Čakavska Biblija 769

Proveselimo se, jerbo mi je vi sin bi umri i oživi je

Proveselimo se, jerbo mi je vi sin bi umri i oživi je
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Luki

Jopeta olzdravjenje u subotu
14 Jelne subote dojde on u kuću nikega glavara farižejskega na obid. A ni su ga panali. Kal na: pril njin niki čovik ča je jema vodenu bolest. Na to Isukrst zapita meštre ol Regul i farižeje: "Je dozvoljeno suboton ličit oli ni?" A ni, mučali su ko mučali. On ga pipne, izliči i mola ća. A njiman je reka: "Je komu ol vas sin oli vol upade u gustirnu, a ga nećete čin pri gledat izvadit i u dnev ol subote?" I nisu mu mogli na to olgovorit.

Učenje obo poniznosti
Motreć kako špežati izabiradu prva mista, ispravja nin je prispodobu: "Kal te ko pozove na pir, ne sidaj na prvo misto da ne bi brž bi pozvan kigod čašćeniji ol tebe, pa da ne dojde ni ki je pozva i tebe i njega i da ti ne reče: 'Učin misto ven.' Ondac će ti, pokunjenen, vajat vazest najzajno misto. Vengo, kal te budedu zvali, poj i sed na najzajno misto pa, pokle dojde ni ki te je zva, da ti reče: 'Prijateju, daj se naviše!' Služit će ti to ondac na čast pril sviman za stolon, jerbo – svaki ki se bude uzvisivat, bit će ponižen, a ki bude ponizan, bit će uzvišen."

Izabiranje špežatih
A i nen ki ga je pozva, kaza je: "Kal parićaješ obid oli večeru, nemoj zvat svoje prijateje, ni braću, ni svojtu, ni suside bogatune, kako ne bidu brž i ni tebe pozvali pa ti tako olvratili. Vengo, kal parićaješ fraju, zov siromahe, sakate, betežne, ćorave. Blago ga se tebi jerbo ti ni nimadu čin olvratit. Za reć svu istinu, olvratit će ti se po uskrsnuću pravednikov."

Glenda obo špežatiman
Kal je to ču jedan ol njih za stolon, reka mu je: "Blago ga se nen ki bude blagovat u krajestvu ȍl Boga!" A on nin je reka: "
"Čovik je niki parića velu večeru i pozva je veleti njih. I posla je šervu u vrime ol večere da reče špežatiman: 'Dojdite! Jurve je parićano!' A ni su se odreda stali skužavat. Prvi mu je reka: 'Ogradu san kupi i tuka mi poć pogledat je. Bog ti da, skužaj me.' Drugi je reka: 'Nabavi san per jarmov volih pa jih gren provat. Bog ti da, skužaj me.' Treći je reka: 'Oženi san se i zarad tega ne mogen doć.'"

"Šerva se je torna i obznani je to gospodaru. Ondac je gospodar, jidan, reka šervi: 'Žvelto izajdi na pijace i kale po gradu pa doved vamo ne ča prosidu, sakate, ćorave i betežne. I šerva mu je reka: 'Gospodaru, učinjeno je ča si zapovidi i jošćec jema mista.' Reka je gospodar šervi: 'Izajdi na pute i meju ograde i prisil jih neka ujdedu da mi se napuni kuća.' A govorin van: nijedan ol nih ča su pozvani neće se okusit moje večere."

Odreć se svega
Š njin je skupa hodi pusti svit. On se je obrnu i reka nin je: "Je dojde ko ki meni, a da ne mrzi svojega ćaću i mater, ženu i dicu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne moge bit moj skular! I ko ne nosi svojega križa i ne gre za menon, ne moge bit moj skular!"
"Ko ol vas, ča namisli gradit kaštil, neće najprvo sest i izračunat konte je jema čin svršit: kako mu se ne bidu – pokle jurve metne fundamenat, a ne moge svršit – stali rugat svi ki to vididu: 'Vi čovik poče je gradit, a ne moge svršit!' Oli koji kraj kal pojde zaratit s drugin krajen, neće prin sest i propensat je sa deset ijad moge priteć nega ki na nje dohodi sa dvadeset ijad? Je on ne moge, doklen je ni jošćec daleko, poslat će kurira da zaišće mir."

