Mens sana 3977

Ljubav u dimenziji Kristova križa

Ljubav u dimenziji Kristova križa
ILUSTRACIJA

Kristov križ mora biti u središtu našeg kršćanskog življenja. Drugim riječima, ne bih se trebali ičim drugim ponositi, doli križem Krista Gospodina (usp. Gal, 6,14). Njegov križ nam govori o Božjoj besplatnoj i milosrdnoj ljubavi po kojoj smo spašeni i otkupljeni. U svojoj neizmjernoj ljubavi darovao nam je svoga Sina, ne da svijet osudi nego da ga spasi (usp. Iv 3, 16-17). Nadalje, križ nam govori o snazi Božje ljubavi, koja nas ispunja radošću u svakodnevnom nošenju životnog križa.

Po riječima sv. Franje Saleškog: "Božja je vječna providnost još u početku naumila da ti daruje ovaj križ, kao skupocjeni poklon svoga srca. Tako ti on stiže iz samog neba kao Božji poziv i kao dar njegove milosrdne ljubavi". Apostol Ivan nas podsjeća: "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da on osudi svijet, nego da se spasi po njemu" (Iv, 3,16-17).

Ako uistinu vjerujemo,srcem i razumom prihvaćamo da je Sin Božji za nas umro na križu (drvu života), kao istinski kršćani vjernici moramo se besprijekorno ponositi, a ne stidjeti njegovim svetim križem (usp. Gal, 6,14). Apostol Pavao koji je progonio kršćane, prije nego se obratio na putu između Jeruzalema i Damaska, govori nam o Božjoj ljubavi koja mu je promijenila život: "Živim, ali ne više ja, nego u živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me je ljubio i predao samoga sebe za mene" (Gal, 2,20).

Njega više ništa nije moglo udaljiti od Krista raspetog i uskrslog, jer se u svakodnevnom življenju s Gospodinom ponosio njegovim svetim križem (usp. Fil, 3, 7-14). Apostola Pavla Kristov križ podsjeća na Božju neizmjernu mudrost, pravednost i besplatnu milosrdnu djelotvornu ljubav, koja spašava nas grešne ljude od grijeha i jarma vječne smrti. Za Židove Kristov križ bio je sablazan, a za Grke ludost (usp. 1 Kor 1, 18-23). Svakodnevno je gorljivo uvjeravao svoje sunarodnjake da svoje spasenje stave u Kristov križ, a ne u svoja djela utemeljena na zakonu. Što se tiče samih pogana a u prvom redu Grka, ukoliko se žele spasiti neka svoju zemaljsku mudrost ne suprotstavljaju križu (drvu života).

U Pavlovoj teologiji Kristov križ u povijesti ljudskog roda (čovječanstva) ima temeljni primat, i predstavlja nam žarišnu točku iz koje proizlazi otkupljenje i spasenje svakog pojedinca. Kršćani vjernici moraju uzeti i nositi svoj križ, ukoliko žele slijediti Krista njegovim kalvarijskim putem. Noseći svoj križ ne možemo izbjeći trpljenje, jer je i za nas Krist trpio (usp. 1. Pt. 2, 21-24).

Apostoli Petar, Ivan i Jakov zahvaljujući svjetlu preobraženja na svetoj gori Taboru, koje ih je obasjalo i ispunilo njihove duše i srca, bili su oslobođeni od sablazni križa. Apostoli su u križu našli i crpli svu duhovnu snagu i mudrost kršćanskog i vjerskog življenja s Bogom. Kristov križ je postao sredstvo našega otkupljenja i spasenja. Bez križa nema pobjede nad grijehom i jarmom smrti.

Prema predaji caru Konstantinu pred bitku na nebu se ukaza znak križa na kojemu je pisalo: "U ovom ćeš znaku pobijediti." S križem u srcu i mi kršćani biti ćemo pobjednici u svim životnim kušnjama i poteškoćama. Raspeta besplatna i milosrdna ljubav Krista Gospodina otvorila nam je vrata neba, i darovala vječni život. Prignimo svoja koljenja i poklonimo se razumom, dušom i srcem raspetom i uskrslom Spasitelju i Otkupitelju svijeta. Neka njegova besplatna i milosrdna ljubav preplavi i ispuni nam dušu i srce. Tvoj križ Gospodine neka nam svijetli i obasja put u Nebo!

Don Tomislav Topčić