Duhovne vježbe 6823

Božja je volja da i naše tijelo bude sveto

Božja je volja da i naše tijelo bude sveto
Čovjek nije samo duh, nego duh i tijelo koji djeluju kao skladna cjelina / REUTERS

"Hram je Božji svet, a to ste vi" (1 Kor 3,17)
Dostojanstvo ljudske osobe dolazi od istine, odnosno činjenice da smo mi stvoreni na sliku Božju. Bog je udahnuo u nas svoj besmrtni duh koji oživljuje tijelo i usmjeruje čitavu osobu prema Bogu. Međutim, čovjek nije samo duh, nego duh i tijelo koji djeluju kao skladna cjelina.

Čovjek nije anđeo i zato ne smije zanemariti legitimne potrebe svoga tijela. On ih treba razborito zadovoljiti prema volji i planu Božjem. A Božja je volja da i naše tijelo bude sveto kako bismo moglo primiti u sebe Duha Božjega. Sveti Pavao kaže "Hram je Božji svet, a to ste vi". Naše tijelo je hram Duha Svetoga. Nadalje, Pavao govori teške riječi nad kojima se moramo ozbiljno zamisliti. On kaže "Tko upropašćuje svoje tijelo, tj. Hram Božji, upropastit će i njega Bog". Bogu je itekako stalo da živimo sveto i čisto, da se naše tijelo podloži Duhu Božjemu kako bismo mogli ostvariti plan koji Bog ima s nama.

Šesta Božja zapovijed koja glasi "Ne sagriješi bludno" želi zaštiti naše tijelo i sačuvati ga sposobnim da bude hram Božji. Kad zabranjuje bludni grijeh, Bog ne želi time uskratiti čovjeku užitak, nego ga želi sačuvati za vječni, dakle trajni užitak. Prema tome, Bog poručuje čovjeku: Ne sagriješi bludno kako bi mogao uživati kroz čitavu vječnost. To je jedini razlog zašto Bog zabranjuje grijeh. Svaki grijeh, napose grijeh bludnosti ubija u čovjeku sposobnost uživanja.

Zorni i uvjerljivi primjer za to je trganje cvata s voćke u proljeće. Zamislimo jednu trešnju u cvatu. Tko ubere cvat u proljeće od toga cvata neće moći imati zreli plod u jesen. Tako je i s užitkom. Tko u svojoj mladosti ili bilo kada u životu ide za tim da ima grešni, nedopušteni užitak na ovome svijetu, taj osakaćuje sebe za vječni život. Lijepo je rekao veliki talijanski pjesnik Alessandro Manzoni da "Dragi Bog nikada ne oduzima radost svojoj djeci, osim ako im još veću ne sprema". Prema tome, kad nam Bog ne dopušta neki užitak na ovome svijetu on to čini za to da mognemo imati vječni užitak koji se ne može usporediti ni s jednim ovozemaljskim užitkom. Naravno, za ovakvo razmišljanje treba imati vjere. Čovjek ovoga svijeta to ne razumije.

Duh Božji prebiva u nama

"Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?" Kako je ovo lijepa i veličanstvena istina. Duh Božji, Duh Sveti, najveća sila na nebu i na zemlji, sila svemoćne ljubavi prebiva u nama. Kad bismo samo više vjerovali u ovu istinu ništa nam ne bi bilo teško. Ničeg se ne bismo trebali bojati. "Sve mogu u onome koji me jača", rekao je isti Pavao na drugom mjestu.

Ovdje se ne radi o naivnom vjerovanju New Agea u svemoć ljudskih misli, nego o čudesnom i stvarnom djelovanju Duha Božjega u nama kad u to istinski povjerujemo. Ovo je čudesno lijepa i u isto vrijeme strašna istina. Duh Božji prebiva u meni. Ali, koliko sam ja svjestan te istine, koliko u nju vjerujem. Kako je žalosno čuti da kršćani, katolici traže pomoć od raznih alternativaca koji ih zaluđuju nekom svemirskom energijom s kojom ih usklađuju i tako navodno liječe, kao što se to obećaje metodom reikija, a ne koriste se svemoćnim Duhom Božjim koji nije neka svemirska energija, nego Božanska osoba, čudesna i svemoćna sila Božja, Duh Božji koji nas do kraja proniče i prožima.

Neka nam Bog udijeli svoju milost da još više povjerujemo u snagu Duha Božjega koji prebiva u nama i da prema tome, ne trošimo uzalud novac i vrijeme na one alternativne metode liječenja koje mogu samo ugroziti našu vjeru, a ne mogu nam vratiti zdravlje. Okrenimo se radije čudesnoj sili Božjoj koja prebiva u nama.

"Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?" Duh Božji liječi moju dušu i tijelo, ali prije svega on me želi učiniti svetim. To je primarna uloga i želja Duha Božjega u nama. Dopustimo Duhu Svetome da nas učini svetima. To je zapravo naš jedini zadatak na ovome svijetu. A bit svet, znači biti što sličniji Bogu.

Kad se jednom budemo pojavili pred Bogom neće nas pitati koje smo titule postigli i koliko smo bogatstva i slave zgrnuli. Boga će zanimati jedino to koliko smo postali sveti. Zašto je Bogu stalo da ja budem svet? Pa zato što će u njegovu kraljevstvu moći uživati samo sveti ljudi. Prema teologiji svetog Pavla, dokle god je u meni Duh Božji, ja sam svet. Hram je Božji svet, a to ste vi, jer Duh Božji prebiva u vama.