"Dunkve, tako nijedan ol vas ki se neće odreć svega ča jema, ne moge bit moj skular."
"Dobra je sol. Ma, je sol objutavi, čin će se na začinit? Ni bogustvorena ni za zemju ni za gnjoj. Zahiti se ća vanka. Ko jema uši za čut, neka čuje!"

Tri glende obo gracijan

15 Kupili su se kolo njega svi ni sa dugane i grišnici kako bidu ga slušali. Zarad tega farižeji i pismoznanci mrnjali su: "Vi prima grišnike, i ji š njiman."

Izgubjena i najdena ovca
Na to nin je Isukrst ispravja vu glendu: "Ko to meju vamin, je jema sto ovac pa izgubi jelnu ol njih, ne ostavi nih devedeset i devet u plȁži, i ne pojde za non izgubjenon doklen je ne najde? A kal je najde, metne je na grgeč vas vesel i arivajuć doma, pozove prijateje i suside pa nin reče: 'Veselte se su menon! Naša san svoju ovcu izgubjenu.' Govorin van, tako će na nebesiman bit veća alegrija zarad jelnega grišnika ča se je prosvitli, vengo zarad devedeset i devet poštenjačin kiman ni bila potriba ol prosvićenja."

Izgubjena i najdena drahma

"Oli, ka to žena, je jema deset drahmih pa izgubi jednu drahmu, ne užge sviću, pomete kuću i pomnjivo sve ne privrne doklen je ne najde? A kal je najde, pozove prijatejice i suside pa nin reče: 'Veselte se su menon! Našla san drahmu ča san je bila izgubila.' Tako, govorin van, eto na alegrije pril anđeliman ȍl Boga zarad jelnega prosvićenega grišnika."

Izgubjeni i najdeni sin
Pa gre daje: "Čovik niki jema je dva sina. Mlaji je reka ćaći: 'Ća, daj mi dil pocesa ča me pripada.' Pa nin je razdili poces. Poslin nikoliko dnevih mlaji sin pokupi sve, pojde na vijaj u daleku zemju i nonde deštriga sve ča je jema živeć raspušćeno."

"Pokle je sve deštriga, došla je vela glad u non zemji i ćapala ga je skaršitad. Iša je ća i dobi je posal u jelnega mišćanina tega konfina. On ga je posla u sebe u poje da mu goji bahiće. Želi se je najist rogačih ča su jih jili bahići, ma mu jih niko ni dava."
"Kal je doša sebi, reka je: 'Koliki težaci mojega ćaće jemaju prikoviše kruha, a ja vode umiren ol glada! Ustat ću se, poć ću ki svojen ćaći i reć mu: 'Ća, zgriši san kontra Nebesiman i pril tebon! Ne dinjan se višje zvat se sinon tvojin. Prim me ka jelnega ol svojih težakov.'"

"Diga se je i parti je ki svojen ćaći. Doklen je jošćec bi daleko, njegov ga je ćaća upana, komovilo ga je, zatrka se je, baci mu se je kolo vrata i izjubi ga je. A sin će mu: "Ća! Zgriši san kontra Nebes i pril tebon! Ne dinjan se višje zvat se sinon tvojin.' A ćaća reče šervan: "Žvelto izneste najlišju veštu i ubucte ga! Stavte mu prsten na ruku i obuću na noge! Bajnega telića dovedte i zakojte, pa da zafeštamo i proveselimo se, jerbo mi je vi sin bi umri i oživi je, bi je izgubjen i naša se je!' I stali su se divertivat."

"A stariji mu je sin bi u gori. Kal je vraćajuć se priša kući, ču je sviranje i bale pa je zazva jednega šervu kako bi doćuka ča je to. A vi će mu: 'Doša ti je brat pa je tvoj ćaća zakla bajnega telića akonto tega ča je sina zdravega doška.' A on se je fota i ni ti ulist. Ondac je ćaća izliza i sta ga je nagovarat. A on će ćaći: 'Evo na, toliko te godišćih obadajen i nikadare nisan tradi tvoj befel, a nikadare mi ni kozlića nis da kako bi se sa prijatejiman proveseli. A kal dojde vi tvoj sin ča je sa kurban požera tvoj poces, ti si mu zakla bajnega telića.' Na to će mu ćaća: 'Sinko, ti si vavik su menon i sve ča je moje – tvoje je. Ma, vajalo je profeštat i divertit se jerbo je vi tvoj brat bi umri i oživi je, bi se je izgubi i naša se je!'"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)