Čakavska Biblija 792

Ustat će se falši Isukrsti i profete

Ustat će se falši Isukrsti i profete
FOTO REUTERS

Evanđeje po Mati

2. ESHATOLOŠKA BESIDA - SVRŠENSTVO BOŽJEGA DILA


Na prvu
24 Isukrst izlize iž Tempala. Puten su mu prilazili skulari pokazujuć mu kućetinu ol tempala. [2]A on nin je reka: "A ne vidite sve vo? Za reć pravo, govorin van, ne, neće se vode pustit ni stinja na stinji neobaljena."

Počelo ol muk
[3]Doklen je poslin sedi na Gori ol masline, dohodili su ki njemu skulari nasamo govoreć: "Rec nan kal će to bit i kakov će bit sinjal ol tvojega Arivavanja i finivanja svita?" [4]Isukrst nin olgovori: " Vol'te računa da vas ko ne bi smanta! [5]Pusti ćedu, za reć pravo, arivat u moje ime i govorit ćedu: 'Ja san Isukrst!' I puste ćedu zavest." [6]"A čut ćete za gvere i za visti obo gveran. Atento, nemojte se izneblušit. Za reć pravo, valo bi da se to dogodi, ma to jošćec ni kraj.

[7]Puk će se ustat kontra puka i krajestvo kontra krajestva; bit će glada i taramuta na pustiman mistiman. [8]Ma, sve je to samo početak ol trudih." [9]"Ondac ćedu vas pridavat na muke i ubivat vas. I svi ćedu vas puci nenavidit zarad imena mojega. [10]Pusti ćedu se ondac izneblušit, pridavat ćedu jelni druge i nenavidit ćedu se prida sebon. [11]Ustat ćedu se puste falše profete i more njih ćedu svit zamantat. [12]Usprenut će se grihota i ostinut će jubav njih pustih. [13]Ma, ko ustraje doklen sve ne finije, ti će bit šalvan." 14"I predikat će se vo evanđeje Krajestva po sven svitu zarad teštimonijance sviman puciman. Ondac će doć kraj."

Razvalivanje Jeruzolima
[15]"Pokle ste dunkve vidili da grozota ispražnjije, prama pronoštikavanju Danijela profete, stoluje na sveten mistu - ko štije, neka kapije: [16]ki su se našli u Judeji, neka bižidu ća u goru; [17]ki bude navrh kuće, neka se ne skalaje vazest ča iž kuće; [18]i ko bude u poju, neka se ne obrće nase za vazest veštu!" [19]"A neka se čuvadu ne noseće i ne ča dojidu u ne dneve!" [20]"

I molte se da bižanje vaše ne bude priko zime oli suboton, [21]jerbo ondac će bit veli dešperacijun kakovega ni bilo ol počela svita sve do sadar, a neće ga višje takega ni bit." [22]"I kal se ne bi skratili ni dnevi, nikor se ne bi šalva. Ma, zarad nih proberenih prikratit ćedu se i ni dnevi." [23]"Je van ondac ko reče: 'Gledaj, ma nu Isukrsta!' oli: 'Eno ga!' - nemojte povirovat! [24]Ustat će se, za reć pravo, falši Isukrsti i falše profete i iznit ćedu znamenja vela i mirakule da, je bude moguće, zavedu i proberene." [25]"Eto man ga, pronoštika san van."

Arivavanje Sina Čovičanskega

[26]"Je van dunkve rečedu: 'Evo na, na trzi je!', ne izahodte; 'Evo ga u kamaran!', ne virujte. [27]Jerbo, ka ča lamp izahodi od istoka i zalampa do zapada, tako će bit i kal bude arivat Sin Čovičanski." [28]"Di bude krepalina, nonde ćedu se kupit sokolići." [29]"A omar poslin nenadinje nih dnevih sunce će se poškurit
i luna neće višje svitlit
i zvizde ćedu s nebes ispadat
i force ćedu se zemajske uzjujat."

30"I ondac će se ukazat sinjal Sina Čovičanskega na nebesiman. I ondac ćedu proplakat sva plemena zemje. I upanat ćedu Sina Čovičanskega di dohodi na oblaciman ol nebes s velon moćju i falon. [31]I razaslat će anđele svoje su trunbeton velon i sabrat će mu ne ča je probra su četiri vitra, s jelnega kraja nebes do drugega."

