Čakavska Biblija 835

Primit ćete kripost Svetega Duha ki će se skalat na vas

Primit ćete kripost Svetega Duha ki će se skalat na vas
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Proslovje

1 Prvi san libar, Teofile, zdata obo sven ča je Isukrst čini i uči do dneva kal je uznesen poklen je bi dâ dirite apoštoliman ke je probra po Sveten Duhu.
Njiman je poslin svoje muke pustiman argumentiman demonštrira kako je živ, četrdeset nin se je dnevih ukaziva i pravja nin je obo krajestvu ȍl Boga.
I doklen je jedan put š njiman blagova, zapovidi nin je da ne napušćadu Jeruzolima, vengo da neka čekadu Promes ol Ćaće "ča ste ga čuli ol mene: Ivo je krsti vodon, a vi ćete do malo vrimena poslin vih dnevih bit kršćeni Svetin Duhon."

Uzašašće
Na to su ga ni skupjeni bili zapitali: "Gospodȉne, je oćeš u vo vrime Israjilu jopeta uspostavit krajestvo. On nin olgovori: "Ni vaše znat ni vrimena ni prilike ča jih je Ćaća namisli svojon vlasti. Vengo, primit ćete kripost Svetega Duha ki će se skalat na vas i doć ćete mi za svidoka u Jeruzolimu, po cilon Judeji i Šamariji i sve do kraja ol zemje."

Poklen je to reka, bi je uspijentan njiman na joči i oblak ga je retera ol njihovega gledanja. I doklen su fišo gledali kako on gre ća na nebesa, kal gledaj, dva čejadina stali su kraj njih u bilon robi i rekli su nin: "Galilejci, ča stojite i gledate u nebesa? Vi Isukrst ki je ol vas uznesen na nebesa isto će tako doć ka ča ste vidili da gre ća na nebesa."

I. Crikva u Jeruzolimu

Kor od apoštolih
Ondac su se tornali u Jeruzolim sa briga ča se je zva Maslinski, ki je blizu Jeruzolimu, daleko jedan hod ol subote. I poklen su ulizli u grad, uspeli su se u gornju kamaru di su stali: Pere i Ivo i Jako i Andrija, Filip i Toma, Bartul i Mate, Jako ol Alfeja i Šime Revnitej i Juda ol Jake – svi su ni bili ko jedan u pacijenci u moljenju sa ženan, i Maron, materon od Isukrsta, i braćon njegovon.

Biranje ol Mate
U ne dneve digne se Pere meju braćon – a bilo je skupjenega puka kolo sto i dvadeset duš – i reče: "Braćo! Valo je da se ispuni Pismo ča ga je na justa ol Davida pronoštika Duh Sveti obo Judi ki je bi kapo nih ča su ćapali Isukrsta. A Juda se je računa meju nas i jema je dila u ven šerviciju. On je, eto, steka njivicu ol dobiće brez pošćenja pa je zabrusi, rasplati se popoli i prosu mu se je vas drob. I sviman je Jeruzolimciman kjaro da se to misto na njihoven jaziku zove Haceldama, ča oće reć Njivica ol krvi. Za reć svu istinu, zdatano je u Libru ol salmih:

Neka se kuća njegova isprazni,
neka ne bude nikoga u njon!
Njegov poces neka pripade drugen!

Dunkve, jedan ol vih čejadinih ča su bili su namin cilo vrime doklegod je meju namin živi Gospodîn Isukrst – počam ol krstic Ivotovih pa lipo do dneva kal je bi vazet ol nas – vada bude svidokon njegovega uskrsnuća.
I metnuli su dvojicu: Bepota ki se je zva Barsaba, a bi se je prozva Just, i Matu. Ondac su se pomolili:
"Ti, Gospodȉne, ča poznaješ sva srca, pokaž koga si ol va dva probra da primi misto vega apoštolskega služenja ko je tradi Juda da pojde na svoje misto."
Ondac su butali koske i koska pade na Matu; tako je bi dožuntan njih jedanajestorici apoštolih.

Pedesetnica – prvi Animi
2 Kal je najposli doša dnev ol Pedesetnice, svi su bili skupa na isten mistu. I eto ti iznebuha je zašuškalo s nebes, ko kal zapuše fortunal. Napuni je svu kuću u kon su bili. I ukažedu nin se ko niki jazici od ognja, rasičeni, pa se skaladu jedan po jedan na svakega ol njih. Svi su se napunili Duha Svetega i stali su govorit tujiman jaziciman, kako nin je jurve Anim dâ govorit.

A u Jeruzolimu su bili Žudiji, judi bogojubni iž svakega puka pod nebesiman. Pa kal je nastala na vika, ustrča se je vas svit i sme, jerbo jih je svak ču govorit drugin jazikon. Svi su bili izvan sebe i divili su se govoreć: "Gledaj! A nisu vi svi ča govoridu Galilejci? Pa kako to da jih svak ol nas čuje na svojen domaćen jaziku? Parti, Međani, Elamljani, čejad iž Mežopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Ažije, Frigije i Pamfilije, Egipta i konfinih libijskih kolo Cirene, dogonci Rimjani, Žudiji i kumpanija, Krećani i Arapi – svi jih mi čujemo di našiman jaziciman raznosidu na glorijana dila ȍl Boga."

