Čakavska Biblija 1674

Teštimonijanca je moja prava jerbo znan iskle san doša i di gren

Teštimonijanca je moja prava jerbo znan iskle san doša i di gren
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

V. Blajdan ol parapeta

Isukrst gre u Jeruzolim
7 Poslin tega Isukrst je obahodi Galileju; ni ti u Judeju jerbo su ga Žudiji tili ubit. Bi je blizu žudijski blajdan ol parapeta. Rekla su mu ondac njegova braća: "Hod ća odavde i poj u Judeju da i tvoji skulari vididu dila ča jih činiš. Jerbo, ko oće bit meju sviton pripoznat, ništa ne čini usakret. Je jurve činiš to sve, obznani se svitu." Jerbo ni braća njegova nisu virovala u nje. Reka nin je na to Isukrst: "Moje vrime ni jošćec došlo, a za vas je vrime vavik ol ruke. Vas svit ne moge nenavidit, ma mene nenavidi jerbo ja svidočin kontra njega: da su mu dila pokvarena. Uspnite se na blajdan. Ja se jošćec ne uspinjen na vi blajdan jerbo se moje vrime jošćec ni ispunilo." To nin je reka i osta je u Galileji.

Ma, pokle su se njegova braća uspela na blajdan, uspe se je i on, ma ne da se vidi, vengo usakret. A Žudiji su ga išćali obo blajdanu pitajuć: "Di je ni?" I meju pustin sviton obo njemu se veleti šaporilo. Jelni su govorili: "Dobar je!" Drugi: "Ne, vengo manta puk." Perfin, nikor ni dreto-šćeto govori obo njemu jerbo su prȅdāli pril Žudijiman.

Isukrst obznanjije svoje poslanje ȍl Boga
U sri blajdana uspne se Isukrst u Tempal i stane adukavat. Žudiji su se u čudu pitali: "Kako vi zna Letere kal bi na adukacijunu?" Na to nin Isukrst olvrati:
"Moj adukacijun ni moj,
vengo nega ki me je posla.
Je ko oće ispunit njegovo hotinje,
pripoznat će je to adukacijun ȍl Boga
oli ja sam ol sebe parlan.

Ko sam ol sebe parla,
svoju falu išće,
a ko išće falu nega ki ga je posla,
ti je prav
i nima u njemu nepošćenja.
A van ni Mojsija bi da Regulu?
Pa jopeta nikor ol vas ne pošćije Regulu."

"Zarad česa išćete da me ubijete?" Olgovori vas puk: "Đaval je u tebi! Ko išće da te ubije?" Olvrati nin Isukrst: "Jelno san dilo učini i svi ste se zabezeknuli. Mojsija van je da obrizovanje – ne, no i ni ol Mojsije, vengo ol ćaćih – i vi ol subote obrizijete čovika. Je čovik moge primit obrizovanje ol subote, a da se ne povridi regula ol Mojsije, zarad česa se jidite na me ča san cilega čovika olzdravi u subotu? Nemojte arbitrat kako kumpari izvanka, vengo arbitrajte kako spada!"

Deškorš obo Isukrstoven postanju
Rekli su ondac niki Jeruzolimci: "A ni to ni ča ga išćedu da ga ubijedu?" A evo na, polpuno dreto-šćeto govori i ne kažedu mu ništa. Da nisu brž i glavešine za pravo reć nadazdrili da je on Isukrst? Ma, za nje znamo iskle je, a kad Isukrst dojde, nikor neće znat iskle je!"

Na to je Isukrst, ki je adukava u Tempalu, zavika:
"Je! Poznajete me
i iskle san!
A perfin nisan ja ariva sam ol sebe:
jema jedan pravi ki me je posla.
Njega vi ne znate.
Ja ga znan
jerbo san ol njega
i on me je posla."

Isukrst navišća svoju partencu
Žudiji su oltada panali kako da ga ćapadu. Pa jopeta, nikor ni metnu ruke na nje jerbo jošćec ni bi ariva njegov momenat. A veleti njih iz svega svita povirovalo je u nje i pravjali su: "A će Isukrst, kal dojde, činit višje mirakulih vengo ča jih je vi učini?" Farižeji su doćukali da se tako obo njemu meju sviton šapje. Zarad tega su glavešine popovske i farižeji poslali gvardije da ga ćapadu.

Ondac Isukrst reče:
"Jošćec san pinku vrimena su vamin
i gren ća nen ki me je posla.
Išćat ćete me
ma me nećete nać;
di san ja,
vi ne mogete doć."

Na to su Žudiji rekli meju sebon: "Di to vi pensa poć, a da ga mi nećemo nać? Da ne pensa brž poć rasejeniman meju Grciman i adukavat Grke? Ča to hoće reć besida ča je je reka:
'Išćat ćete me
ma me nećete nać;
di san ja,
vi ne mogete doć'?"

