Lica i naličja 2787

Jesmo li postali bolji?

Jesmo li postali bolji?
ILUSTRACIJA

Proslavili smo Uskrs, najveći kršćanski blagdan. To je blagdan u kojem se na najljepši način očituje Božja briga za čovjeka i Božji naum s njim te na najveličanstveniji način pokazuje Stvoriteljeva ljubav, naklonost i prijateljstvo prema tom vrhuncu svog stvaranja. Jednom riječju, Uskrs je blagdan koji nam nakon strahote Velikog petka donosi obilje Božje milosti. A milost Božja je dar Stvoriteljev koji nadilazi našu narav i koji nam se dariva bez naše zasluge. Ovo vrijeme trebalo nam je pomoći da taj Božji dar u nama uistinu zaživi, odnosno da postignemo još malo veći stupanj kršćanskog savršenstva.

A kad govorimo o savršenstvu treba znati da je Bog prvi uzrok i temeljni izvor svakog savršenstva. On je apsolutno savršenstvo. Kad je stvorio čovjeka podario mu je naravno savršenstvo. Ono se očituje u našoj sličnosti s Bogom, jer stvorio nas je na sliku svoju. Osim naravne savršenosti koja se očituje kroz čovjeka-sliku Božju, Otac nam je podario i nadnaravno savršenstvo kad nas je učinio svojom djecom. Posvetio nas je i posinio posluživši se čovještvom Kristovim.

Milost Božja u čovjeku djeluje samo ako je on prihvati i sudjeluje s njom. Stoga se prihvaćanjem milosti Božje usmjeravamo ka savršenstvu pa možemo reći da je taj čin drugotni uzrok našeg napredovanja u tom smislu. Uvijek moramo imati na umu da naše savršenstvo nije i ne može biti samo sebi svrha. Ono je tek sredstvo po kojem ujedinjeni s Isusom postajemo dionici božanske naravi. Dakle, prava svrha našeg savršenstva jest ujedinjenje s Bogom preko Isusa Krista.

Zašto preko Isusa Krista?

Uslijed istočnog grijeha čovjek je 'pao'. Postao je nesposoban sam postići otkupljenje i posvećenje. Stoga je Sin Božji postao čovjekom. Postavši čovjekom spustio je među nas uzvišene Očeve darove otkupljenja i posvećenja. Učinio je to svojim životom i svojom smrću na križu. A uskrsnućem je pokazao da smrt nema posljednju riječ nad nama. Stoga s pravom možemo zaključiti da Bog svaku milost dijeli po svome sinu Isusu Kristu, odnosno da nema milosti koju nismo dobili po njemu.

Kako možemo prepoznati jesmo li zaista na putu kršćanskog savršenstva? Uzor, ideal i punina svakog savršenstva jest sam Bog. Međutim, Bog nam je u svome sinu, bogočovjeku Isusu Kristu, zorno pokazao kako izgleda punina ljudskog savršenstva. Stoga je Isus najbolji uzor našega savršenstva. To ponajbolje možemo prepoznati u njegovim riječima: „Tko vidi mene vidi i Oca“ (Iv 14,9). Osim savršenog uzora u Isusu Kristu, postoje i drugi, manje savršeni uzori. Oni su, iako manje savršeni, nama običnim smrtnicima na neki način bliži. To su sveci. Njihov primjer nam je dragocjen jer nam u svijest doziva činjenicu da su oni, obični i slabi ljudi (baš poput nas), postali sveti. A kad su mogli oni zašto ne bismo i mi?

NIKOLA MILANOVIĆ
Vjeroučitelj