Mens sana 4202

Promicanje kršćanskih načela u očuvanju života

Promicanje kršćanskih načela u očuvanju života
Treće nacionalno hodočašće i duhovna obnova HKDMST-a u Sinju u lipnju ove godine

Hrvatsko Katoličko Društvo medicinskih sestara i tehničara utemeljeno je 17. prosinca 1994. u Zagrebu kao vjerska udruga u krilu Katoličke crkve, a iste godine utemeljen je Ogranak Split. Društvo okuplja medicinske sestre, tehničare i druge djelatnike u zdravstvu radi njihova ćudorednog i strukovnog usavršavanja te radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja i očuvanja života od začeća do prirodne smrti.

Zadaća Društva je unošenje vrednota kršćanskog svjetonazora u sva područja djelovanja, kako strukovnim zalaganjem tako i osobnim svjedočenjem, promicanje ćudoredne, znanstvene i strukovne izobrazbe članova prema zahtjevima suvremenosti i nauku Katoličke crkve, zalaganje za dolične i sigurne uvjete rada i odgoja, duhovni rast i zdravstvenu zaštićenost članova.

Društvo izravno ili preko svojih članova surađuje s drugim sestrinskim, liječničkim i zdravstvenim društvima u Domovini i u inozemstvu. Članstvo u Društvu nipošto ne isključuje članstvo u strukovnim društvima prema zvanju i zanimanju pojedinih članova. Društvo ima sjedište u Zagrebu, a može osnivati ogranke, odsjeke i radne skupine kad se za to steknu uvjeti. Društvom upravlja Skupština, a njezine odluke provodi Upravni odbor.

Članovi Društva stavljaju se pod zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, i zagovor sv. Kamila de Lellisa, te svete Loujze Marillac. Dan Društva je 11. veljače, o svetkovini Majke Božje Lurdske. Kao vjernička udruga Društvo uređuje svoje odnose prema crkvenim vlastima preko Hrvatske biskupske konferencije u skladu s propisima Kanonskog prava.

Ogranak Split

Kao što sam bio prihvaćen od strane liječničkih krugova,na isti sam način prihvaćen i od medicinskih sestra, a posebno od članica Društva u KBC-u Split. Za razliku od liječnika, koji s obzirom na svoju službu nisu mogli mnogo vremena provoditi među bolesnima i umirućima, medicinske sestre mogu, u vrijeme dežurstva, više vremena provoditi među bolesnicima.

Uz svoj svakodnevni sestrinski rad, poticale su i pripremale bolesnike za duhovnu okrjepu. Za vrijeme listopadske i svibanjske pobožnosti te za vrijeme devetnice u čast Gospi Lurdskoj i sv. Josipu, članice Društva u bolničkoj kapeli prevodile su krunicu. Za to vrijeme su u kapelu dovodile bolesnike koji su htjeli prisustvovati pobožnostima. Bez obzira jesu li se tih dana nalazile na svojim radnim mjestima u sklopu dežurstva ili u svojim domovima, nije im bilo teško svoje slobodno vrijeme darovati Bogu i bolesnicima.

Medicinske sestre kao ljudska bića također su imale potrebu i mogućnost za duhovni razgovor s dušobrižnikom. Ti razgovori bili su od velike koristi kako za sestre tako i za bolničkog dušobrižnika,. Bili su oslonac jedni drugima u ophođenju i radu s bolesnima i umirućima.

Don Tomislav Topčić