Čakavska Biblija 2920

Drugo navišćanje muke i uskrsnuća

Drugo navišćanje muke i uskrsnuća
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

Deventavanje

17 Pokle je pasalo šest dnevih vazme Isukrst sa sebon Peru, Jaku i Ivota, brata njegovega, pa jih odvede u goru, visoku, nasamo, 2i deventa se pril njiman. I prosjadu mu obrazi kako sunac, a vešta se sva ubilila koda svitlost. 3Kal nu: ukazali su nin se Mojsije i Ilija i stali su govorit š njin. 4A Pere, olgovarajuć, reče Isukrstu: "Gospodȉne, dobro nan je vode bit. Je oćeš, ugradit ću vode tri kućerka, tebi jelnega, Mojsijetu jelnega i Iliji jelnega."
5Doklen je on jošćec govori, ma nu, gledaj, jedan je svitli oblak nadni nada njih hladovinu, a glas iž oblaka nin reče: "Vo je Sin moj, Jubjeni! U njemu mi je sva milina! Poslušajte ga!" 6Kal su čuli glas, skulari su pali licen na kleh i lipo su se usprpali. 7Prijde ki njiman Isukrst, dotakne jih i reče nin: "Ustante se, i ne bojte se!" 8Poldigli su joči, ma nisu vidili nikoga drugega doli Isukrsta samega.
9Doklen su se skalavali niza obaljenje, naredi nin je Isukrst: "Ne govorte nikomu ča ste vidili doklegod Sin Čovičanski ol mrtvih se ne ustane."
10Zapitali su ga skulari: "Ča dunkve pismoznanci govoridu da prvo vada dojde Ilija?" 11On nin olgovori: "Ilija će, za tako reć, arivat i sve rinovat. 12Ma, ja van govorin: Ilija je jurve ariva, ma ga se ni upoznalo, vengo se učinilo š njin ča se kome tilo. Tako je i Sinu Čovičansken dano trpit ol njih." 13Ondac su kapili skulari da nin je to reka obo Ivotu Krstiteju.

Jepiletičar pod urokon
14Kal dojde nen pusten svitu okupjenen, prijde mu čovik, pa je pril njin na kolina 15i reka mu je: "Gospodȉne, pomiluj sina mojega jerbo je šonanbula i ni mu dobro. Špešo pada u oganj i špešo u vodu. 16Odve san ga tvojiman skulariman i nisu ga mogli izličit." 17A Isukrst olgovori: "O rode pogani i pokvareni! Doklen mi je da buden su vamin! Doklen vas vada podnosin! Dovelte mi ga vamo!" 18I pripriti Isukrst hudobi i on izajde iž njega. I olzdravi mladić tega momenta.
19Ondac skulari pristupidu Isukrstu nasamo i rečedu mu: "Zarad čega ga mi sami nismo mogli prolaskat?" 20Kaže nin: "Zarad vaše slabe vire. Za reć pravo van govorin, je budete jemali vire koliko je zrno ol gorušice, pa rečete von gori: 'Pripomisti se odavde namo!', pripomistit će se i neće van ništa bit nemoguće. 21Ma ta vražja raca se ne moge izlaskat doli molitvon i poston."

Drugo navišćanje muke i uskrsnuća
22A kal su se skupili u Galileji, reče nin Isukrst: "Sin Čovičanski jema bit pridan judiman u ruke 23i ubit ćedu ga, a on će trećega dneva uskrsnut." I ražalostili su se u svu šesnajest.

Kampatik ol tempala
24Kal su došli u Kafarnajum, pristupili su Peri ni ča ubiredu kampatik govoreć mu: "Meštar vaš ne plaća kampatik?" 25"Dobića", olgovori je. A kal je on uliza u kuću, priduhitri ga je Isukrst: "Ča ti se čini, Šime? Kraji zemajski ol koga kupidu dacije oli kampatik? Ol svojih sinov, oli ol tujih?" 26Pokle je on olgovori: "Ol tujih!", reka mu je Isukrst: "Sini su, dunkve, deliberani. 27Ma, da jih ne bismo izneblušili, hod ti na more, butaj udicu i prvu ribu ča naijde vazmi, raspeč non justa i nać ćeš šolad. Vazmi ga pa nin ga daj i za me i za te."

1. BESIDA OBO CRIKVI

Ko je najveći
18 U ni momenat prijdedu Isukrstu skulari pa ga zapitadu: "Ko je, dunkve, najveći u krajestvu ol nebes?" 2On dozove dite, metne ga nasrid njih 3pa nin je reka: "Govorin van za reć pravo, je se ne obratite i ne postanete kako dica, nećete ulist u krajestvo ol nebes. 4Dunkve, kogod se ponizi ko vo dite, ti je najveći u krajestvu nebesken. 5I ko primi vako jelno dite u moje ime, mene je primi."

