Duhovne vježbe 5683

Siloviti osvajaju Kraljevstvo nebesko!

Siloviti osvajaju Kraljevstvo nebesko!
Svi mi u sebi nosimo puno agresivnosti ili silovitosti / ILUSTRACIJA CROPIX

U Evanđelju Isus poručuje dvije stvari, odnosno dvije istine: prva je u tome da se veličine ovoga svijeta ne mogu uspoređivati sa stvarnostima drugoga svijeta. Ivan Krstitelj je bio veliki prorok. Sam Isus za njega kaže da je najveći jer ne usta veći od njega, po riječima Isusovim.

Međutim, sam Isus dalje nastavlja i kaže da je i onaj najmanji koji je već ušao u kraljevstvo nebesko, zapravo veći od Ivana Krstitelja. Dokle god smo živi na ovome svijetu, mi smo još na putu i u opasnosti smo da promašimo svoj konačni cilj, da krenemo krivim putem. Tek kad stignemo tamo, u kraljevstvo nebesko bit ćemo sigurni da se više nikada ne možemo izgubiti. Zato je i najmanji koji je već spašen i koji se nalazi u kraljevstvu nebeskom veći od najvećeg na ovome svijetu.

Druga je istina da je velika navala na Kraljevstvo nebesko i da ga siloviti prisvajaju. Koji su to siloviti i zašto ih Isus hvali? Biti silovit u prisvajanju Kraljevstva nebeskoga znači ne zaustaviti se pred poteškoćama, ne klonuti duhom, nego hrabro ustrajati, svim silama se boriti, pa ako treba i život svoj žrtvovati da se postigne Kraljevstvo Božje. To su siloviti koje Isus hvali.

To su ljudi koji svladavaju sami sebe, jer je u nama najveća zapreka na putu prema osvajanju Kraljevstva nebeskoga. Onaj tko pobijedi svoje neukroćene strasti, svoje nečiste nakane, svoje požude koje ga navode na grijeh, taj je hrabar čovjek. Svi mi u sebi nosimo puno agresivnosti ili silovitosti. Međutim, svi jednako ne profitiramo od nje. Kod jednih agresivnost postaje destruktivna i onda razara druge i samu osobu koja ne zna zrelo integrirati svoju srdžbu i koristiti njezinu snagu.

Kod drugih agresivnost postaje konstruktivna jer je okrenuta protiv neurednih sklonosti i požuda koje nas žele odvesti od Boga. Već je sv. Toma Akvinski govorio da je nada prva među jakim pokretima duše u kojima ima srdžbe („Spes prima est inter passiones irrascibiles“). Tko tu svoju srdžbu obuzda, može je koristiti za ostvarenje velikih i plemenitih ciljeva. Tko joj se podloži, postaje njezin rob.

Emocionalno inteligentna je ona osoba koja zna i može prepoznati i kontrolirati svoje emocije. Afektivno zrela osoba ne potiskuje svoje emocije i ne reagira impulzivno, nego snagu svojih emocija koristi za ostvarenje velikih ciljeva i ideala. U tom smislu Isus kaže da „siloviti osvajaju kraljevstvo nebesko“. Ova nas istina treba izazvati da prihvatimo svoju silovitost ili agresivnost i da je usmjerimo protiv ropstva u kojem se nalazimo.

Upitajmo se ozbiljno koliko smo mi gospodari u svojoj kući. Jesam li ja zaista slobodan? Slobodan je onaj koji hoće i može činiti dobro. Sloboda nije u tome da činim što mi se prohtije, to je ropstvo i diktat jačih sila koje ne mogu kontrolirati u sebi. Siloviti prisvajaju kraljevstvo nebesko.

Jedna od takvih silovitih žena bila je i sv. Franciska Chantal. Nakon smrti svoga muža s kojim je imala šestero djece, svim žarom je krenula putem savršenstva. Osnovala je Red sestara od od Pohođenja. Bila je veliki psiholog i dobro je poznavala ljudsku dušu. Jednom je rekla da u duši počinje pravo mučeništvo onoga časa kad osoba dadne Bogu posvemašnji pristanak. Zašto? Zato što tada božanska ljubav umije zarinuti mač svoj u najveću skrovitost i dubinu srca naše duše da nas odijeli od nas samih.

To se pak ne događa svima nego samo onima velikodušnima koji ništa sebi ne pridrže, nego su vjerni jedino svojoj ljubavi, kaže sv. Franciska. "Duše slabašne i oskudne ljubavlju i postojanošću naš Gospodin ne izlaže mučeništvu, već pušta da idu putem osrednjosti, samo da ga ne ostave. On, naime nikada ne nanosi nasilje slobodnoj volji".

Neka nam Gospodin po zagovoru ove velikodušne osobe, svete Franciske de Chantal udijeli postojanu volju da njega iznad svega ljubimo i budemo spremni za svoju vjeri trpjeti i umrijeti. Amen.

Pater Mijo Nikić