Svi su izvan sebe inkantano jedan drugega zapitivali: "Ča bi to moglo bit?" Drugi su perfin, ko podruguji, govorili: "Oblokali su se ol slalkega vina!"

Govor ol Pere
A Pere skupa š njih jedanajest digne se i pinku zavikajuć reče: "Žudiji i svi vi ča ste u Jeruzolimu, vo jemajte na pameti i beside mi čujte: Nisu se vi oblokali, kako vi pensate – jerbo, jurve je treća ura ol dneva – vengo je to no ča je bilo pronoštikano po profeti Jojelu:

'U poslidnje dneve, pravja Bog:
Izlit ću Anima svojega na svako tilo
i pronoštikavat ćedu vaši sini i ćeri,
vaši ćedu momčujci gledat viđenja,
a stari vaši sne ćedu sanjat.
Perfin ću i na šerve i divojke svoje
izlit Anima svojega u ne dneve i pronoštikat ćedu.
Pokazat ću mirakule na nebesiman gori
i mirakule na zemji doli,
krv i oganj i kolone ol dima.
Sunce će se deventat u tmicu, a luna u krv prin vengo ča se rasvane Dnev ol Gospodȉna veli i čašćen. I kogod zazove ime Gospodȉna bit će šalvan.'"

"Israjilci, čujte ve beside: Isukrsta Nazranina, čovika kega je Bog pril vamin potvrdi silniman diliman, mirakuliman i sinjaliman koja, ka ča znate, po njemu učini je meju vamin – njega, pridanega kako je odluči, naumi i propensa Bog, po rukan šknjažinih propeli ste i ubili. Ma, Bog ga je uskrisi škapulajuć ga ol muke smrti jerbo ni bilo moguće da na nada njega nadvlada. Za reć svu istinu, David je za nje bi reka:

Gospodin mi je vavik prid jočiman
jerbo mi drži desnu bandu da ne paden.
Zarad tega mi je alegrija u srcu i pivota jazik,
a i tilo mi pačifiko počije.
Jerbo mi nećeš molat anim u Podzemju
ni dat da pošćenjačina tvoja gleda krepalinu.
Kazat ćeš mi oputicu ol života,
ispunit ćeš me alegrijon s obraza svojega.

Braćo, puste me da van dreto-šćeto rečen: praotac je David umri, pokopan je i eno mu meju namin greb sve do dneva današnjega. Ma, kako je bi profeta i zna je da mu se je besidon zakle Bog frut ol droba njegova metnut na postamenat njegov, unaprid je vidi i navisti uskrsnuće Isukrstovo: 

Ni ostavjen u Podzemju
niti mu je tilo krepaline vidilo.
Tega je Isukrsta uskrisi Bog! Svi smo mi ten svidoci. Dunkve, uzvišen desnon rukon ȍl Boga primi je ol Ćaće Promes, Svetega Duha, i izli ga je kako i sami gledate i slušate. Jerbo, David ni bi uznesen na nebesa, a piva je:
Reče Gospodîn Gospodȉnu mojemu:
'Sed mi na desnu bandu'
doklen ne obalin dušmanine tvoje
za fundamenat nogan tvojiman!
Neka dunkve pravo zna vas dom od Israjila da je tega Isukrsta, kega ste vi propeli, Bog učini i Gospodȉnon i Isukrston."

Prva prosvićenja
Kal su to čuli, dobro ustripani rekli su Peri i drugiman apoštoliman: "Ča nan je činit, braćo?" Pere će nin: "Prosvilte se i svaki ol vas neka se krstije u ime Isukrstovo da van se olmoladu grisi i primit ćete dar, Svetega Duha. Jerbo, za vas je vo promes i za dicu vašu i za sve ne izdalekega, ke je pozva Gospodîn, Bog naš."
I pustiman je drugiman besidan jošćec svidoči i dava nin je kuraja: "Šalvajte se ol vega grubega đeneracijuna!" I ni su ćapali njegovu besidu i krstili su se pa nin se je u ni dnev pridružilo kolo tri ijade duš.

Prva kršćanska šocija
Bili su teštardasti u učenju apoštolsken, u šociji, lomjenju kruha i moljenjiman. Strahopoštovanje je obuzelo svaki anim: apoštoli su činili puste mirakule i sinjale. Svi ča su ćapali viru bili su u šociji i sve nin je bilo zajedniško. Sve bidu pocese i dobra ižitali, pa razdilili sviman kako bi ko jema potribu. Svaki bi dnev jelnako ko jedan navalili u Tempal, po kućan bidu lomili kruh i u alegriji i čistega srca skupa bidu vazimali spizu faleć Boga i guštajuć u graciji cilega puka. Gospodîn je, perfin, dan i noć družbi sla ne ča su se šalvali.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)