Mens sana 4234

Krist je jedini i istinski liječnik i lijek

Krist je jedini i istinski liječnik i lijek
S jedne tribine Hrvatskog katoličkog liječničkog društva podružnica Split

Dragovoljno sudjelovanje mnogobrojnih katoličkih molitvenih i karitativnih zajednica, udruga i društava od velike su koristi i pomoći bolničkom dušobrižniku, koji pastoralno djeluje na prostranom polju zdravstvenog pastorala, posebno kad su uključeni zdravstveni i pomoćni djelatnici koji se neposredno nalaze u zdravstvu. Bez njihova nesebičnog sudjelovanja i uključivanja u sustav bolničkog pastorala, dušobrižnička duhovna skrb među bolesnima i umirućima bila bi nezamisliva i neostvariva.

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) osnovano je 16. veljače 1991. kao vjerska udruga u krilu Katoličke crkve. Cilj je Društva da promiče kršćanska načela u zaštiti zdravlja i naroda i čuvanju ljudskog života od začeća do prirodne smrti.

Podružnica Split

U KBC-u Split, među liječnicima, a posebno među članovima Društva bio sam izvrsno prihvaćen, što mi je omogućilo da uspostavim solidne odnose sa zdravstvenim i pomoćnim djelatnicima. U tom pozitivnom okruženju i ozračju mogao sam svakodnevno, bez većih poteškoća, normalno pastoralno djelovati.

Članovi Društva svojim stručnim znanjem po pozivu služe učiteljstvu Crkve, prihvaćaju i promiču kršćanska načela, zauzimaju se za katoličke moralne stavove u zdravstvenoj znanosti i praksi. U zdravstvenom i profesionalnom pristupu i liječenju bolesnika znaju do koje granice mogu ići u liječničkom pogledu. Tada bi savjetovali bolesnika ili članove njegove rodbine da se obrate bolničkom dušobrižniku i potraže njegovu duhovnu utjehu i pomoć.

Zahvaljujući njihovoj ljudskoj i kršćanskoj savjesti i profesionalnoj medicinskoj odgovornosti, mnogi bolesnici a među njima i umirući na vrijeme su primili svu potrebitu duhovnu pomoć i utjehu. Poštuju i cijene nazočnost bolničkog dušobrižnika ne samo među svojim krugovima nego i šire, jer su duboko svjesni važnosti svećeničkog dušobrižničkog poslanja i djelovanja u bolnici.

Bilo je trenutaka kad su i sami potražili duhovnu pomoć, jer su i oni ljudska bića, koja katkad imaju potrebu za duhovnim razgovorom i utjehom, s obzirom na samu narav njihova zdravstvenog djelovanja. Rad s ljudima je stresan i zahtjevan. Nakon svih tih susreta i razgovora sa zdravstvenim djelatnicima i bolnički dušobrižnik se osjeća znatno iskusnijim, zrelijim i duhovno bogatijim u svojem svakodnevnom pastoralnom ophođenju i djelovanju među bolesnicima.

Kroz zdravstvenu djelatnost članovi Društva unose i vlastitim primjerom svjedoče vrednote kršćanskog vjerskog života. U svakodnevnim susretima i razgovorima s bolesnicima njeguju duh istinskog i autentičnog kršćanskog i ljudskog služenja i poštovanja prema svakoj ljudskoj osobi, jer u njima gledaju Vrhovnog patnika, Krista Gospodina.

Vrlo dobro znaju da je Krist za sve ljude jedini i istinski liječnik i lijek za sve njihove životne poteškoće, patnje, trpljenja i boli u duši, srcu i na tijelu. Gospodin je bolničkom dušobrižniku u tim zdravstveni djelatnicima darovao izvrsne suradnike i prijatelje, kao bi zajedničkim udruženim snagama skrbili o duhovnom i tjelesnom zdravlju bolesnog čovjeka.

Don Tomislav Topčić