Čakavska Biblija 1457

Ko obadaje moju besidu i viruje, jema život višnji

Ko obadaje moju besidu i viruje, jema život višnji
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

III. Drugi blajdan u Jeruzolimu

Olzdravjenje skočenutega
5 Poslin tega bi je žudijski blajdan pa se je Isukrst uspe na Jeruzolim. U Jeruzolimu su kraj Ovčijih vrat bile banje ke se na žudijsken zovedu Bethzatha, a jemadu pet salih. U njiman je ležalo veleti bolesnikov – ćoravih, čopavih, skočenutih.

Bi je nonde niki čovik ki je trpi ol svoje malatije tristiosan godišćih. Kal ga je Isukrst upana di leži i kal je dozna kako je jurve pusto vrimena u taken stanju, reka mu je: "Je želiš olzdravit?" Olgovori mu je ni maganjani: "Gospodȉne, niman nikoga ko bi me usupa u banje kal se voda ushmuta. Doklen ja dojden, drugi se jurve prin mene skala." Kaže mu Isukrst: "Ustan se, vazmi svoju posteju i hod!" Čovik omar olzdravi, vazme svoju posteju i prohodi.

Tega je dneva bila subota. Žudiji su ondac govorili nen olzdravjenen: "Subota je! Ne smiš nosit posteju svoju!" On nin je olvrati: "Ni ki me je olzdravi reka mi je: 'Vazmi svoju posteju i hod!'" Zapitali su ga dunkve: "Ko je ti čovik ki ti je reka: 'Vazmi i hod?'"

Ma, ni olzdravjeni ni zna ko je ti jerbo se je Isukrst bi izgubi meju pustin sviton ča je nonde bi. Poslin tega najde ga Isukrst u Tempalu i reče mu: "Eto na, olzdravi si! Nemoj višje grišit da te ča gore ne spopade!" Čovik ide ća i obznani Žudijiman da je Isukrst ni ki ga je olzdravi. Zarad tega su Žudiji stali intunavat u Isukrsta ča to čini ol subote. Isukrst nin je olgovori: "Ćaća moj sve do sadar lavura pa lavuran i ja." Zarad tega su Žudiji jošćec većje gledali kako bidu ga ubili jerbo ne samo da je prikrši subotu, vengo je i Boga proziva ćaćon svojin poravnavajuć sebe su Bogon.

Besida obo diliman ol Sina
Isukrst na to olvrati:
"Za reć pravo, govorin van:
Sin ne moge sam ol sebe činit ništa,
osin ča vidi da čini Ćaća;
ča on čini
to isto i Sin čini.
Jerbo Ćaća Voli Sina
i pokažije mu sve ča sam čini.
Pokazat će mu i većja dila ol vih
pa ćete se zabezeknut.

Za reć svu istinu, ka ča Ćaća uskrisije mrtvace
i olživjije jih
tako i Sin olživjije ke oće.
Ćaća za reć pravo ne arbitraje nikomu:
svo je arbitravanje prida Sinu
da svi falidu Sina
ka ča falidu Ćaću.
Ko ne fali Sina,
ne fali ni Ćaću ki ga je posla."

"Za reć pravo, govorin van:
ko obadaje moju besidu
i viruje nen ki me je posla,
jema život višnji
i ne dohodi na arbitravanje,
vengo je priša iz smrti u život.
Za reć pravo, govorin van:
dohodi ura – sadar je! –
kal ćedu mrtvaci čut glas Sina ȍl Boga
i ki budedu čuli, živit ćedu.

Za reć svu istinu, ka ča Ćaća jema život u sebi
tako je i Sinu dâ da jema život u sebi;
i dâ mu je derit da arbitraje
jerbo je Sin Čovičanski.
Nemojte se čudit ten
jerbo dohodi ura
kal ćedu svi ki su u grebiman,
čut njegov glas.
I izlist ćedu:
ki su dobro činili
– na uskrsnuće života,
a ki su činili ča se neće
– na uskrsnuće kaštiga.

Ja sam ol sebe ne mogen učinit ništa:
kako čujen, omiran,
i arbitravanje je moje pošćeno
jerbo ne išćen svojega hotinja,
vengo hotinja nega ki me je posla."
"Je ja svidočin sam za se,
teštimonijanca moja ni ol prȁva.
Drugi svidoči za me
i znan:
teštimonijanca je ol prȁva
kojon on svidoči za me.

Vi ste poslali ki Ivotu
i on je zasvidoči ča je prȁvo.
Ja ne priman teštimonijancu ol čovika,
jurve govorin to da se vi šalvate.
On je bi svića
ča gori i svitli,
a vi ste tili samo za sekund
gulozat se njegovon luminažitadi.
Ma, ja jeman teštimonijancu
veću od Ivotove:
dila ča mi jih je da ispunit Ćaća,
baš ta dila ča činin,
svidočidu za me
– da me je posla Ćaća.
Pa i Ćaća ki me je posla
sam je svidoči za me.

Niti ste glasa njegovega ikadare čuli
niti ste facu njegovu ikadare vidili,
a ni besida njegova ne žive u vamin
jerbo ne virujete
nen kega je on posla.
Vi istražijete Letere
jerbo pensate po njiman jemat život višnji.
I nê svidočidu za me,
a vi perfin nećete da dojdete ki meni
da jemate život.

Falu ol judih ne išćen,
ma san vas dobro upozna:
jubavi Božje nimate u sebi.
Ja san doša u ime Ćaće svojega
i vi me ne primate.
Je dojde ko drugi u svoje ime,
njega ćete primit.
Jerbo kako biste vi virovali
kad išćete falu jelni ol drugih,
a fale ȍl Boga jedinega ne išćete!

Nemojte pensat da ću vas ja špijat Ćaći.
Vaš je tužitej Mojsija
u kega ste se ufali.
Za reć svu istinu, kal biste virovali Mojsiji,
i meni biste virovali:
jerbo je obo meni on bi zdatava.
Ma, je njegoviman leteran ne virujete,
kako ćete virovat besidan mojiman?"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)