Nenadinja vih događanjih
[32]"A ol smokve se naučte glendi! Kal non grana jurve smekša se i lišće stane izbijat, znate: blizu je lito. [33]Tako i vi kal sve to upanate, jemajte na pameti: blizu je, pril vratiman!" [34]"Za pravo reć, govorin van, ne, neće umrit va vrst doklegod se sve to ne dogodi. [35]Nebesa ćedu i zemja nestat, ma moje riči, ne, nećedu nestat." [36]"A obo nen dnevu i uri nikor ne pita, pa ni anđeli s nebes, ni Sin, vengo samo Ćaća.

[37]Ka u dneve ol Noje, tako će bit i Arivavanje Sina Čovičanskega. [38]Ka ča su u ne dneve - prin potopa - jili i pili, ženili se i udavali do dneva kal Noja ulize u korabju [39]i ništa nin ni bilo ni na kraj pameti doklen ni doša potop i sve odni - tako će bit i Arivavanje Sina Čovičjega. [40]Dva ćedu ondac bit u gori: jelnega ćedu vazest, drugega ostavit. [41]Dvi ćedu mlit na mlinu: jelnu ćedu vazest, drugu ostavit."

[42]"Bulte budni dunkve jerbo ne znate u ki dnev Gospodîn vaš dohodi. [43]A neka znate i vo: kal bi gospodar zna obo kojon će gvardiji lupež doć, ne bi spava i ne bi dozvoli da se kuća pokrede. [44]Zarad tega i vi bulte parićani jerbo u uru kal van ni ne moge past na pamet, Sin Čovičanski će doć."

Glenda obo budnen guvernantu
[45]"Ko je ni šerva ča je fedel i inteligenat i ča ga gospodar metne nada svojiman u kući da nin da spizu u pravo doba? [46]Blago ga se non šervi ku gospodar kal dojde najde u lavuru! [47]Za reć pravo, govorin van, stavit će je nada svin svojin poceson." 48"Ma, je reče ti zli šerva u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' [49]pa stane mlatit druge uza se, žerat i lokat sa pijančinan, [50]doć će gospodar tega šervota u ni dnev u ken mu se ne nadije i u bot ki bi mu zajni pa napamet; [51]rasić će ga i dat će mu dil su non falšitadi. Nonde će bit hlencanje i strganje zubiman."

Glenda obo deset divic
25 "Ondac će krajestvo ol nebes bit ko kal deset divic vazmedu svoje ujenice i izajdedu prama ditmanu. [2]Pet jih je bilo ludih, a pet pametnih. [3]Ne lude su vazele ujenice, ma nisu vazeli sa sebon uje. [4]Pametne su skupa sa ujenican vazele i sude s ujen." [5]"Kako je ditman okasni, sve ne su zakunjale i zaspale. [6]Kolo po noća uzvikali su se: 'Na, evo ditman! Izajdite prama njemu!' [7]Ondac su se ustale sve ne divice i sredile su svoje sviće. [8]Ne lude su ondac rekle niman pametniman: 'Dajte nan bokun svojeg uja, gasidu nan se ujenice!' [9]Pametne su nin olgovorile: 'Nikako! Ne bi doteklo i namin i vamin. Holte radije ki butigiriman i kupte!'"

[10]"Doklen su ne išle kupit, dojde ditman: ke su bile parićane, ulizle su š njin na pir i zatvorila su se vrata. [11]Kašnje dojdedu i druge divice pa počmedu dozivjat: 'Gospodȉne! Gospodȉne! Olpri nan!' [12]A on nin olgovori: 'Za reć pravo, govorin van, ne poznajen vas!' [13]Nemojte zaspat dunkve jerbo ne znate ni dneva ni bota!"

Glenda obo talentiman

[14]"Za reć pravo, ko kal no čejade, odlazeć na put, pozove šerve i da nin svoj poces. [15]Jelnen da pet talenat, drugen dva, a trećen jedan - svaken kako je bogustvoren. [16]I parti. Ni ča je dobi pet talentih omar je iša ća, iskoristi jih i zaradi pet drugih. [17]Jelnako tako i ni sa dva stekne druga dva. [18]Ni, kontra sven, ča je dobi jedan iša je ća, prokopa je zemju i sakri šolde ol gospodara."