Sablast
6"Nen, kontra, ki bi iznebluši jelnega ol vih najmanjih ča virujedu u me, bilo bi boje da mu se kolo vrata obisi žrvanj pa da potone na podanak ol mora."
7"Svitu ol sablasti, ja mu se radujen! Vako i nako dohodidu sablasti, ma teško čejadinu ča sablazan dohodi po njemu. 8Pa je te ruka oli noga gre izneblušit, olsic je i butaj je ća ol sebe. Boje ti je ulist u život betežan oli čopajuć, vengo s obedvi ruke oli s obedvi noge bit butan u oganj višnji. 9I je te joko gre izneblušit, izvad ga i butaj ga ol sebe. Boje ti je sa jelnin jokon ulist u život, vengo su obadva joka bit bačen u pakal ognjeni."
10"Budte atento da ne ponizite ni jelnega ol vih najmanjih jerbo, govorin van, anđeli njihovi na nebesiman vavik gledadu facu Ćaće mojega, ki je na nebesiman." 11Jerbo je Sin Čovičanski doša šalvat no ča je izgubjeno.

Izgubjena ovca
12"Ča van se čini? Je niki čovik jema sto ovac i jelna ol njih stane lutat, a neće on molat nih devedeset i devet u gori i poć išćat nu ča se je izgubila? 13Je bude sriće pa je najde, za reć svu istinu, govorin van, veseli se zarad nje višje vengo zarad svih nih devedeset i devet ča se nisu izgubile. 14Tako ni Ćaća vaš, ki je na nebesiman, neće da propade ni jedan ol vih malićih."

Zbrufavanje brasko i moljenje skupa
15"Je falije ča tvoj brat, poj ki njemu i kritikuj ga nasamo. Je te posluša, jemaš brata. 16Je te ne posluša, vazmi sa sebon jošćec jelnega oli dvojicu, pa neka na besidi dvojice oli trojice svidokov počije sve ča se jema voju reć. 17A je ni njih ne posluša, rec Crikvi. A je ni Crikva ne posluša, neka ti bude kako pogan oli duganjer."
18Za reć pravo, čagod sputite na zemji, bit će spućeno i na nebesiman; i čagod odrišite na zemji, bit će odrišeno i na nebesiman."
19"Moća daje: ja van govorin, je dvojica ol vas na zemji jelne duše zaišćedu ča mu god drago, dat će nin Ćaća moj ča je na nebesiman. 20Jerbo, digod se dvojica oli trojica najdedu u moje ime, tote san i ja meju njiman."

Oprošćenje afrontih
21Ondac mu prijde Pere i reče mu: "Gospodȉne, koko putih vada oprostin bratu svojemu je se ogriši obo mene? Do sedan putih?" 22Kaza mu je Isukrst: "Ne kažen ti do sedan putih, vengo do sedandeset puta sedan."

Glenda obo osurnen dužniku
23"Zarad tega je krajestvo ol nebes ko kal kraj odluči sredit konte sa šervan. 24Kal je poče kontat, doveli su mu jelnega ča mu je bi dužan deset ijad talentih. 25Kako ni jema iskle vratit, naredi je gospodar da se ižitadu i on i žena i dica i sve ča jema, pa da se namiri veresija. 26Na to je šerva kleknu poda njegove noge govoreć: 'Jemaj pacijence su menon, i sve ću ti vratit.' 27Gospodar se je smilova ten šervi, olpusti ga je i veresiju mu je oprosti."
28"A pokle je ti šerva izaša, naleti je na jelnega svojega druga ča mu je bi dužan sto dinarih. Ćapa ga je i sta ga je davit, govoreć: 'Vrat ča si dužan!' 29Drug njegov pade na kolina prida nje i stane ga priklinjat: 'Jemaj pacijence su menon, i sve ću ti vratit.' 30Ma, on ni ti, vengo parti i baci ga u pržun doklegod mu ne vrati veresiju."
31"Kal su njegovi drugi vidili ča se je dogodilo, silno ražalošćeni išli su ća i sve su to dojavili gospodaru. 32Ondac ga gospodar dozove pa mu reče: 'Šervo pokvareni, vas san ti ni dug oprosti jerbo si me zamoli. 33A ni bila potriba da se i ti smiluješ svojemu drugu, ka ča san se i ja smilova nada tebon?' 34I gospodar ga je, sadar jurve jidan, prida mučitejiman doklegod mu ne vrati sve ol veresije. 35Tako će i Ćaća moj ol nebes učinit su vamin, je svako ol srca ne oprosti svojemu bratu."


