Duhovne vježbe 5631

Krive i prave slike Boga

Krive i prave slike Boga
Misa na Pedesetnicu u bazilici sv. Petra / REUTERS

Vjera svakog čovjeka ovisi o slici Boga koju svatko u sebi nosi. Prave slike Boga pomažu osobi da zauzme pravi odnos prema Bogu, da u Bogu nađe sigurnost i mir, dok krive slike Boga uzrokuju bježanje od Boga ili pobunu protiv njega, a samim time mogu uzrokovati duševne poremećaje. Najprije donosimo deset krivih slika Boga, a potom deset pravih slika Boga.

Krive slike Boga

Nemoćni bog
Nemoćni bog jest bog koji ne može promijeniti ovaj svijet i ne može ostvariti sve ono što zamisli i zaželi. On može biti dobar i dobronamjeran, ali pred ljudskom i demonskom zloćom on ostaje nemoćan. Ima ljudi koji vjeruju u Boga, ali mu se ne mole jer ne vjeruju da on može promijeniti njihovu sudbinu.

Nemilosrdni i okrutni bog

Osoba koja u svojoj psihi nosi sliku okrutnog boga koji kažnjava bez milosrđa ne može u sebi razviti istinsku ljubav prema takvome Bogu. Istina je da Bog kažnjava zlo, ali je pun milosrđa prema čovjeku pa i tada kad on čini zlo. Nekima je to teško shvatiti pa onda doživljavaju Boga kao onoga koji je okrutan ne samo prema zlu nego i prema čovjeku koji čini zlo.

Deistički ili nezainteresirani bog

Deistički je bog nezainteresirani bog koji nema vremena ni volje za brigu o ovome svijetu. On je, doduše, stvorio ovaj svijet, ali se više ne brine za njega nego ga je prepustio samome sebi i prirodnim silama da ga dalje vode i upravljaju njime. Danas se sve više širi slika Boga kao neke neosobne svemirske sile i kozmičke energije s kojom se ne može uspostaviti osobni prijateljski odnos.

Trgovački bog
Trgovački bog jest bog s kojim se može pogađati, trgovati kao na tržnici. To je bog koji je, doduše, moćan, ali sve njegove usluge moraju se skupo platiti. Takav bog ništa ne poklanja. Sve treba zaslužiti, odnosno kupiti.

Magijski bog
Sliku magijskog boga imaju u sebi one osobe koje misle da na Boga mogu utjecati nekim svojim magijskim formulama, strogo određenim ritualima i slično. U našu pobožnost mogu se vrlo lako uvući elementi magijskog mišljenja i doživljavanja Boga. Magijski bog jest bog koji bi trebao meni služiti. U ovom slučaju nije primarna vjera u Božju dobrotu, nego vjera u čudesnu magijsku moć raznih molitvenih formula i vjerskih obreda kojima se može utjecati na Boga.

Demonizirani bog
Demonizirani je bog najdestruktivnija slika Boga. To je potpuna suprotnost pravoj slici Boga. Demonizirani je bog onaj koji mrzi, laže i ubija. Takav bog progoni čovjeka. Takvog boga čovjek ne može ljubiti. Od takvog se boga bježi i njega se mrzi. Iako rijetko, ipak je moguće da pojedinci u svojoj psihi nose i takvu sliku Boga.

Sekularizirani bog
U jezgri sekularizirane slike Boga nije pravi Bog, nego neka ovosvjetska stvarnost koja poprima božanske atribute i daje varavu nadu tamo gdje bismo zapravo trebali biti razočarani. Tako država ili vođa mogu poprimiti atribut svemoći. I neograničeno povjerenje u znanost da će ona riješiti sve probleme čovječanstva dovodi do idoliziranja ovosvjetske stvarnosti koja na kraju razočara čovjeka jer ne može ispuniti njegova očekivanja.

Nepouzdani i ćudljivi bog
Nepouzdani ili ćudljivi bog biće je koje nije uvijek dobro raspoloženo. Apsolutni vladar koji neke bez zasluge predodređuje za ljubimce, a druge za propast. To je bog na kojega se čovjek ne može osloniti. Takav bog može čovjeka i razočarati pa se, prema tome, na njega ne može uvijek računati.

Moralizirajuća slika Boga
To je bog koji sitničavo i osvetljivo bdije nad izvršivanjem zapovijedi. Jao onomu koga zateče u kakvoj pogrješci. Pedantni bog koji pažljivo proračunava bilancu nad knjigom života svakog čovjeka.

