Katolička Dalmacija 374

Isusovac Mijo Nikić i liječnica Marina Jurčić predvodili duhovnu obnovu u župi Solinskih mučenika

Isusovac Mijo Nikić i liječnica Marina Jurčić predvodili duhovnu obnovu u župi Solinskih mučenika
Klanjanje pred Presvetim bilo je namijenjeno za nutarnje iscjeljenje duševnih i duhovnih rana

U župi Solinskih mučenika u Solinu održana je duhovna obnova od 8. - 10. ožujka 2019. Ova duhovna obnova je zamišljena i provedena na način psihološko-duhovnog seminara. Voditelj seminara bio je isusovac pater Mijo Nikić, svećenik i psiholog. 

Održao je više predavanja na temu vjere i duševnog zdravlja. Nadalje, donio je kriterije zdrave, normalne osobe, zatim simptome neurotičnog i psihotičnog poremećaja. Obradio je također temu o opraštanju, osjećaju krivnje, Božjem milosrđu i snazi sakramenta pomirenja i bolesničkog pomazanja. 

Na ovom seminaru sudjelovala je i liječnica Marina Jurčić koja je održala predavanje na temu: Pomoć medicine i duhovnosti u nadvladavanju stresa, psihotraume i depresije. Bilo je veliko zanimanje za ovo predavanje koje je doktorica ponovila na koncu seminara. 

Uz predavanja pater Nikić je obavio više razgovora s osobama koje su tražile psihološke i duhovne savjete u nadvladavanju svojih problema. Također su se mnogi ispovjedili i pomirili s Bogom u sakramentu koji donosi duši mir i radost. U subotu navečer je bilo klanjanje pred Presvetim namijenjeno za nutarnje iscjeljenje duševnih i duhovnih rana. 

Središnji događaj ove duhovne obnove bila je svakodnevna sveta Misa pod kojom je pater Nikić propovijedao i pozivao vjernike na istinsko obraćenje. U vođenju ove duhovne obnove sudjelovao je i mjesni župnik don Ante Matešan koji je predvodio križni put, ispovijedao i animirao pjevanje u kojem su sudjelovali veliki Župni zbor kao i talentirani zbor mladih. Na ovu duhovnu obnovu odazvali su se mnogi župljani, a bilo je vjernika iz Kaštela, Splita i drugih okolnih mjesta. 

Misija / A.M.