Čakavska Biblija 552

Svit prohodi ka i pohoćenje njegovo, a ko čini hotinje ȍl Boga, ostaje zanavik

Svit prohodi ka i pohoćenje njegovo, a ko čini hotinje ȍl Boga, ostaje zanavik
ILUSTRACIJA

Prva pištula od Ivota

Proslovje

Partičipanšćina su Ćaćon i Sinon po Inkorporavanju
1 Ča je bilo na prvu,
ča smo čuli,
ča smo vidili jočiman svojiman,
ča smo rastresli i ruke ča su nan popipale
obo Besidi, Životu –
2ši, Život se je ukaza,
i vidili smo i svidočimo,
i navišćamo van Život višnji,
ki je bi u Ćaće i ukaza nan se je –
3ča smo vidili i čuli,
navišćamo i vamin
kako biste i vi jemali partičipanšćinu su namin.
A naša je partičipanšćina su Ćaćon
i sa Sinon njegovin Isukrston.
4I to van zdatajemo
kako bi alegrija naša bila cilovita.

I. Hodit u luminažitadi

1. uvit: ne grišit
5A vo je obznanjenje ča smo ga čuli ol njega
i navišćamo ga vamin:
Bog je luminažitad
i škurece u njemu nima nikakove!
6Je rečemo da jemamo partičipanšćinu š njin,
a gremo u tmici,
lažemo i ne činimo ča je pravo.
7Je u luminažitadi gremo,
ka ča je on u luminažitadi,
jemamo partičipanšćinu jelni su drugiman
i krv Isukrsta, Sina njegovega,
deliberaje nas ol svakega griha.
8Je rečemo da griha nimamo,
sami sebe inganajemo
i nima u namin pravega.
9Je priznamo grihe svoje,
fidel je on i pošćen:
olmolat će nan grihe
i ispuliškat nas ol svakega nepošćenja.
10Je rečemo da nismo sagrišili,
činimo ol njega floćuna
i beside njegove nima u namin.

2 Dico moja,
vo van zdatajen da ne grišite.
Je ko i sagriši,
zagovornika jemamo u Ćaće –
Isukrsta, Pošćenjačine.
2On je posvetilišće ol pomirenja za grihe naše,
i ne samo naše, vengo i svega svita.

2. uvit: hranit befele, navlaš jubav
3I po ven znamo da ga poznajemo:
je befele njegove čuvamo.
4Ko govori: "Poznajen ga",
a befelih se njegovih ne drži,
floćun je, u njemu nima prava.
5A ko se drži beside njegove,
u njemu je za reć pravo famožasta jubav Božja.
Po ten znamo da smo u njemu.
6Ko govori da u njemu ostaje,
vaja mu hodit puten kojin je on iša.
7Jubjeni,
notajen van ne novi befel,
vengo stari befel,
ki ste jemali ol počela.
Ti stari befel besida je ča ste je čuli.
8Pa jopeta, novi befel van zdatajen
– ki se obistinjije i u njemu i u vamin –
jerbo tmica prohodi,
a luminažitad ol prȁva jurve svitli.
9Ko govori da je u luminažitadi,
a nenavidi brata svojega,
u tmici je sve do sadar.
10Ko jubi brata svojega,
u luminažitadi ostaje
i izneblušenja u njemu nima.
11A ko nenavidi brata svojega,
u škureci je, u škureci gre
i ne zna di gre
jerbo mu je tmica zablišćila joči.

3. uvit: ne zanašat se za sviton
12Zdatajen vamin, dico,
jerbo su van grisi olmolani
po njegoven imenu.
13Zdatajen vamin, ćaće,
jerbo ste upoznali nega ki je ol počela.
Zdatajen vamin, momčujci,
jerbo ste dobili Zlega.
14Zdata san van, dico,
jerbo ste upoznali Ćaću.
Zdata san vamin, ćaće,
jerbo ste upoznali nega ki je ol počela.
Zdata san vamin, momčujci,
jerbo ste sforcani
i besida ȍl Boga u vamin ostaje
i dobili ste Zlega.
15Nemojte jubit svit
ni no ča je u svitu.
Je ko jubi svit,
nima u njemu jubavi Ćaćine.
16Jerbo ča je god u svitu
– pohoćenje ol tila i gulozarija ol jočijuh,
i oholija ol života –
ni ol Ćaće, vengo ol svita.
17Svit prohodi ka i pohoćenje njegovo,
a ko čini hotinje ȍl Boga, ostaje zanavik.

4. uvit: lontunat se od antikrištih
18Dico,
zajni je momenat!
I, kako ste čuli, dohodi Antikrišt.
I sadar su se jurve pusti antikrišti javili.
Odatle znamo da je poslidnji momenat.
19Ol nas su izlizli, ma nisu bili ol nas.
Jerbo da su bili ol nas, ostali bidu su namin;
ma neka se pokaže da nisu ol nas.
20A vi jemate Pomazanje ol Svetega,
i pameti svi jemate.

21Nisan van pisa zarad tega ča ne biste znali ča je pravo,
vengo jerbo to znate
i jerbo znate kako nikakovo floćavanje ni ol prȁvēga.
22Ko je floćun, vengo ni ča upire
kako Isukrst ni Mešija?
Antikrišt je 23ni ki je zanika Ćaću i Sina.
Svaki ki zaniče Sina, nima ni Ćaću,
a ko priznaje Sina, jema i Ćaću.

24A vi –
ča ste čuli ol počela, u vamin neka ostane.
Je u vamin ostane ča ste čuli ol počela,
i vi ćete ostat u Sinu i Ćaći.
25A vo je zavit ča nan ga je on bi prometa:
život vikovišnji.
26Vo san van zdata obo niman ki vas tantadu.
27A vi –
Pomazanje ča ste ga dobili ol njega
u vamin ostaje
i ni potriba da vas nikor adukaje.
Jerbo njegovo vas Pomazanje adukaje obo sven,
a no je pravo i ni floćavanje,
pa ka ča vas je no adukalo,
ostante u Njemu.

28I sadar, dičice,
ostante u njemu
kako bismo bili puni fidelacijuna kal se javi
i kako se ne bismo izružili pril njin
poklen on dojde.
29Je znate da je on Pošćenjačina,
znate i da je svaki ki čini ča je pravo
ol njega porojen.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)