VI. Ufanje u novi Božji svit dominuta

1. PRIPOVIDANI DIL

Matrimonij se ne moge raskopat
19 Pokle je Isukrst svrši ve beside, iša je ća iz Galileje i doša je na judejski konfin so ne bande Jordana. 2Za njin je hodilo pusto svita. Nonde jih je izliči.
3Pristupili su mu ondac farižeji pa, kako bidu ga provali, rekli su mu: "Je dopušćeno olpustit ženu iž ma kojega razloga?" 4On olgovori: "A niste štili: Stvoritej ol počela muško i žensko bi je stvori 5i reka je: Zarad tega čovik će obandunat i ćaću i mater kako bi se kušta uza svoju ženu; i njih dva bit ćedu jelno tilo? 6Tako da višje nisu dva, vengo jelno tilo. Ča, dunkve, Bog šalda, čovik neka ne rašalda."
7Kažedu mu: "Zarad čega je ondac Mojsije naredi dat olpusno pismo i – olpustit?" 8Olgovori nin je: "Zarad tega ča van je srce tvrdo Mojsije van je bi dozvoli da olpustite žene, ma u počelu ni bilo tako. 9A ja van govorin: Ko god ostavi svoju ženu – osin zarad kurbašćine – pa se oženi su drugon, čini privaru."

Dobrovojna uzdržjivost
10Kažedu mu skulari: "Je tako izmeju muža i žene, ondac je boje ne ženit se." 11A on nin je reka: "Ne kapidu to svi, vengo samo ni kiman je dano da kapidu. 12Za reć pravo, jema nih ča nisu kapaci za matrimonij jerbo su se taki iz droba materinega rodili. Jema i nih ča za to nisu kapaci jerbo su jih drugi judi onesposobili. A jema i nih ča za to nisu kapaci jerbo su se sami onesposobili zarad krajestva ol nebes. Ko moge kapit, neka kapije."

Isukrst i dičica
13Ondac su mu doveli dičicu da na njih metne ruke i da se pomoli. A skulari su nin to branili. 14Na to će nin Isukrst: "Molajte dičicu i fermajte nin pričit da dohodidu ki meni, jerbo je njihovo krajestvo ol nebes!" 15I položi ruke nada njih pa parti ća odatle.

Bogati momčić
16I gledaj, prijde mu niko i reče mu: "Meštre, koje mi je dobro činit pa da jeman život vikovišnji?" 17A on mu je reka: "Ča me pitaš obo dobren? Samo je jedan dobar! Ma, je oćeš u život ulist, čuvaj zapovidi." 18Zapita ga je: "Ke?" A Isukrst mu je reka:
"Nemoj ubit!
Nemoj privarit!
Nemoj ukrest!
Nemoj falšo svidočit!
19Daj reta ćaći i materi!
I vol svojega bližnjega
kako god i sebe samega!"
20Kaza mu je momčić: "Sve san to čuva. Ča mi jošćec fali?" 21Reka mu je Isukrst: "Je hoćeš bit perfektan, poj, ižitaj čagod jemaš i sve daj siromasiman pa ćeš jemat misir na nebesiman. A ondac se tornaj nase i hod za menon." 22Na tu je besidu iša momčić ća ražalošćen, jerbo je jema veli poces.

Perikuložitad ol misira
23A Isukrst reče svojiman skulariman: "Za reć svu istinu, teško će bogatun u krajestvo ol nebes. 24Jopeta van govorin: Lašnje je devi kroza ušesa na jagli, vengo kulaku u krajestvo ȍl Boga."
25Kal su to čuli, skulari su se strahovito ominjali govoreć: "Ko se ondac moge šalvat?" 26A Isukrst jih svih fišo pogleda pa nin je reka: "Judiman to ni moguće, ma Bogu je sve moguće."

Priznanje niman ča su slidili Isukrsta
27Ondac ga Pere zapita: "Eto na, mi smo sve ostavili i gremo za tebon. Ča će nas za to pripast?" 28Reka nin je Isukrst: "Za pravo reć, vi ča grete za menon, pri priporođenju, pokle Sin Čovičanski sede na pristoje fale svoje, i vi ćete sedit na dvanajest podestih i arbitravat dvanajest plemen Israjilovih. 29I kogod ostavi kućišća, oli braću, oli sestre, oli ćaću, oli mater, oli ženu, oli dicu, oli poja zarad imena mojega, sto putih višje će dobit, i život vikovišnji dobit će u bašćinstvo."
30"A veleti prvih bit ćedu zajni, i pusti zajni prvi."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)