Preozbiljni i mrzovoljni bog

Ima osoba koje sve shvaćaju preozbiljno, koje se ne znaju šaliti, koje najčešće izgledaju mrzovoljno s mnogo elemenata depresivne osobnosti. Takve osobe i Boga doživljavaju kao strašno dalekog koji se ne zna i ne želi šaliti, koji je nezadovoljan i mrzovoljan jer ljudi ne žive kako bi on to želio.

Prave slike Boga

Svemoćni Bog
Kršćansko vjerovanje počinje riječima: "Vjerujem u Boga Oca svemogućega". On može istoga časa stvoriti sve ono što zaželi. Već u Knjizi Postanka Bog se objavljuje kao svemoćni i svesilni: "Ja sam El Šadaj - Bog Svesilni" (Post 17, 1). A u Otkrivenju kaže: "Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog, koji jest, koji bijaše i koji će doći, Svemogući" (Otk 1, 8).

Milosrdni Bog
Bog u kojeg mi kršćani vjerujemo jest Bog bogat milosrđem. Knjiga Izlaska kaže da je Jahve "Bog milosrdan i milostiv" (Izl 34, 6), a 37. psalam kaže za Boga: "Uvijek je milosrdan i u zajam daje" (Ps 37, 26). "Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš!", poručuje nam Isus (Lk 6, 36).

Bog koji se brine za svijet
Bog se veoma brine za svijet koji je stvorio, a najviše za čovjeka, koji je djelo ruku njegovih. Biblija kaže: "Povjeri Jahvi svu svoju brigu i on će te pokrijepiti" (Ps 55, 23). "Svoju brigu bacite na njega" (1 Pt 5, 7). Sami smo krivi što nosimo neke terete od kojih bi nas Bog oslobodio kad bismo imali više povjerenja u njega.

Bog koji prvi bezuvjetno ljubi
Bog je uvijek onaj koji prvi i bezuvjetno ljubi. Sveti Ivan u svojoj prvoj poslanici piše: "U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe" (1 Iv, 4, 10). Bog nas ne ljubi zato što postojimo, nego mi postojimo jer nas Bog ljubi.

Slobodni Bog koji poštuje ljudsku slobodu

Pravi je Bog slobodni suveren kojim se ne može ni na koji način manipulirati. Na Boga se ne može utjecati nekim magijskim formulama ili ga prisiliti nekim ritualnim radnjama i obredima da odgovori na sve naše želje i očekivanja. Bog je slobodan i on sva svoja djela izvodi po svojoj slobodnoj volji isključujući svaku prisilu od ljudi.

Bog koji je Ljubav sama
Najbolja, najkraća i najispravnija slika i definicija Boga jest ona koja kaže da je Bog ljubav. Sveti Ivan, čovjek koji je najbolje upio u svoju dušu Isusove riječi, izričito je u svojoj prvoj poslanici napisao da je Bog ljubav: "Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav" (1 Iv 4, 8).

Transcendentni presveti Bog
Sav naš govor o Bogu zapravo je tepanje o Njemu, a možda i iskrivljivanje prave slike Boga. Bog neizmjerno nadilazi naš um i naše sposobnosti spoznaje. On je uvijek transcendentni Bog. Izaija ga naziva triput svetim Bogom: "Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama" (Iz 6, 3). On je "svet u svim svojim djelima" (Ps 145, 17).

Vjerni Bog
Knjiga Ponovljenog zakona kaže o Bogu da je "on vjeran i bez zloće" (Pnz 32, 4). Sveti Pavao donosi jednu prekrasnu i za nas utješnu istinu o Bogu kad kaže: "Ako smo mi nevjerni - on vjeran ostaje" (2 Tim 2, 13). Na njega se uvijek možemo osloniti. Uistinu "vjeran je on i pravedan" (1 Iv 1, 9).

Dobri Bog
Biblijski su psalmi puni pohvale Božjoj dobroti: "Jahve je sama dobrota i pravednost" (Ps 25, 8); "Puna je zemlja dobrote Jahvine" (Ps 33, 5); "Uzdam se u Božju dobrotu dovijeka" (Ps 52, 10); "Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom" (Ps 145, 8). Bog je uistinu "dobar svima" (Ps 145, 9). On "čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima" (Mt 5, 45).

Bog koji se voli igrati i šaliti
Bog koji je stvorio sve što je lijepo i pozitivno, jest Bog koji se zna i hoće šaliti, Bog koji voli humor. Jedna rabinska izreka kaže: "Čovjek misli; Bog se smije". Bog se jedini ima pravo smijati jer sve što poduzme sigurno će uspjeti. Biblija na više mjesta govori kako se Bog smije poganima koji misle da ih Bog ne čuje i ne vidi: "No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima" (Ps 59, 9).

Pater Mijo Nikić