Čakavska Biblija 903

Molajte dičicu neka dohodidu ki meni

Molajte dičicu neka dohodidu ki meni
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Pacijenca u molitvi
18 Ispravja nin je i glendu kako vaja vavik molit i nikadare ne fermavat: "U niken gradu bi je jurat. Boga se ni boja, a za jude ni haja. U ten gradu bila je i nika udovica. Dohodila je ki njemu i molila: 'Obran me ol mojega tužiteja!' Ma on ni ti zadugo. Najposlin je reka u sebi: 'Neka se Boga ne bojin niti za jude hajen, perfin, jerbo me udovica va gnjavi, obranit ću je da me vavik ne dohodi faštidijat.'"
Na to je reka Gospodîn: "Čujte ča govori nepošćeni jurat! A neće ondac Bog obranit svoje ča jih je izabra, ki po dneviman i obnoć vapijedu ki njemu sve je i olgađa pomoć nin? Govorin van, dignut će se žvelto kako bi jih obrani. Ma, kal Sin Čovičanski dojde, je oće nać vire na zemji?"

Farižej i duganjer
Nikiman ča su se ufali u se da su pošćenjačine, a druge su injorali, reka je ondac vu glendu: "Dva su se čovika uspela u Tempal pomolit se: jedan farižej, drugi duganjer. Farižej se je uspijenta i vako se je u sebi moli: 'Bože, fala ti ča nisan ka drugi judi: ča grabidu, ča nisu pošćeni, ča varadu oli – ka vi duganjer.' Postin dva puta na šetemanu, dajen deseti dil ol svega ča san steka.' A duganjer, stojeć izdalekega, ni bi kapac ni joči upravit ki nebesiman, vengo je busa se u prsi govoreć: 'Bože, bud šamaritan meni grišniku!' Govorin van: vi je naša kavadinu i skala se je kući svojon, a ne ni! Svaki ki se uzvisi, bit će ponižen; a ki se ponizi, bit će uzvišen."

Isukrst i dičica
A donosili su mu i bebe ča sisadu da jih pipne. Kal su to vidili, skulari su nin to branili. A Isukrst jih je dozva i reka: "Molajte dičicu neka dohodidu ki meni i nemojte nin pripričit jerbo je ol takih krajestvo ȍl Boga."
"Stvarno van govorin, ko ne primi krajestvo ȍl Boga ko dite, ne, neće u nje ulist."

Perikuložitad ol misira

I zapita ga je niki viđeni čejadin: "Meštre dobri, ča mi je činit za bašćinit život višnji?" Reka mu je Isukrst: "Ča me zoveš dobrin? Niko ni dobar, osin Boga jedinega. Zapovidi poznaješ:
Nemoj činit privaru!
Nemoj ubit!
Nemoj ukrest!
Nemoj falšo svidočit!
Daj reta ćaći svojen i materi!"
A ni će: "Sve san to čuva ol mladosti." Kal je to ču, Isukrst mu je reka: "Jošćec ti jedno fali: sve ča jemaš ižitaj i razdil siromasiman pa ćeš jemat misir na nebesiman. A ondac dojdi i hod su menon." Pokle je on to ču, aveli se je jerbo je bi vele dobrostojeći.

Videć ga, Isukrst je reka: "O kako je teško bogatuniman u krajestvo ȍl Boga! Lašnje je devi kroza uši ol jagle, vengo bogatunu u krajestvo ȍl Boga."
Ki su to čuli, rekli su: "Pa ko se ondac moge šalvat?" A on će nin: "Ča ni moguće judiman, moguće je Bogu."
Na to je reka Pere: "Eno na, mi smo molali no svojega i išli smo za tebon." Isukrst će nin: "Stvarno van govorin, nima ga ki bi obanduna kuću, oli ženu, oli braću, oli roditeje, oli dicu zarad krajestva ȍl Boga, a da ne bi dobi duplo jurve u va doba, i u budućen viku život vikovišnji."

Treće navišćanje muke i uskrsnuća
I pokle je vaze sa sobon njih dvanajest, reka nin je: "Evo na, ulizijemo u Jeruzolim i na Sinu Čovičansken ispunit će se sve ča su zdatali profete: za reć pravo, bit će pridan farmasuniman, izrugan, izmlaćen i ispjuvan; i pokle ga izbičujedu, ubit ćedu ga, ma on će trećega dneva ustat se."
Ma, nî ništa ol tega nisu kapili. Te su nin beside bile sakrivene i nisu skontali ča je bilo rečeno.