Promes ol Svetega Duha
U najzajni, veli dnev ol blajdana Isukrst stane i zaviče:
"Je ko žedan, neka dojde ki meni!
Neka pije ki viruje u me!
Ka ča je rekla Letera: 'Rike će žive vode proteć iž njegovega droba!'" To je reka obo Animu kega su jemali primit ni ča virujedu u nje. Ondac za reć pravo ni bi jošćec ariva Anim jerbo Isukrst ni bi proslavjen.

Novi deškorši obo Isukrstoven postanju
Kal su niki iž puka čuli te beside, govorili su: "Vo je za reć svu istinu profeta." Drugi su govorili: "Vo je Isukrst." A bilo jih je i ki su zapitali: "Inšoma, a Isukrst dohodi iž Galileje? A ne govori Letera da Isukrst dohodi iz poroda ol Davida, i to iž Betlema, mista di je bi David?" Tako se je u puku stvorilo razdiljenje zarad njega. Niki su ga tili i ćapat, ma nikor ni metnu ruke na nje.

Dojdedu dunkve gvardije glavešinan popovskiman i farižejiman, a vi su nin rekli: "Zarad česa ga niste doveli?" Gvardije olgovoridu: "Nikadare nikor ni vako govori." Na to ćedu nin farižeji: "A ste se i vi dali zavest? Je iko ol glavešin oli farižejih povirova u nje? Ma, vas ti svit ča ne poznaje Regulu – to je proklešćina!" Kaže nin Nikodem – ni ki je no prin bi doša ki Isukrstu, a bi je jedan ol njih: "A naša Regula arbitraje čejadina a da ga prin ne posluša i ne doznaje ča čini?" Olgovoridu mu: "Da nis brž i ti iž Galileje? Ošervaj se pa ćeš košiderat kako nikadare iž Galileje ni bi izliza profeta." I išli su ća svak svojon kući.

Kurba
8 A Isukrst parti ki Gori ol masline. U rasvanuće eto ti ga jopeta u Tempalu. Vas je puk navali ki njemu. On sede i stane učit. Ondac mu pismoznanci i farižeji dovededu niku ženu ča su je ćapali u kurbašćini. Stavidu je u sridu i kažedu mu: "Meštre! Va se je žena ćapala u kurbašćini. U Reguli nan je Mojsija zapovidi take istuć stinjan. Ča ti govoriš na to?" To su govorili samo kako bidu ga doveli u tantacijun, pa da ga mogedu potvorit.

Isukrst se prigne pa stane prston šarat po klehu. A kako su ni daje upirali, on se uspijenta i reče nin: "Nî meju vamin, ča je brez griha, neka se najprvi na nje baci stinjon." I jopeta se sagnuć, stane daje šarat po zemji. A pokle su ni to čuli, počeli su hodit ća jedan za drugin, počeć ol nih starijih. Osta je Isukrst sam – i žena ča je stala u sridi. Isukrst se uspijenta i reče non: "Ženo, di su ni? A te nikor ni kaštiga?" Na reče: "Nikor, Gospodȉne." Reče non Isukrst: "Ni ja te ne kaštigajen. Hod ća, i olsada nemoj višje sagrišit."

Isukrst – luminažitad ol svita
Isukrst nin ondac jopeta progovori:
"Ja san luminažitad ol svita;
ko gre za menon, neće hodit u tmici,
vengo će jemat luminažitad ol života."
Farižeji su mu na to rekli: "Ti svidočiš sam za se: teštimonijanca tvoja ni prava!"

Olgovori nin Isukrst:
"Je ja i svidočin sam za se,
teštimonijanca je moja prava
jerbo znan iskle san doša i di gren.
A vi ne znate
ni iskle dohodin ni di gren.
Vi arbitrajete po tilu;
ja ne arbitrajen nikoga;
ma, je arbitrajen,
arbitravanje je moje ol prȁva
jerbo nisan sam,
vengo – ja i ni ki me je posla, Ćaća.

Jerbo i u vašon reguli stoji notano
da je teštimonijanca dvojice ol prȁva.
Ja svidočin za se,
a svidoči za me i ni
ki me je posla, Ćaća."
Na to su ga zapitali: "Di je tvoj Ćaća?" Olgovori je Isukrst:
"Niti mene poznajete niti Ćaću mojega.
Kal biste poznavali mene,
i Ćaću biste mojega poznavali."

Te beside reka je Isukrst uza škrabinicu doklen je uči u Tempalu. I nikor ga ni bi ćapa jerbo jošćec ni bi doša njegov momenat.

 (Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)