Mens sana 4568

Posvetiti pažnju duhovnom zdravlju bolesnika

Posvetiti pažnju duhovnom zdravlju bolesnika
Kapela KBC-a Split na Firulama

Isusovi spasiteljski postupci prema "svima koji bijahu zarobljenici zla" (Rimski misal, opće predslovlje VII.) uvijek su imali znakoviti nastavak u skrb Crkve za bolesnike. Ona tu svoju pozornost prema bolesnicima iskazuje na mnogo načina, među kojima se u naše doba osobito ističe ustanovljenje Svjetskog dana bolesnika. Taj pothvat, koji je naišao na široko prihvaćanje od svih kojima je na srcu stanje onih koji trpe, ima za cilj dati novi poticaj pastoralnom i karitativnom djelovanju kršćanske zajednice, da to djelovanje bude sve nazočnije i sve djelotvornije u društvu. Ta se potreba osobito osjeća u naše doba koje vidi kako su čitavi narodi zbog krvavih sukoba pritisnuti neizmjernim nevoljama koje najviše iscrpljuje najslabije. (Poruka Svetog Oca Ivana Pavla II., za slavljenje trećega Svjetskog dana bolesnika 11. veljače 1995. Pripremio: L. Depolo, Zagreb,1995.).

Ustanovljenjem Svjetskog dana bolesnika Crkva je učinila veliki iskorak u svezi duhovno-sakramentalne skrbi za sve bolesne i umiruće kršćane vjernike. Duhovna pomoć bolesnom i umirućem čovjeku od velikoga je značenja, jer ne skrbimo samo o njegovom tjelesnom zdravlju nego i o duhovnom. Drugim riječima, govoreći o tjelesnom zdravlju bolesnog čovjeka, moramo više pažnje posvetiti o njegovom duhovnom zdravlju, jer kad je duša zdrava (nalazi se u stanju posvetne milosti), lakše se podnosi tjelesna patnja, trpljenje i bol.

Crkvena solidarnost prema bolesnima i umirućima proizlazi iz geste samoga Krista Gospodina, koji se u svome životu na ovoj zemlji u potpunosti u duhu Dobrog pastira solidarizirao s njima. Crkva potiče bolesnike da s dubokom radošću i bez ikakvih predrasuda prihvate bilo koji oblik (stadij) bolesti, patnje, trpljenja i boli. Nadalje, upućuje ih na duboko i trezveno razmišljanje o izvoru (uzroku) bolesti, patnje i boli, koja ih usmjeruje i približava Vrhovnom Patniku Kristu Spasitelju i Otkupitelju svijeta. Kada je riječ o bolesnoj i umirućoj braći i sestrama svi oni moraju biti, u samom središtu cjelokupnog pastoralno-zdravstvenog djelovanja svih crkvenih ustanova ne samo kod nas u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Duhovno skrbeći o bolesnicima moramo njegovati kršćansku i ljudsku solidarnost odnosno zajedništvo koja povezuje bolesne i "zdrave".

Bez istinskog i autentičnog kršćanskog duha u služenju potrebnima koji se nalaze u životnim nevoljama, tj. u stadiju bolesti,patnje, trpljenja i boli ne može se govoriti o jednom adekvatnom zajedništvu u duhu međusobne kršćanske i vjerske solidarnosti između "zdravih"i bolesnih kršćana vjernika, i svih ljudi dobre volje. Bolesnoj i umirućoj braći i sestrama u Gospodinu možemo pomoći u tim za njih veoma teškim i tjeskobnim životnim trenucima, kroz ljudski, zdravstveni i vjerski način. Prisutnost bolničkog dušobrižnika među bolesnima i umirućima daje upravio najveću duhovnu težinu i smisao njegova dušobrižničkog pastoralnog djelovanja i rada među njima.

U duhu plemenitog i dobrog Samaritanca, Katolička Crkva neprestano potiče sve zdravstvene djelatnike i pomoćno osoblje koji neposredno djeluju u zdravstvu, da u suradnji s bolničkim dušobrižnikom što revnije zdravstveno i duhovno skrbe o svim bolesnima i umirućima. Dragovoljno sudjelovanje mnogobrojnih katoličkih molitvenih i karitativnih zajednica, udruga i društva od velike je koristi i pomoći bolničkom dušobrižniku, koji pastoralno djeluje na širokom i prostranom polju bolničkog dušobrižničkog pastorala. Kroz dušobrižničko djelovanje, Crkva kao institucija želi stalno i neposredno biti prisutna kod bolesnik i umirućih kršćana vjernika. Svjetski dan bolesnika posebno se slavi među hospitaliziranim bolesnicima, odnosno među onima koji su smješteni u bolničkim odjelima i u sobama.

U KBC-u Split Svjetski dan bolesnika zadnjih godina sve više poprima svoj pravi duhovno-humani karakter. Spomenutog dana zdravstveni djelatnici i pomoćno osoblje daju svoj veliki ljudski i kršćanski vjerski doprinos, u skladu sa svojim profesionalnim (stručnim) kompetencijama. Jedno posebno, ljudsko, kršćansko vjersko duhovno ozračje koje daje prepoznatljiv pečat u bolnici povodom Svjetskog dana bolesnika, vlada među zaposlenicima i bolesnicima zbog njihovog uzajamnog svjedočenja Evanđelja. Zahvaljujući tom duhovnom ozračju i raspoloženju međusobnog darivanja nesebičnom ljubavlju u prilog Božjeg mira koji ih je ispunio, manje više svi zdravstveni djelatnici, pomoćno osoblje i bolesnici osjećaju se i međusobno prihvaćaju braćom i sestrama u Bogu.

Dragi bolesnici, svojim žarkim molitva natopljenim iskrenim suzama, patnjama, trpljenima i bolima zamolite B.D.Mariju Gospu Lurdsku, neka svojim majčinskom zagovoru isprosi od Gospodara žetve, Krista Gospodina, i pošalje brojne i svete djelatnike na prostrano i široko pastoralno zdravstveno polje, koje je od velike važnosti za službu navještenja i ozdravljenja. Neka Majka Marija, svim zdravstvenim djelatnicima, pomoćnom osoblju, dušobrižnicima i svim njegovim suradnicima isprosi od Gospodina milosrdno samaritansko srce punio ljubavi i sućuti prema bolesnima i umirućima.

Don Tomislav Topčić