Duhovne vježbe 3746

Učiti znači mijenjati se!

Učiti znači mijenjati se!
ILUSTRACIJA

Jednom je Sidharta Gautama, poznatiji kao Buda, okupio svoje učenike s kojima je donio zajedničku odluku da će živjeti asketski na jedan rigorozni način. Odlučili su da neće ništa jesti pa čak ni piti vode niti ikakvog drugog pića. Jedino su sebi priuštili da će, kad bude padala kiša, dignuti glavu prema nebu, dobro otvoriti usta i što im kiše padne na jezik i u usta to će moći popiti a da ne prekrše svoj zavjet strogog asketskog života i pokore.

Međutim, dogodilo se da dugo vremena nije bilo kiše i već su svi bili veoma iscrpljeni, praktički, na rubu života i smrti. Tada je Buda otišao na jedan izvor i napio se vode i utažio svoju žeđ. Odmah su na njega skočili njegovi učenici i rekli mu: „Ti si prekršio zavjet, ti ne možeš više biti naš učitelj!“ Tada im je Buda mudro rekao: „Učiti znači mijenjati se!“

Buda je jedini nešto naučio kroz ovu strogu pokoru koju su činili. Shvatio je da je Bog stvorio izvore vode da ljudi normalno iz njih piju, a kiša primarno nije dana ljudima za piće nego za druge svrhe. Buda je, dakle, nešto shvatio i to odmah primijenio u životu, počeo se mijenjati na temelju nove spoznaje. Uistinu je imao pravo kad je svojim učenicima rekao da učiti znači mijenjati se.

U školu i na fakultete idemo da nešto naučimo. Naučeno gradivo treba usvojiti, zadržati u pamćenju i, što je najvažnije, dopustiti da nas to znanje mijenja. Učiti znači mijenjati se! Obrazovne institucije ne bi smjele samo pružati informacije i tražiti od učenika da što više stvari zapamte i znaju, nego bi trebale u isto vrijeme biti i formativne ustanove koje će učiti djecu i mlade kako naučeno znanje primijeniti u praktičnom životu, kako izgraditi svoj karakter, ostvariti svoju ličnost, biti bolji čovjek.

Poznata je ona rečenica koja izražava veliku mudrost, a koja kaže da, ako nekome želiš istinsko dobro, nemoj mu dati ribu, nego ga nauči kako se lovi riba. To će mu koristiti i onda kad bude sam. Djeca i mladi su otvoreni za učenje. Oni su znatiželjni i žele što prije dostići starije, učene i izgrađene osobnosti. Mladi čovjek je kao „svežanj mogućnosti“ koje se ipak neće spontano ostvariti, nego kroz pametni i kreativni proces učenja i rada na sebi.

Kažu da je vrhunski rezultat postignut na bilo kojem području života, 90% rezultat rada i 10% talenta. Možda je najvažnija zadaća škole naučiti djecu i mlade kako dobro učiti i kako stečeno znanje primijeniti u svakodnevnom životu, te oduševiti ih za velike ideale. Da bi se postigao taj cilj, škola bi trebala uz pruženu informaciju, davati mladim osobama i dobru formaciju. Naučiti ih kako usvojiti nova znanja i, što je daleko teže, ali i potrebnije, kako promijeniti sebe, kako izvući ono najbolje iz sebe, kako postati bolji čovjek, kako postići maksimalno ostvarenje vlastite osobnosti. Odgajati tako mlade osobe nije lako.

Da bi čovjek ostvario nešto veliko u svome životu i da bi aktivirao silne mogućnosti (darove i talente) koje se u njemu nalaze, potrebna mu je, uz vlastiti napor, još i snaga odozgor. To je milost Božja koja nas liječi i izgrađuje. Bog je naš dobri i milosrdni Otac koji će dati svojoj djeci sve što ga zamole, ako je to za njihovo dobro. Sam Isus reče: „Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, molite i dobit ćete.“ Čovjek se najviše i najbolje ostvaruje onda kad ostvaruje u sebi plan Božji. A plan je Božji u tome da čovjek bude slobodan, dobar, sretan, da dostigne puninu života. Isus reče da je došao zato da imamo život i to da ga imamo u izobilju. Za takav život u izobilju potreban je novi, obraćeni čovjek.

Biti otvoren za promjenu, znak je intelektualne i emocionalne zrelosti osobe. Manjak inteligencije i emocionalna nezrelost blokiraju rast osobe i često puta doprinose njezinoj tvrdoglavosti. Što je osoba labilnija i nesigurnija u sebe, težit će biti i ostati tvrdoglava jer joj takav stav daje kakvu takvu sigurnost koju u sebi ne nalazi. Prema tome, spremnost na promjenu, znak je zrelosti osobe. Učiti znači mijenjati se. Rečeno religioznim jezikom, to znači obratiti se.

Tko otvorena uma i srca čita Sveto pismo, naučit će da se treba obratiti, da treba mijenjati grešni način života i usvajati Isusov standard ponašanja i djelovanja. Na koncu evo i jednog psihološko-duhovnog savjeta: „Tko sebe voli, taj sebe disciplinira, mijenja i obraća“. Na taj način osoba postaje psihološko ostvarenija i duhovno zrelija, a to znači sretnija i zadovoljnija osoba.

Pater Mijo Nikić, isusovac