Čakavska Biblija 379

Jerbo, pusti su berekini izašli u svit ča ne priznajedu Isukrsta da je doša u tilu

Jerbo, pusti su berekini izašli u svit ča ne priznajedu Isukrsta da je doša u tilu
ILUSTRACIJA

Druga pištula od Ivota

Pozdrav
1 Starešina izaberenon Gospoji i njezinon dici ku ja jubin po Pravu – i ne samo ja, vengo i svi ki su upoznali Pravo – 2zarad Pravega ko ostaje u namin i bit će su namin zanavik.
3Neka bude su namin gracija, samaritanšćina i mir ȍl Boga Ćaće i ol Sina Ćaćinega Isukrsta po pravu i po jubavi!

Befel ol jubavi
4Vele me je razveselilo ča san meju tvojon dicon naša take ki gredu po pravu, ka ča smo primili befel ol Ćaće.
5I sadar te molin, Gospojo, ne koda ti novi befel zdatajen, vengo ni ča smo ga jemali na prvu: da jubimo jelni druge.
6A vo je ta jubav: da živemo po befeliman njegoviman. To je befel, ka ča ste ga čuli na prvu, da u njemu živete.

Antikrišti
7Jerbo, pusti su berekini izašli u svit ča ne priznajedu Isukrsta da je doša u tilu. To je berekin i Antikrišt. 8Čuvajte se da ne izgubite ča ste stekli, vengo da primite cilu dobiću. 9Kogod pritira i ne ostane u adukacijunu Isukrstoven, nima Boga. Ko ostaje u adukacijunu, jema i Ćaću i Sina. 10Je ko dohodi ki vamin i ne donosi tega adukacijuna, ne primajte ga u kuću i ne pozdravjajte ga. 11Jerbo ko ga pozdravja, partičipa š njin u njegoviman pokvareniman diliman.

Na svrhu
12Veleti tega bi van jema zdatat, ma nisan ti na karti i su tangon, vengo se ufan da ću doć ki vamin i iž just u justa pravjat kako bi vaša alegrija bila cilovita.
13Pozdravjadu te dica tvoje izaberene sestre.

Treća pištula od Ivota

Pozdrav
1 Starešina jubjenen Gaju kega ja jubin po Pravu.

Faljenje Gaja
2Jubjeni!
Želin ti u sven dobrega i da budeš zdrav, ka ča je dobro tvojen animu. 3Veleti san se razveseli kal su mu došla braća i posvidočila za tvoje pravo: kako ti živeš po Pravu. 4Čut da moja dica po Praven živedu! – nima mi veće alegrije ol tega. 5Jubjeni, pravi si virnik u sven ča činiš za braću, i to za dogonce. 6Ni su posvidočili tvoju jubav pril Crikvon i dobro ćeš učinit je jih ispratiš kako se priliči Boga ispratit. 7Jerbo, zarad Imena njegovega izašli su i ne primadu ničesa ol farmasunih. 8Namin se dunkve take pristoji primat kako bismo bili ađutanti ol Prava.

Kritika Dijotrefu
9Zdata san ništo Crikvi: ma Dijotref, ki bi ti da bude prvi meju namin, ne prima nas. 10Zarad tega, je dojden, prigovorit ću mu dila ča jih je učini izgovoreć greze beside obo namin. Ni mu ni to dosta, vengo ne prima nijanci braće, a niman ki bidu to tili, brani nin i laska jih iž Crikve.

Teštimonijanca obo Dimitriju
11Jubjeni! Nemoj bašćinit zlega, vengo dobrega. Ko čini dobrega, ȍl Boga je; ko čini zlega, ni vidi Boga. 12Za Dimitrijeta svidočidu svi, i samo Pravo, a i mi svidočimo. A znaš da je naša teštimonijanca ol prava.

Najposlin

13Veleti tega bi ti jema zdatat, ma ne želin ti pisat tinton i peron. 14Ufan se da ću te dominuta vidit pa ćemo iž justijuh u justa govorit.
15Mir s tebon!
Pozdravjadu te prijateji.
Pozdrav prijateje svakega sebice.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)