[19]"Poslin puno vimena dojde gospodar ol tih šervih i zapita ol njih konat. [20]Pristupi mu je ni ča je dobi pet talentih pa donese drugih pet govoreć: 'Gospodaru! Pet si mi talenat prida. Na, drugih san pet talenat steka!' [21]Reka mu je gospodar: 'Vridan si, šervo i dobri i fedeli! U malen si bi fedel, nada pustin ću te postavit! Ujdi u alegriju gospodara svojega!'" [22]"Priša mu je i ni su dva talenta pa mu je reka: 'Gospodaru! Dva si mi talenta prida. Na, druga san dva talenta steka!' [23]Reka mu je gospodar: 'Vridiš, šervo moj dobri i fedeli! U malen si bi fedel, nada pustiman ću te stavit! Ujdi u alegriju gospodara svojega!'"

[24]"A prijde i ni ča je dobi jedan talenat i reče: 'Gospodaru! Zna san te: čovik si zafrkan, kosiš di nis sija i kupiš di nis rastresa. [25]Zarad tega san se poplaši, iša san ća i sakri talenat tvoj u zemju. Na ti tvoje!' [26]A gospodar mu je reka: 'Šervo pokvareni i lini! Zna si da kosin di nisan sija i da kupin di nisan rastresa! [27]Vajalo je dunkve da založiš moje šolde u barataša i ja bi kal se buden torna izvadi svoje skupa sa dobićon.'"

[28]"'Zarad tega vazmite ol njega talenat i dajte ga nen ča jih jema deset. [29]Za reć pravo, nen ki jema jošćec će se dat, neka jema depju, a ol nega ča nima ničesa vazest će se i no ča jema. [30]A šervota ča ni zaništa butajte vanka u škurecu. Nonde će bit hlencanje i strganje zubiman.'"

Poslidnje arbitravanje
[31]"Kal Sin Čovičanski dojde u fali i svi anđeli njegovi š njin, sest će na pristoje slave svoje. [32]I pristavit ćedu se pril njin svi puci, a on će jih jelne ol drugih razdilit ka ča čoban oldili ovce ol bravih. [33]Metnut će ovce sebi na desnu bandu, a brave na livu."

[34]"Ondac će kraj reć niman sebi zdesna: 'Dojdite, blagoslovjeni Ćaće mojega! Primte u bašćinstvo Krajestvo parićano ol vas ol postanka svita! [35]Jerbo, ogladni san i založili ste me; ožedni san i napojili ste me; bi san furešt i primili ste me; [36]gol golcat i ubukli ste me; bi san u marotu i pohodili ste me; u pržun san svrši i došli ste ki meni.'" 37"Ondac ćedu mu pošćenjačine olgovorit: 'Gospodȉne, kal smo te to vidili gladnega i najili; oli, žednega pa smo te napojili? [38]Kal smo te vidili kako fureštega i primili; oli golega pa smo te zagrnuli? [39]Kal smo te vidili u marotu oli u pržunu pa da smo došli ki tebi?'

[40]A kraj će nin olgovorit: 'Za reć pravo, govorin van, ča ste god učinili jelnen ol ve moje najmanje braće, meni ste učinili!'" [41]"Ondac će reć i niman sa live bande: 'Holte ća ol mene, vi iž proklešćine, u oganj vikovišnji, parićan sotoni i anđeliman njegoviman! [42]Jerbo, bi san ogladni, i niste mi dali jist; bi san ožedni i niste mi se dali napit; [43]furešt san bi i niste me primili doma; gol i niste me zagrnuli; i u malatiji i u pržunu i niste me pohodili!'"

[44]"Ondac ćedu mu i ni olgovorit: 'Gospodȉne, a kal smo te to vidili gladnega, oli žednega, oli ka fureštega, oli golega, oli u marotu, oli u pržunu, a da te nismo poslužili?' [45]Ondac će nin on olgovorit: 'Za reć pravo, govorin van, čagod niste učinili jelnen ol vih najmanjih, ni meni niste učinili.'" [46]"I partit ćedu vi u muku vikovišnju, a ni pošćeni u život višnji."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)