Čakavska Biblija 453

Pouzdanje u Božju providencu

Pouzdanje u Božju providencu
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Mati

Prava molitva. Ća naš
7"Kal molite, ne hustajte ko pogani. Mislidu da ćedu su pustiman besidan bit uslišani. 8Nemojte sličit na njih. Jerbo zna vaš Ćaća ol čega van je potriba i prin vengo ča ga zapitate. 9Vi, dunkve, molte vako:
'Ća naš, ki si na nebesiman!
Neka je sveto ime tvoje!
10I neka dojde krajestvo tvoje!
Voja tvoja neka bude
kako na nebesiman tako i na zemji!
11Kruh naš svakidašnji daj nan ga i danas!
12I olmolaj nan veresije naše
kakogod i mi olpušćamo
veresije drugiman!
13I nemoj nas nagnat u tantacijun,
vengo nas škapulaj ol svakega zla!"
14"Stvarno, je vi olmolate judiman njihove pristupe, olpustit će i vamin vaše Ćaća vaš nebeski. 15A je vi ne olmolate judiman, ni otac vaš nebeski neće olmolat ni vaše pristupe.

Pošćenje usakret
16"I kal postite, nemojte se namrdit kako judska falšitad. Isciridu facu kako bidu pokazali judima di postidu. Stvarno van govorin, primili su svoju dobiću. 17Kontra ten, ti kal postiš namaž teštu i umij facu 18da ne bidu judi sinjali kako ti postiš, vengo neka to zapazi Ćaća tvoj ki je sakriven. I Ćaća tvoj, kal to sve vidi usakret, uzvratit će ti."

Osigurana dobića
19"Nemojte zagrćat sebi dobiću na zemji, di je metoperice i ruzina izgrizadu i di je lupeži fabrikajedu i krededu. 20Zagrćite sebi dobiću na nebesiman, di je ni metoperice ni ruzina ne moredu izgrizat, i di lupeži niti fabrikajedu niti krededu. 21Za reć pravo, di ti je dobića, tote će ti bit i srce."

Svitlo iznutra
22"Joko je tilu svića. Je ti dunkve joko ćaro, cilo će tvoje tilo bit svitlo. 23Je ti joko nevaja, cilo će tilo tvoje bit škuro. Je dunkve svitlo ča je u tebi – škuro, kolika će tekar bit tmica?"

Ne more se bit šervicij dvaman gospodariman
24"Nikor ne more bit šervicij dvaman gospodariman. Oli ćedu jelnega nenavidit, a drugega volit; oli ćedu se uza jelnega kuštat, a drugega ćedu nenavidit. Ne morete bit šervicij i Bogu i misiru."

Pouzdanje u Božju providencu

25"Zarad tega van govorin: Nemojte penetrat za živjenje svoje: ča ćete jist, ča ćete pit; ni za tilo svoje: u ča ćete se ubuć. A život ni vridniji ol jića i tilo od odiće?"
26"Vijte tičice nebeske! Niti sijedu, niti kosidu, niti kupidu u pregnje, pa jopeta jih hrani vaš Ćaća ol nebes. A niste vi vridniji ol njih? 27Ko ol vas pensanjen more dodat svojon veličini jošćec jedan perganj? 28I za veštit ča penetrate? Vijte liljane iz poja, kako restedu! Niti se mučidu niti prededu. 29A govorin van: ni Salamun se u svon svojon fali ni zagrnu ka da je jedan ol njih. 30Pa, je travu iz gore, ka danas jošćec je i jurve sutra u peć se butaje, Bog tako ubučije, a neće jošćec višje vas, slabovirni?"
31"Nemojte dunkve zamišjeno govorit: 'Ča ćemo jist?' oli: 'Ča ćemo pit?' oli 'U ča ćemo se ubuć?' 32Jerbo sve to pogani išćedu. Zna Ćaća vaš s nebes da van je sve to potribno. 33Išćite ondac najprvo Krajestvo i pravicu njegovu, a sve će van se drugo dodat. 34Nemojte dunkve pensat obo ten ča će bit izjutra. Izjutra će samo pensat obo sebi. Dosta je svaken dnevu zla za se."

