Lica i naličja 3362

Briga Crkve za obitelj mora biti stalna i postupna

 Briga Crkve za obitelj mora biti stalna i postupna
Mladi bračni par fotografira se podno Papina križa u Feniks parku u Dublinu / REUTERS

Nakon prošlotjednog prikaza enciklike Humanae vitae, osvrnimo se na još jedan iznimno važan crkveni dokument koji govori o braku i obitelji. Pogledajmo što nam poručuje pastoralna pobudnica Familiaris consortio, koju je sveti Ivan Pavao II. objavio 22. studenoga 1981. godine. Pobudnica donosi službeni stav Katoličke crkve o ulozi i značenju braka i obitelji, jasno se protivi pobačaju i umjetnoj oplodnji, govori o odgoju djece u obitelji i o vrijednosti vjenčanja u Crkvi te iznosi protivljenje praksama koje se pojavljuju kao svojevrsna alternativa kršćanskom braku.

Svojim naučavanjem vjerno slijedi dokumente Drugog vatikanskog sabora (prije svega pastoralnu konstituciju Gaudium et spes) te encikliku Humanae vitae, pokazujući na taj način koliku pozornost Crkva pridaje braku i obitelji. Pobudnica ima 85 poglavalja (86. poglavlje je zaključno) koja su raspoređena u četiri dijela. Pokušat ćemo je u najkraćim crtama prikazati i na taj način iznijeti njezinu temeljnu misao.

U prvom dijelu pobudnica govori o svjetlima i sjenama suvremenih obitelji. Današnje obitelji svijetu znaju biti znak Kristova spasenja, ali jednako tako, neke druge znaju odražavati odbijanje Božje ljubavi. Familiaris consortio navodi da su pozitivna obilježja (koja pokazuju da je obitelj znak Kristova spasenja) jača svijest o osobnoj slobodi i važnosti međusobnih odnosa u braku, promicanje dostojanstva žene, odgovorno rađanje, svijest o nužnosti razvijanja veza između pojedinih obitelji radi uzajamne duhovne i materijalne pomoći, ponovno otkrivanje crkvenog poslanja obitelji i odgovornost za izgradnju pravednijeg društva.

Pobudnica navodi i znakove koji ukazuju na odbijanje Božje ljubavi. To su prije svega pogrešno poimanje međusobne neovisnosti supružnika, pogubna nejasnoća s obzirom na autoritet roditelja i djece, stvarne poteškoće u prenošenju vrednota, sve veći broj razvoda, pobačaj, sterilizacija, prihvaćanje kontracepcije te krivo poimanje slobode. Što je potrebno činiti da bismo od onih koji odbacuju Božju ljubav postali znakom Kristova spasenja? Potrebno je ispravno odgajati našu savjest, surađivati s Božanskom mudrošću, obratiti i um i srce, odbaciti osobnu sebičnost i krenuti za raspetim Kristom. Kad čovjek krene ovim putem, njegov primjer djeluje pozitivno i na društvo.

U drugom dijelu pobudnica govori o Božjem naumu s brakom i obitelji. Čovjek je stvoren iz ljubavi. U narav muškarca i žene upisan je poziv na stvaranje novoga života. To se treba događati u braku i obitelji, jer brak i obitelj, onakvi kakvima ih je Bog zamislio, jedino su mjesto gdje se istinito i cjelovito živi međusobno darivanje dviju osoba. Svaki je čovjek dionik Božjeg plana o braku i obitelji. Taj plan je donesen jednom i za sva vremena. Stoga ga moramo upoznati kako ne bismo postali dionicima povijesnih izopačenja.

U trećem dijelu Familiaris consortio govori o zadaćama suvremene kršćanske obitelji. To je temeljni dio dokumenta u kojem se spominju četiri glavne zadaće:
1. Stvaranje zajednice osoba
2. Služenje životu
3. Sudjelovanje u razvoju društva
4. Sudjelovanje u životu i poslanju Crkve

Stvaranje zajednice osoba - Pobudnica naglašava da nam Krist svojom milošću daruje zajedništvo. Stoga ističe dvije odlike braka: jednost kojoj se, niječući dostojanstvo ljudske osobe, suprotstavlja mnogoženostvo, te nerazrješivost: „Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja" (usp. Mt 19,6).
Služenje životu - Ljudski život je uvijek dar Božje dobrote i ljubavi, a plodnost je znak bračne ljubavi. Papa Ivan Pavao II. ovom je pobudnicom nastojao očistiti ljudsku spolnost od svih zastranjenja. Spolnost treba promatrati u cjelini čitave osobe. Samo ako se promatra u kontekstu cijelog čovjeka, ona mu može služiti na korist i izgradnju.

Sudjelovanje u razvoju društva - Suvremena obitelj treću zadaću ostvaruje u interakciji s društvom. Ivan Pavao II. poručuje da se obitelji, bilo pojedinačno ili združene, mogu i moraju posvetiti brizi za dobrobit društva, posebno brizi za siromašne i potrebite. Stoga je i društvo odgovorno za dobrobit obitelji.
Sudjelovanje u životu i poslanju Crkve - Euharistija je izvorište kršćanske ženidbe, a obiteljska molitva hrani obitelj i mora biti sastavnim dijelom njezina života. Svaka kršćanska obitelj je u službi izgradnje kraljevstva Božjeg u povijesti. Čini to sudjelovanjem u životu i poslanju Crkve.

Završni dio pobudnice Familiaris consortio govori o obiteljskom pastoralu. U tom smislu spominje etape, strukture i djelatnike koji prate obiteljski pastoral. Svaka je obitelj pozvana na rast i razvoj, a Crkva je, korak po korak, prati na tom njenom putu. Briga Crkve za obitelj mora biti stalna i postupna. Pobudnica navodi pripravu (daljnja, bliža i neposredna) za brak, ženidbu te posliježenidbeni pastoral kao tri glavne etape pastorala braka i obitelji. Važno je, držeći se određenih načela koja su također obrađena u dokumentu, promatrati brak i obitelj kao živu stvarnost koja neprestano raste i razvija se.

Na samom kraju dokument spominje različite strukture obiteljskog pastorala na razini Biskupijskih konferencija, biskupija i pojedinih župa te djelatnike koji bi se trebali zauzeti u bračnom i obiteljskom pastoralu. U prvom redu spominje se obitelj, a potom biskupi i svećenici, redovnice i redovnici te laici koji, svaki na svojem području, mogu dati značajan doprinos.

NIKOLA MILANOVIĆ
Vjeroučitelj