prepoznala ga je i bile je ispunjena neopisivom radošću. Gospodin ju je zamolio da se ne zadržava kod njega, jer još nije uzišao Ocu, nego da javi braći o svemu što je vidjela i o čemu su razgovarali (usp. Iv 20, 1-9).

Gospodinovo uskrsnuće ispunja nas radošću, jer u svom srcu doživljavamo Isusa kao Dobrog Pastira, koji polaže svoj život iz ljubavi za nas. U našim srcima odzvanja Kristov glas koji nam govori da ostanemo živjeti u zajedništvu sa Duhom Svetim. Svjesni smo spoznaje da je uskrsli Krist Gospodin u sve dane našega života na zemlji zajedno s nama. U uskrsnoj svijeći koja je raspršila svu tminu što se sručila na svijet, prepoznajmo i vidimo uskrslog Spasitelja i Otkupitelja. U našim srcima sja neugasivi uskrsli plamen žive vjere koja nas čini autentičnim svjedocima nade i vjere u vječni život u Bogu. Uskrsna radost obuzela je cjelokupno naše biće, jer u našim srcima odzvanjaju riječi sv. Pavla: "Ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, biti ćeš spašen"(Rim 10,9). Radosnu vijest uskrsnuća podijelimo sa svim ljudima dobre volje.

Don Tomislav Topčić