Ćoravi iž Jerihona
A kal se je primica Jerihonu, niki je ćoravi sedi uza kraj ol puta i prosi. Čujuć di vas svit prohodi, raspitiva se je ča je to. Rekli su mu: "Isukrst Nazaranin prohodi." Ondac je zavika: "Isukrste, Sinu ol Davida, pomiluj me!" Ni odisprida su ga činili mučat, ma on se je jošćec žešće dera: "Sinu ol Davida, pomiluj me!"
Isukrst se je ferma i naredi je da ga dovedu ki njemu. Kal mu se je kušta bližje, zapita ga je: "Ča hoćeš da ti učinin?" A on će: "Gospodȉne, da progledan." Isukrst će mu: "Progledaj! Vira te je tvoja šalvala." I omar progleda i zaputi se za njin faleć Boga. I vas puk ki je to vidi dâ je falu Bogu.

Zakej duganjer
19 I ulize u Jerihon. Doklen je kroza nje prohodi, eto čovika ča se je zva Zakej. Bi je on nalduganjer, i to dobrostojeći. Želi je vidit ko je to Isukrst, ma ni moga ol pustega svita jerbo je bi mali. Zatrče se naprid i uspne se na smokvu da ga vidi jerbo je nuda jema pasat. Kal Isukrst dojde na to misto, pogleda prama gori i reče mu: "Zakeju, žvelto se skalaj! Danas mi je bit u tebe doma." On se je žvelto skala i primi ga je vas sritan. A svi ki su to vidili stali su mrnjat: "Čoviku grišniku je svrnu!" A Zakej se digne i reče Gospodȉnu: "Evo na, Gospodȉne, polak ol mojega pocesa dajen siromasiman! I jesan koga u čen imbroja, vraćan četiri puta veće." Reka mu je na to Isukrst: "Danas je došlo šalvanje von kući jerbo je i on sin od Abrama! Jerbo Sin Čovičanski dojde išćat i šalvat izgubjeno!"

Glenda obo minan
Kako su ni to slušali, ispravja je on glendu – zarad tega ča je bi blizu Jeruzolimu i ni su pensali kako će se omar ukazat krajestvo ȍl Boga. Reka je dunkve:
"Niki je viđen čovik jema partit u daleku zemju kako bi vaze krajestvo, pa da se torna. Zazva je svojih deset šervih, da nin deset minih i reče: 'Prodãjte doklen ne dojden.' A njegovi su ga mišćani nenavidili pa su poslali za njin kurire sa avizon: 'Nećemo da se vi zakraji nada namin.'"
"Pokle je on vaze krajestvo i torna se, zapovidi je da mu zovedu ne šerve kiman je bi prida šolde kako bi dozna ča su zaradili."
"Pristupi mu je prvi i reka: 'Gospodaru, tvoja mina donila je deset minih.' Reka mu je: 'Vajaš, šervo dobri! U najmanjen si bi fedel, vladaj nada deset gradov!' Dojde i drugi govoreć: 'Tvoja je mina, gospodaru, donila pet minih.' I ten je reka: 'I ti bud nada pet gradov!'"

"Treći jopeta dojde govoreć: 'Gospodaru, evo ti na tvoje mine. Čuva san je hranjenu u šudariću. Boja san te se jerbo si tvrd čovik: vazmeš ča nis hrani, kosiš ča nis posija.'"
"Kaza mu je: 'Iz tvojih te just arbitrajen, zla šervo! Zna si da san čovik tvrd, da vazimjen ča nisan hrani i kosin ča nisan posija? Zarad čega ondac nis uloži moje šolde u šćedijonicu? Pa bi kal se tornan ja diga i njega i šuporab.' Ondac reče niman nonde: 'Vazmite ol njega minu i dajte nen ki jih jema deset.' Rekli su mu: 'Gospodaru, pa jurve jema deset minih!' Govorin van: svaken ki jema dat će mu se jošćec, a ol nega ki nima vazest će se i no ča jema. A moje dušmane – ne ča me nisu tili za kraja – dovelte vamo i ubijte jih pril mojiman jočiman!'"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)