Nemojte arbitrat!

7 "Nemojte arbitrat da vas ne arbitradu! 2Jerbo, tribunalon kin budete arbitrirat, i sami ćete bit kaštigani. U miri kojon budete mirili, i sami ćete bit izmireni. 3Ča gledaš taprč u joku brata svojega, a biju u joku svojen ne vidiš? 4Oli, kako moreš reć bratu svojen: 'Nu da ti izvadin taprč iž joka', a gledaj, eto bija u tvojen joku? 5Falšitadi judska, izgul najprvo biju iž svojega joka pa ćeš ondac dobro vidit izvadit taprč iž joka ol brata!"

Nemojte oskvrnjivat svetinje!
6Nemojte dat svetinje pasiman! Niti svoje madriperle bacajte pril bahiće da jih ne bidu ismečili nogan pa da se obrnedu prama vamin i iskidadu vas."

Uspišnost molitve
7"Išćite i dat će van se! Išćite i nać ćete! Kucajte i olprit će van se! 8Stvarno, kogod traži, dobije; i kogod išće, nalazi; i nen ki kuca olprit će mu se. 9Jerbo, je jema meju vamin da bi svojen sinu, je on zapita kruha, stinju da? 10Oli, je ribu zaišće, a će mu dat guju? 11Je dunkve vi, neka ste zli, znate dobrin dariman darovat dicu svoju, koliko će višje Ćaća vaš, ča je na nebesiman, svakin dobron darovat ne ča ga zamolidu!"

Uzanca ol zlata
12"Sve, dunkve, ča hoćete da judi vamin činidu, činte i vi njiman. To su, za reć svu istinu, Regula i Profete."

Dva puta
13"Ujdite na tisna vrata! Jerbo široka su vrata i komodan je put ča vodi u propast i more jih je ča po njemu gredu. 14O kako su tisna vrata i kako je stišnjan put ča vodi u Život i pinku jih je ča ga nahodidu!"

Falše profete

15"Čuvajte se falših profetih ča dohodidu ki vamin u veštitu ol maškalića, a iznutra su vuci grabežjivi. 16Po njihovin ćete jih frutiman pripoznat. Je se sa drače bere grožđe oli sa badajikaste smokve? 17Tako svako dobro cablo rađa dobriman frutiman, a cablo ča nevaja rađa frutiman zliman. 18Ne more dobro cablo prinit zle frute niti cablo ča nevaja donit dobar rod. 19Svako cablo ča ne rađa dobrin rodon siče se i u oganj butaje. 20Dunkve: po frutiman ćete jih njihoviman raspoznat."

Stentani skulari
21"Nećedu u krajestvo ol nebes ulist svi ni ča mi govoridu: 'Gospodȉne, Gospodȉne!', vengo ni ča činidu voju Ćaće mojega, ki je na nebesiman. 22Pusti ćedu me judi u ni dnev pitat: Gospodȉne, Gospodȉne! A nismo mi u tvoje ime proricali, u tvoje ime hudobe laskali, u tvoje ime puste mirakule činili? 23Ondac ću nin reć: 'Nikadare vas nisan poznava! Mršte ća ol mene, vi lupeži!'"

Kuća na stinji i kuća na jarini.
Zakjučenje beside na obaljenju

24"Inšoma, ko god obadaje ve moje beside i žive po njiman, bit će ka mudar čovik ča je ugradi kuću na stinji. 25Snevera daž, navali povodaj, zapušedu vitri i skaladu se na tu kuću, ma na ne pada. Jerbo – fundamenti su njezini na stinji."
26"Kontra sven, ko god obadaje ve moje beside, a ne žive po njiman, bit će ko ludonja ča je ugradi kuću na jarini. 27Snevera daž, navali povodaj, zapušedu vitri i skaladu se na tu kuću, pa na pade. I bila je to vela mirina."
28Pokle je Isukrst svrši ve svoje beside, vas svit ostane zanesen njegovin učenjen. 29Jerbo, uči jih je ka ni ča jema vlast, a ne ka niki njihovi škrivani.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem) 

Komentari: 0

Samo registrirani korisnici mogu komentirati.