Mens sana 5422

Mariju Majku Božju donijeti i darovati bolesnicima

Mariju Majku Božju donijeti i darovati bolesnicima
Prizor iz kapele KBC Split

Marijina legija katolička je organizacija koja je nastala u glavnom gradu Irske Dublinu 7. rujna 1921. Cilj je Marijine legije slaviti Boga svetošću njezinih članova, koja se razvija molitvom i djelatnim apostolskim radom u suradnji s crkvenom hijerarhijom. Legija je prožeta duhovnošću koju je naučavao sv. Ljudevit Grignion Montfortski. U Hrvatskoj Marijina legija djeluje od 1956. godine. U to vrijeme moralo se raditi u skrovitosti zbog političkih ne(prilika).

Dar Majke Božje Crkvi i svijetu

Početak je bio vrlo skroman: petnaest laika, većinom mlade dobi, zajedno s o. Michaelom Toherom, svećenikom Dublinske nadbiskupije, okupilo se na molitvu i promišljanje o tome kako bi najbolje mogli ugoditi Bogu i produbiti ljubav prema svijetu. Tako su započeli s apostolatom. Među pokretačima tog prvog sastanka bio je sluga Božji Frank Duff (1889.-1980.), koji je poslije ima odlučujuću ulogu u razvoju i širenju organizacije. Prije utemeljenja Marijine legije Frank Duff bio je član sv. Vinka Paulskog - Konferencija kršćanske ljubavi u Dublinu.

Marijina legija danas djeluje u 170 država diljem svijeta. Djelatnih i pomoćnih molitvenih članova zajedno ima više od 10 milijuna. U mnogim zemljama Legija je darovala brojne mučenike: u Kini je oko 4000 legionara junački poginulo za svoju vjeru, a oko 20.000 njih je utamničeno. Svi pape od Pija XI. do pape Franje, iskazivali su Marijinoj legiji najveće priznaje i blagoslivljali njezin rad. Biskupi najvećih misijskih područja, Indije, Kine i Afrike, dali su joj službeno priznanje kao odličnom sredstvu obraćenja. U Marijinoj legiji očito su vidjeli i prepoznali onu istu snagu koja je krasila prve kršćane kojoj zahvaljujemo za čudesno širenje i rast Crkve u svijetu u prvim stoljećima.

Cilj i djelatnost Marijine legije

I ako je Marijina legija ponajprije laička organizacija, legionari traže duhovnu i apostolsku izgradnju od svećenika i redovnika koji kao legijski duhovnici zauzimaju cijenjeno mjesto u legijskom sustavu. Ogranci Marijine legije traži crkveno odobrenje za svoj rad u nekoj biskupiji ili župi. Odanost crkvenom učiteljstvu i crkvenim vlastima ubraja se u temeljna načela Marijine legije. Marijina legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad, osim davanja materijalne pomoći, sakupljana novaca i političkog djelovanja.

Djelatnost Marijine legije odvija se na sljedeće načine: Kućni posjeti obiteljima, bolesnima, starima i osamljenim osobama; posjeti bolnicama, mirovinskim domovima, zatvorima; priprava bolesnika za primanje svetih sakramenata i dolazak svećenika; rad s djecom i mladima (podučavanje katekizma, vođenje bratovština i klubova, itd.), briga za strance i izbjeglice; apostolat među osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, beskućnicima); širenje katoličke literature; organiziranje molitvenih skupina, bratovština i patricija - skupina za proučavanje katoličke vjere. Za pristupanje Marijinoj legiji ne traži se osobita produhovljenost, nego samo malo dobre volje i ljubavi prema bratu čovjeku.

Duhovnost Marijine legije

Čitajući Raspravu o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, Frank Duff se zamislio nad istinom da je Marija duhovna majka koja rađa djecu nebeskom Ocu. I donosi zaključak, ako je to bilo u svezi sa Sinom Božjim, to mora biti i sada u rađanju Mističnog tijela,a njegovo djelovanje nastavlja se u njezinoj djeci. Sv. Ljudevit Monfortski upravo naučava taj odnos Djeteta i Marije, pravoj pobožnosti - savršenoj posveti Mariji i Isusu, koja je: unutarnja, nježna, sveta, postojana, nesebična. To se ostvaruje tako da se sve naše biti, htjeti i djelovati čini "po Mariji, u Mariji, za Mariju". "Ova pobožnost je sigurno sredstvo koje nas dovodi k Isusu, jer je svojstvo Presvete Djevice da nas stalno vodi k Isusu, kao što je Isusovo svojstvo da nas stalno vodi k Vječnom Ocu" (Rasprava, 164).

Apostolat Marijine legije u KBC Split

Marijina legija u Splitu službeno djeluje od 22. veljače 2001., kada su osnovana dva prezidija: Zvijezda jutarnja i Ruža otajstvena. Moj prvi susret s članovima Legije dogodio se na početku mojega dušobrižničkog poslanja i djelovanja među bolesnima i umirućima. Nakon našeg prvog susreta i razgovora odmah smo našli zajednički jezik u svezi s apostolatom među bolesnicima. Shvatio sam da je riječ o ozbiljnim i odgovornim laicima vjernicima koji su voljni, kad im to prilike dopuštaju, svoje slobodno vrijeme darovati najpotrebnijima među bolesnicima, a posebno onima koji su imali psihičkih problema.

Kao što sam već spomenuo, njihov utemeljitelj Frank Duff je, prije nego što je osnovao Marijinu legiju, bio član Udruge sv. Vinka Paulskog (Konferencija ljubavi) u Dublinu, čiji su članovi s posebnom ljubavlju obilazili upravo psihijatrijske bolesnike i vodili brigu o njima. Ista karizma krasila je i članove Legije, koji su s posebnom pažnjom i nježnošću pristupali ljudima koji su bili opterećeni psihičkim problemima.

Blažena Djevica Marija je posebno čašćena i ljubljena u srcu legionara. To je ono što mi je trebalo, Mariju Majku Božju donijeti i darovati bolesnicima, a gdje je Marija, tu je i Sin Božji, Krist Gospodin, liječnik i lijek duše i tijela ljudi. Članovi Marijine legije sudjelovali su u listopadskoj i svibanjskoj pobožnosti u bolničkoj kapeli, kao i za vrijeme devetnica čast Gospe Lurdske i sv. Josipa i u pripremanju i sudjelovanju u klanjanju.

Don Tomislav Topčić